Здравословен живот и лечение

Какво е ТЕО или EFT

Печат

 

 

 

 

Какво е ТЕО или EFT

 

Tехниката за Емоционално Освобождаване ТЕО е създадена от американеца Гари Крейг инженер от университета Станфорд, Калифорния.

 

TЕО е ново и вече признато направление в енергийната психология, популярен успешен метод за освобождаване от излишен негативен емоционален товар, който се основава на концепцията, че "причината за всички негативни емоции са прекъсвания в енергийната система на човешкото тяло".

 

ТЕО e психологическа форма на акупунктура, но без използване на игли, за безболезнено, бързо и лесно балансиране на енергийната система, с цел оптимизиране на емоционалното и физическо здраве, както и за постигане на по-високи цели в живота.

 

ТЕО няма странични ефекти, няма хирургическа интервенция, препарати, натиск или опъване на тялото.

 

ТЕО е приятна, дори забавна процедура, която се усвоява много бързо и лесно. Състои се в стимулиране на определени акупунктурни точки на енергийните меридиани чрез енергичното им потупване (барабанене) с върха или възглавничките на пръстите на ръцете.

 

ТЕО e конфиденциална - не е необходимо да споделяте своите проблеми.

 

ТЕО е с изключително бърз ефект.

 

 

 

Основна рецепта на TEO или EFT

 

Като всяка рецепта и тази има отделни съставки, които следва да се прибавят в точно определено количество и порядък. Независимо от това, че процедурата е много лесна, тук тя ще бъде обяснена подробно. Веднъж запомнена, тя се изпълнява за не повече от минута. Естествено ще трябва известно време да се практикува, но след няколко опита целият процес може да се повтаря, както се казва и насън.

 

Цялата процедура се състои от четири части, две от които са идентични

 

1. Подготовка.

 

2. Манипулация: последователно барабанене по началните акупунктурни точки на тялото в посока от горе надолу.

 

3. Gamut procedure или т.н. "9 тона от музикалната стълбица”

 

4. Манипулация: последователно барабанене по началните акупунктурни точки на тялото в посока от горе надолу.

 

Подготовката

 

Тази кратка процедура в началото на изпълнение на EFT е особено важна за целия процес, тъй като подготвя енергийната система за следващите действия. Системата ви трябва да е правилно ориентирана преди да започне манипулацията по възстановяване на баланса й. Трябва да се има предвид, че енергийната система е обект на нещо като електрически смущения, които могат да блокират балансиращия ефект на последващата манипулация. Ако има такива смущения те трябва да се премахнат, в противен случай основната рецепта няма да сработи. Това е един вид профилактика и се извършва във фазата подготовка. Ако се опитаме да обясним явлението с технически език, при тези смущения ние говорим за обърнат поляритет на енергийната система.

 

Обърнатият поляритет се нарича “психологическо блокиране” и представлява едно много интересно откритие с изключително широко приложение във всички области на лечение и лична изява. С него се обяснява защо някои заболявания са хронични и не се поддават на лечение с конвенционални средства, както и защо някои хора трудно намаляват теглото си или се отказват от разни зависимости. То буквално може да се интерпретира като автосаботаж.

 

Психологическото блокиране се причинява от негативното ни мислене, което често става подсъзнателно извън нашия контрол. Това явление съществува при всички хора в някаква степен и не създава някакви определени чувства, тъй че човек не може да знае дали със сигурност присъства. То е валидно и за най-позитивно мислещите и когато е налице ще попречи на всякакъв опит за лечение. Ето защо трябва да се коригира, за да се гарантира положителния резултат от процедурата. Това отнема не повече от 8-10 сек. и става по следния начин:

 

1. Повтаря се на висок глас с необходимата емоция определена, предварително подготвена утвърждаваща фраза 3 пъти, като едновременно с това,

 

2. Енергично се разтрива едната или едновременно и двете точки на гърдите (Фиг.1). Другата алтернатива е непрекъснато потупване с върха на пръстите на едната ръка (показалец и среден пръст) дланта на другата ръка в точката, с която се нанася саблен удар в карате, наречена условно “КС” (Фиг.2).

