Здравословен живот и лечение

Медицински изследвания на практикуващ Фалун Дафа

Печат

Медицински изследвания на практикуващ Фалун Дафа изумяват специалистите

Медицински изследвания с многофункционалния апарат MDI изобретен от американския учен д-р Брадфорд показали, че кръвните клетки на практикуващ Фалун Дафа се разпръскват равномерно по предметното стъкло, много са активни и всяка клетка се върти бързо. Апаратът MDI е в състояние да увеличи тъканите до 20 000 пъти изобразявайки ги на компютърен екран, като може да се използва за наблюдаването на отделна капка кръв. В комбинация с теорията за ECIWO (Зародишът Съдържа Информация за Целия Организъм) и безкислородните радикали ( oxygen free radicals), апаратът играе решаваща роля в диагностиката, преустановяването и лечението на злокачествени тумори намиращи се в начален, междинен или напреднал стадий. Той играе също и активна роля в диагностиката на мозъчни и сърдечно- съдови заболявания, както и на заболявания на кръвоносната система. Между клетите на този Фалун Дафа практикуващ не се наблюдавали никакви утаявания, нито клетки с неправилни форми. Още по учудващо било, че всяка клетка била заобиколена от пурпурен, син, жълт и бял ореол. Наблюдавани на компютърния екран, клетките изглеждали кристално чисти и много красиви. Стволните клетки (stem cells ) също се разпръсвали равномерно без никаква утайка.

Кръвните клетки на другите хора се разпръсват неравномерно по предметното стъкло и са неактивни, като черни кръгове, петна и утайки се наблюдават навсякъде по микроскопичното поле. Всяка кръвна клетка е обикновено заобиколена с черен ореол. А стволните клетки са дори и още по-тъмни.

Специалистите били изумени от тези резултати. Изнасяйки ги те подчертали, че такива учудващи резултати никога не били наблюдавали сред многобройните здрави хора изследвани до момента. Още по-изумителното за тях било, че изследваният практикуващ Фалун Дафа е бил на повече от 50 години.

[По Bi Lian, Clearwisdom.net]

Friday the 3rd. Spiralata.net 2002-2019