-Библия - Стар завет
-Библия - Нов завет
-Запознаване с Библията
-Евангелието на Тома
-Библия (Цариградска, Виена 1881)
-Коран
-Бхагавадгита - в дословен превод на Й. Пейчинова, в стихове Вл. Левчев
-Книга на мъртвите на древните египтяни
-Попол Вух (Древните истории на Киче)
-Притчи
-Книга на Тот
-Йога Даршана
-Евангелие на Мира
-Първата проповед на Буда
-Евангелие на Юда
-Евангелие на Мира от есеите 2
-Тибетското евангелие
-Проповедите на Бодхидхарма
-Махабхарата
-Бхагавад Гита - Скритото съкровище на Сладкия Абсолют. Коментари от Шрила Шридар Махарадж
-Упанишади
-Евангелие от Никодим
-Изумрудените скрижали на Тот Атланта
-Калевала
-Тайната на златното цвете
-Книга на промените - II вариант
-Древноегипетски оракул
-Източни мъдрости
-Евангелие на Мира от есеите 4
-Евангелие на Мира от есеите 1

1 от 91

Можете да потърсите по