 

Утвърждаващата фраза

 

След като причината за “психологическото блокиране” е негативното мислене, не би трябвало да е изненада, че за да се коригира трябва да се използва неутрализираща фраза, а именно:

 

Независимо че изпитвам (имам)…………………………………,

 

аз дълбоко и напълно приемам себе си!

 

Многоточието се запълва с много кратко и конкретно описание на проблема, обект на терапия. Ето някои примери:

 

Независимо че изпитвам този страх от височина,

 

аз дълбоко и напълно приемам себе си!

 

Независимо че имам това главоболие,

 

аз дълбоко и напълно приемам себе си

 

Независимо че изпитвам този глад за шоколад,

 

аз дълбоко и напълно приемам себе си!

 

И т.н., този списък може да бъде безкраен. Това е правилният начин да се композират утвърждаващите фрази. В тях от една страна се признава проблема и в същото време се подчертава, че независимо от този факт изцяло и безусловно приемаме себе си. Това трябва да съдържат фразите за да бъдат ефективни. Така се запомнят по-лесно и вече са се доказали в практиката.

 

Точки за разтриване

 

За да се подсили ефекта от произнасянето на фразата, подготовката включва едновременно с това и разтриване на гърдите в определени точки (ТР). Те се намират в горната лява и дясна част на гърдите. За да ги определите измерете около 7 см. от ямичката на врата (където обикновено е възелът на вратовръзката на мъжете) надолу, след което 7см. в ляво и дясно, както е на фиг.1. Там разтривате в радиус около 5см., докато произнасяте фразата. Ако масажирате енергично първоначално ще усетите болка, тъй като там има лимфни възли, но след това тя постепенно ще изчезне. При всяко последващо разтриване вече няма да има този дискомфорт. Разбира се, не става дума за някаква непоносима болка. В случай, че точно на това място имате операция или някаква друга причина да избягвате масажиране там, може да използвате алтернативния вариант – барабанене в точката “КС” на дланта на една от ръцетe.

teo1.jpgФиг.1

 

Точка “КС”

 

“КС” се намира в центъра на дланта от външната й страна, между китката и основата на малкия пръст на която и да е ръка. Или иначе казано, точката е там, където се нанася саблен удар при карате (фиг.2).

teo2.jpg

Фиг. 2

 

При този вариант, вместо да разтривате енергично барабаните по точката с върха (или възглавничките) на показалеца и средния пръст на другата ръка. Ако по принцип си служите с дясната ръка, за предпочитане е да нанасяте ударите по лявата ръка с пръстите на дясната.

 

Дали при фазата подготовка да използвате разтриване на гърдите или барабанене в “КС”, изборът е изцяло ваш. Според Гари Крейг, основавайки се на дългогодишен опит, за предпочитане е разтриването в точките на гърдите. Това не значи, че вторият вариант (“КС”) трябва да се избягва. Той също в повечето случаи ще извърши нормално подготовката.

 

След като вече сте запознати с фазата “подготовка”, провеждането й е лесно. Попълвате празното място на утвърждаващата фраза, като максимално конкретно и в сегашно време дефинирате проблема. Повтаряте фразата 3 пъти, като същевременно разтривате гърдите или барабаните дланта на една от ръцете в точка “КС”. С малко тренировки ще бъдете в състояние да извършвате подготовката за около 10 сек. и може да преминете към следващата втора фаза на “рецептата” – манипулацията.

 

Манипулацията

 

Концепцията на манипулацията е много проста. Състои се в “тапинг” - барабанене върху крайните точки на основните енергийни меридиани. Това е същността на процедурата, при която чрез изпращане на импулси се балансира енергийната система.

 

“Тапингът” - (барабаненето или потупването) се извършва с върховете или (възглавничките при маникюр) на два пръста (показалец и среден) на една от ръцете. Ако си служите с дясна ръка, препоръчва се да извършвате манипулацията с пръстите на тази ръка. Двата пръста са гаранция да се покрие по-голяма повърхност на точката. Барабаненето е солидно, но не чак толкова че да се нараните. Прави се около 7 пъти на всяка точка. Около, защото едновременно с това отново на висок глас се повтаря част от утвърждаващата фраза, т.н. напомняща фраза (за нея подробности по-надолу). Ясно е, че като правите едновременно две неща (барабаните и същевременно произнасяте напомнящата фраза) нямате възможност да отброите точно 7 удара. Те ще бъдат по-малко или повече (между 5 и 9), което не е проблем и дава възможност да се изпратят достатъчно импулси по веригата.

 

Тъй като повечето от точките са разположени симетрично и от двете страни на тялото, няма значение от коя страна и в какъв ред се нанасят ударите. Може да барабаните по лявата вежда, а след това под дясното око или по-късно под лявата мишница и т.н.

 

Кои са точките

 

Всеки енергиен меридиан има две крайни точки. За да даде резултат процедурата и да се балансира веригата е достатъчно да се подават импулси само в една от точките. Крайните точки са близо до повърхността на тялото и са по-лесно достъпни от други точки на меридианите, които се намират по-дълбоко. Това което следва да се знае е как да се установят тези начални точки, които са особено важни за основната рецепта. Всички те взети заедно и обработвани по препоръчвания ред представляват т.н. манипулация .

teo3.jpg

Фиг. 3

teo4.jpg

Фиг. 4

teo5.jpg

Фиг. 5

 

Съкращенията на точките са резюмирани по-долу в реда, в който следва да се извърши манипулацията:

 

ТГ – в средата на темето на главата (фиг. 4)

 

НВ – в началото на веждата (фиг. 3)

 

СО – страничната кост, граничеща с ъгъла на окото (фиг. 3)

 

ПО – под окото (фиг. 3)

 

НГ – между носа и горната устна (фиг. 3)

 

ДБ – между долната устна и брадата (фиг. 3)

 

ЯК – под ямичката на врата, точката в която се събират ключицата, гръдната кост и първото ребро (фиг. 4)

 

ПМ – на около 11 см. под мишниците (фиг. 4)

 

ПГ – под гърдите (фиг. 4)

 

ПЛ – в основата на нокътя на палеца на ръката (фиг. 5)

 

ПК – в основата на нокътя на показалеца на ръката (фиг. 5)

 

СП – в основата на нокътя на средния пръст на ръката (фиг. 5)

 

МП – в основата на нокътя на малкия пръст на ръката (фиг. 5)

 

ГМ – точката "гамут". (фиг. 5 и 6)

 

КС – в точката за удара при карате. (фиг. 2 и 5)

 

Принципът е манипулацията да се извършва в ред от горе надолу - по главата, лицето и тялото. Не би следвало да е трудно запаметяването й в тази последователност и след няколко опита ще бъде вечно ваша. Както бе отбелязано вече, не е проблем този ред да не се спазва, стига да се обработят всички точки.

 

Gamut procedure - "9 тона ..."

 

Този елемент на основната рецепта изглежда доста странно, но според Крейг, тази фаза е необходима за да се направи т.н. фина настройка на мозъка. Състои се от въртене на очите, тананикане и броене. Твърди се, че някои части на мозъка се стимулират чрез свързващи нерви при движение на очите. Дясната половина на мозъка – “съзидателната” се ангажира, когато тананикате някаква мелодия, а лявата “цифровата” – когато броите.

 

“9-те тона…” отнема около 10 сек. и се състои от 9 стимулиращи мозъка действия при непрекъснато барабанене по определена точка на една от ръцете (фиг.6). Въпросната точка се намира от външната страна на ръката между основата на безименния и малкия пръст и на около 1.5 см. от свивката на пръстите, когато са в юмрук. Точно там се образува малка вдлъбнатинка, където е самата точка.

teo6.jpg

Фиг. 6

 

Следват 9-те действия:

 

1.Затворени очи

 

2. Отворени очи

 

3. Главата е изправена поглед надолу и в дясно

 

4. Главата изправена поглед надолу и в ляво

 

5. Очите се въртят в кръг по часовниковата стрелка

 

6. Очите се въртят в кръг обратно на часовниковата стрелка

 

7. 2 сек. тананикане на любима мелодия

 

8. Бързо броене на глас от 1 до 5

 

9. Отново 2 сек. тананикане на същата мелодия.

 

Добре е да се спазва този ред на действие, но не е фатално да се обърка, стига 7,8 и 9 да се изпълняват в тази последователност. Според Крейг, позовавайки се на дългогодишен опит, изпълнението на тази фаза е от значение, като тананикането, броенето на числа и отново тананикане, трябва да присъства в посочения ред. След тази фаза “9-те тона…”, отново се провежда манипулацията по началните точки на меридианите от горе на долу, като пак при всяко барабанене се повтаря напомнящата фраза.

 

Напомняща фраза

 

Веднъж запомнена, основната рецепта е постоянен ваш приятел. Може да се прилага, както бе споменато по-горе върху безкраен списък от емоционални и физически проблеми, с доказан положителен резултат. Преди да се започне нейното приложение обаче е необходимо да се овладее още един елемент – т.н. напомняща фраза. Спомнете си принципа “причината за всички отрицателни емоции са прекъсванията в енергийната система на човешкото тяло”.

 

Напомнящата фраза трябва да държи подсъзнанието настроено към проблема, обект на терапия. Вие знаете, че дори само мисълта за даден проблем предизвиква негативни емоции. Но на практика е трудно да се извършва манипулацията, като едновременно с това съзнателно се насочва и мисълта към проблема. Затова се препоръчва и произнасянето на напомнящата фраза. Тя се състои от една дума или съвсем кратка фраза, с която се характеризира проблема. Изговаря се на глас (както утвърждаващата фраза, колкото се може по-силно и емоционално), докато се провежда манипулацията. По този начин непрекъснато се напомня на системата върху какъв проблем се работи. Най-добре е за напомняща фраза да се ползва онази част от утвърждаващата, която е адресирана към проблема. Например, ако утвърждаващата ви фраза е:

 

Въпреки че изпитвам този страх от височина,

 

аз дълбоко и напълно приемам себе си!

 

Тук подчертаното “страх от височина” може да се използва като напомняща фраза. Вие може да я съкратите още, като маркирате само “височина”. Това ще бъде достатъчно да държи подсъзнанието ви ангажирано. Напомнящата фраза е една допълнителна гаранция за успеха на манипулацията. Разбира се тя може и да се пропусне. Понякога е напълно достатъчно произнасянето само на утвърждаващата фраза по време на подготовката, за да напомня на подсъзнанието за проблема по време на цялата процедура. Това може да се прави от специалист по EFT. Що се касае до самостоятелното ежедневно прилагане на техниката, препоръчително е винаги да се произнася и напомнящата фраза. Ето няколко примера за напомняща фраза:

 

“главоболие”

 

“кошмари”

 

“депресия”

 

“гняв към…”

 

“глад за шоколад”

 

И още един допълнителен елемент, с който следва да сте наясно преди да започнете самостоятелно да прилагате техниката. Касае се за следното. Провели сте веднъж цялата процедура (основната рецепта) за отстраняване на даден проблем (страх, фобия, главоболие, гняв и т.н.), но резултатът е частичен. Т.е. чувствате известно, но не пълно облекчение. В този случай ще се наложи провеждането на допълнителни опити. При последващите процедури ще бъде необходима нова фина настройка за да се получи по-добър резултат. Това е неизбежно защото една от основните причини да не се получи 100% облекчение при първия опит е отново появяването на онова смущение, което нарекохме “психологическо блокиране” или “обърнат поляритет” в енергийната система и което се старахме да елеминираме профилактично по време на подготовката. В дадения случай това паразитно явление се явява в малко по-различна форма. Вместо да блокира изцяло положителния резултат, то пречи частично. Вие имате значителен напредък до момента, но тези смущения се появяват и препятстват окончателното премахване на проблема. Тъй като подсъзнанието възприема нещата буквално, при последващите опити основната рецепта трябва да фокусира върху факта, че вие ще работите за отстраняването на остатъчния проблем. Затова утвърждаващата и напомняща фрази също следва да бъдат съответно коригирани. Ето как трябва да се композира утвърждаващата фраза:

 

Независимо че все още изпитвам остатъчен страх от височина,

 

аз дълбоко и напълно приемам себе си!

 

Отбележете, че ударението пада върху подчертаните все още и остатъчен и как те променят фразата за да напомня за наличието на проблема. Това би трябвало да не ви затрудни и след няколко опита да го приемете за естествено. Следват примери как да се коригира утвърждаващата фраза:

 

Независимо че все още имам остатъчно главоболие,

 

аз дълбоко и напълно приемам себе си!

 

Независимо че все още изпитвам остатъчна депресия,

 

аз дълбоко и напълно приемам себе си!

 

Независимо че все още изпитвам остатъчен глад за шоколад,

 

аз дълбоко и напълно приемам себе си!

 

Напомнящата фраза е също лесно да се промени. Просто пред вече формулираната фраза поставете само остатъчен/а, о... Например:

 

Остатъчно главоболие;

 

Остатъчен гняв към…;

 

Остатъчен глад за шоколад или алкохол…

 

Остатъчна депресия и т.н.

 

С това завършва описанието на основната рецепта. Необходими са още две неща за да бъдете ефективни при прилагането й. Да я запомните и да имате предвид някои допълнителни препоръки:

 

Оценка за степента на постигнатия ефект

 

Както вече неведнъж бе подчертано, EFT е изключително лесна за изпълнение. Необходимо е да се овладее основната рецепта със съответните утвърждаваща и напомняща фрази насочени към вашия проблем. След това се правят толкова опита, колкото са необходими, докато проблемът изчезне напълно. Така този лесен процес може да се използва, разбира се с упорство и последователност, за да се пренастрои вашата система. Това ще ви разтовари от страхове, гняв, депресия и други отрицателни емоции, които с години са ви държали в плен. И успоредно с това може да ви облекчи от безкраен списък физически симптоми, главоболие, астма и редица други.

 

За да можете относително точно да прецените ефекта от процедурата, Гари Крейг препоръчва да си съставите една оценъчна скала (фиг.7), по която маркирате интезивността на проблема преди и след процедурата. Например, по скалата от 0 до 10 поставяте проблема на 6 или 7 преди да започнете терапията. След първия опит по ваша преценка постигате 100% резултат и проблемът вече е на 0. Но има вероятност той да не изчезне напълно, а да бъде намален на 5, или 3. Впоследствие правите нови опити до тогава, докато не го елиминирате изцяло.

teo7.jpg

Фиг. 7

 

Как да определите интензивността на проблема в началото? Да речем, че имате страх от височина. Затворете очи и си представете, че трябва да преминете по висок и много тесен висящ мост без парапети. Постарайте се да прецените колко ви е страх по скалата от 0 до 10. Ако го оцените на 7, вече имате база за преценка по която ще се ориентирате за постигнатия прогрес. Естествено, ситуацията е хипотетична. Въпреки това, вие следва да измервате интензитета на проблема такъв, какъвто съществува в мисълта ви в момента, а не в действителната ситуация. Запомнете, че основната рецепта балансира прекъсванията в енергийната ви система, докато сте настроени мисловно към проблема.

 

Аспекти

 

Може би ще ви се стори чудно, как е възможно да прецените резултата от терапията, само като мислите за проблема без да попаднете в истинската ситуация. В повечето от случаите прекъсванията в енергийната система са едни и същи, когато мислите за проблема и когато наистина се сблъсквате с него. Ето защо, балансираната система издържа и при действителна ситуация. Изключения има при появата на някои нови аспекти на проблема, които не са присъствали когато сте мислили за него в процеса на провеждане на процедурата (фиг.8). Например, вие сте мислили за високия, много тесен висящ мост без парапети, но не и за това, че той е над буйна придошла река. Ако този допълнителен аспект е от значение за вашия страх, но е отсъствал когато сте мислили за проблема провеждайки основната рецепта, при подобни обстоятелства тази част от страха ще се появи отново. Това е нормално явление и съвсем не значи, че EFT не дава резултат. Означава, че има още работа. Просто приложете основната рецепта с новия аспект (буйна придошла река…) докато не сведете проблема до 0. Имайте предвид, че всеки нов аспект се третира като отделен проблем. В случая страх от висок мост и страх от висок мост над придошла река са два отделни проблема.

teo8.jpgФиг. 8

 

Различни аспекти са възможни при всеки проблем, предмет на терапия с EFT. Понякога те приемат формата на поредица от травмиращи спомени. Всеки от тези спомени може да е отделен проблем или аспект и трябва да се третира индивидуално, преди да се постигне едно пълно облекчение. И когато един емоционален проблем има няколко аспекта, ще забележите, че не получавате облекчение, докато всички тези аспекти по отделно не се сведат до нула от основната рецепта.

 

Постоянството и упорството неизбежно се увенчават с положителни резултати

 

Ако се срещате за първи път с EFT, вие нямате необходимия опит да идентифицирате отделните аспекти на един проблем и да ги третирате индивидуално с основната рецепта. В такива случаи може да определите проблема, например като: това чувство или този проблем и тогава утвърждаващата фраза може да се формулира така:

 

”Въпреки че изпитвам (имам) това чувство (този проблем),

 

аз дълбоко и напълно приемам себе си”!

 

А напомнящата фраза съответно:

 

“това чувство” или “този проблем”

 

Имайте предвид, че болшинството от проблемите които се третират с основната рецепта не са многоаспектни. Лесно е да се формулират и също толкова лесно е да се премахнат. Но за всеки случай, ако не сте в състояние да дефинирате проблема точно, Гари Крейг съветва да се правят по 3 опита всеки ден в продължение на 30 дни като се използва формулата “това чувство” или “този проблем”.Подсъзнанието ви има свой начин да се ориентира какво точно имате предвид под “това чувство” и “този проблем”, тъй че много преди да минат 30-те дни трябва да получите дългоочакваното облекчение. EFT. е гъвкав процес и много често дава резултати по проблеми, чието съществуване не усещате.

 

Бъдете колкото е възможно по-конкретни

 

Разбира се най-добре е да не обобщавате, а да бъдете възможно най-конкретни при дефинирането на проблема. По този начин ще гарантирате по-лесно свеждането му до нула. Понякога обаче има тенденция да събираме няколко специфични проблема под един общ знаменател (генерализираме го), което ограничава възможностите на EFT. Например, много често искаме да подобрим по някакъв начин своето самочувствие и имиджа си пред околните. Ако прибегнем до услугите на EFT с такъв обобщаващ формат на проблема, няма да се получи желания резултат, тъй като обикновено зад липсата на самочувстствие и лош имидж се крият много специфични проблеми, като различни фобии, страхове, спомени от насилие, провали и т.н. Например, някой който е бил обект на малтретиране като дете, е много възможно да се чувства неадекватен в различни области на своя живот. Това допринася за ниско самочувствие и води до нарушаване баланса на енергийната система – съответно до отрицателни емоции.

 

Ако изпитвате по принцип гняв към някого защото ви е малтретирал като дете, по-добре е да се конкретизирате с определен случай, например:

 

“Когато бях наказан на 7 -ия ми рожден ................”

 

Една от най-често срещаните грешки при начинаещи е да използват EFT за твърде глобални проблеми. Независимо от постоянството си, те не постигат видим резултат и поради тази причина може бързо да се откажат от тази терапия. Ето защо, даден проблем трябва да се раздели на отделни аспекти - конкретни случаи. То е по ефикасно, защото обект на терапия е действителната причина за проблема. И ако например, някой е имал десетки травмиращи спомени в резултат на малтретиране, след като се обработят с основната рецепта само няколко конкретни случая, всички останали изчезват от само себе си.

 

 

 

За повече информация вижте на:

 

http://www.emofree.com/

 

http://www.vbox7.com/play:86a6b9be

 

http://www.eftbulgaria.com/main.htm

 

www.emozdrave.info

 

 

 

 

Wednesday the 8th. Spiralata.net 2002-2019