Здравословен живот и лечение

Дванадесетте лечители и други лекарства

Печат

Дванадесетте  лечители и други лекарства

д-р Едуард Бах

 

Въведение

Тази система на лекуване е най-съвършената, която е била дадена на човечеството напоследък. Тя има силата да лекува болести; и, поради своята простота, може да бъде прилагана в самите домове.

Чудното у нея е нейната простота, съчетана с голямата й целебност.

Не са необходими никаква наука, никакво знание извън простите методи, описани тук; и ще получат най-голяма полза от този Божи дар онези, които я пазят така чиста, както е дадена; освободена от наука, освободена от теории, защото всяко нещо в Природата е просто.

Тази система на лекуване, която ни е Божествено разкрита, показва, че нашите страхове, нашите грижи, нашите тревоги са които отварят път за нападение на болестите. Така, чрез лекуване нашите страхове, грижи, тревоги и други такива, ние не само се освобождаваме от болестите си, но билките, дадени ни по благоволение на Създателя на всичко, в допълнение премахват нашите страхове и грижи и ни оставят по-щастливи и с по-добро самочувствие.

Тъй като билките лекуват нашите страхове, нашите грижи и нашите тревоги, тях ние трябва да откриваме и тогава болестта, каквато и да е тя, ще ни остави.

Твърде малко е необходимо да се допълни, защото разбиращият ум ще знае всичко това и дано има достатъчно хора с такива умове, невъзпрепятствани от насоките на науката, да употребят тези Божии дарове за облекчение и благословия на онези около тях.

Така, зад всички болести стоят нашите страхове, нашите грижи и нашите тревоги, нашите омрази и симпатии. Нека ги открием и излекуваме и с тяхното излекуване ще изчезне и болестта, от която страдаме.

От незапомнени времена е известно, че Провидението е вложило в Природата средства за предотвратява не и лекуване на болестите- божествено обогатени билки, растения и дървета. Природните лекарства, да дени в тази книжка, са доказали, че те повече от всички други са благословени в своята милосърдна работа; и че на тях е дадена силата да лекуват всички видове болести и страдания.

При лекуване на случаи с тези лекарства не се взима ни най-малко предвид естеството на болестта. Лекува се индивида и когато той стане по-добре, болестта си отива, бива изхвърлена от увеличеното здраве.

Всички знаят, че една и съща болест може да има различни въздействия върху различни хора; въздействието има нужда да бъде лекувано, защото то води към истинската причина.

Тъй като умът е най-деликатната и чувствителна част от тялото, той показва много по-определено, отколкото тялото, атаката и направлението на болестта, така че умът е избран за показател на това какво лекарство или лекарства са необходими.

При болест има промяна и разлика в настроението и онези, които са наблюдателни, могат да забележат тази промяна по-рано, често много по-рано преди да се появи болестта и чрез лекуване могат да предотвратят изобщо болестта да не се появи. Когато болестта вече съществува от известно време, пак настроение то на болния ще бъде указател и ще доведе до правилното лекарство.

Не обръщайте никакво внимание на болестта, мислете само за мирогледа на този, който е в опасност.

Описани са простичко тридесет и осем различни състояния; и не би трябвало да представлява никаква мъчнотия да открием състоянието или смесицата от състояния нито за себе си, нито за други и по този на чин ще можем да дадем необходимото лекарство и да постигнем излекуването.

Заглавието „Дванадесетте лечители" е запазено и за тази книга, тъй като то е вече познато на мнозина.

Облекчението от страдание бе толкова сигурно, дори когато бяха само дванадесетте лекарства, щото се сметна за необходимо те да бъдат поднесени на вниманието на публиката по онова време, без да се чака откриването на останалите двадесет и шест, което попълня серията. Тук първоначалните дванадесет са означени със звездички.

 

ЛЕКАРСТВАТА И ПРИЧИНИТЕ ЗА ВСЯКО ЕДНО

38-те лекарства са дадени под следните7 заглавия

 

1.За страх

2.За несигурност

3.За недостатъчен интерес към настоящите заобикалящи обстоятелства

4.За самотност.

5.За прекомерно чувствителните към влияния и идеи..

6. За потиснатост или отчаяние

7.За прекомерната загриженост за доброто на околните

 

За онези, които изпитват страх

 

Fock Rose        Жълтак (скална роза)      Helianthemum Vulgare

Спасителното лекарство. Лекарството за спешни случаи, когато дори изглежда, че няма никаква надежда. При нещастен случай или внезапна болест или когато пациентът е много уплашен или ужасен, или ако състоянието е достатъчно сериозно, че да причини силен страх у заобикалящите. Ако пациентът е в безсъзнание, устните могат да се намокрят с лекарството. В допълнение може да са необходими и други лекарства, като например, ако има безсъзнание, което е дълбоко сънливо състояние- клематис; ако има измъчване- агримония, и т.н.

Мumulus           Мимулус        Мimulus Luteus

Страх от света, от болест, болка, бедност, нещастни случаи, от тъмнината, от оставане сам, от нещастия– страховете на ежедневния живот. Тези хора тихичко и тайно носят своя страх, не говорят за него на другите.

Сherry Plum     Черешa      Frunus Ceracifera

Страх умът да не бъде претоварен или да не се изгуби разумът, да не се извърши нещо ужасно, което съвсем не е желателно, и се знае, че е лошо, но когато все пак идва подтик да се извърши това нещо.

Аspen      Трепетлика     Fоpulus Tremula

Неясни и неизвестни страхове, за които не може да се даде никаква причина и никакво обяснение.

И все пак пациентът може да бъде ужасен от нещо страшно, което може да се случи и което той съвсем не знае какво е.

Такъв неясен, необясним страх може да тормози човека и деня, и нощта.

Страдащите често се страхуват да разкрият тревогата си другиму.

 

Fed Chesnut    Червен кестен     Аesculus Сarnea

За онези, които не могат да не се тревожат за другите. Често те са престанали да се тревожат за себе си, но за онези, които обичат, те страдат много, често страхувайки се да не им се случи някакво нещастие.

За страдащите от несигурност

 

Сегаto   Серато   Сегаtosigma Willmotiana

За онези, които нямат достатъчно доверие в себе си, за да взимат сами собствените си решения.

Те непрекъснато търсят съвет от другите и често се заблуждават.

Seleranthus      Eдногодишна  хрущялка         Seleranthus Аnnuus

За страдащите силно, когато трябва да избират между две неща, първо смятат едното за правилно, после– другото.

Обикновено са тихи хора и сами понасят трудностите си, тъй като не са склонни да ги разискват с други.

Gentiana     Тинтява     GentanaАmarella

За лесно обезкуражаващите се. Те лесно се лекуват при болест или лесно се справят с ежедневието, обаче пречки, които спират напредъка им, предизвикват съмнение и скоро се обезкуражават.

Gorse       Прищеп         Ulex Еuropeus

Голяма безнадеждност, отчаяние, че вече нищо не може да се направи за тях.

Чрез убеждаване или заради някой друг може и да опитат разни лечения, като същевременно твърдят пред околните, че вече твърде малко може да се направи за тях, толкова малка е надеждата за облекчение.

Hornbeam      Бял габър      Саrpinus Betulus

За онези, които усещат, че нямат вече достатъчно сили, умствени или физически, за да носят товара на живота, поставен на плещите им; ежедневният живот им се струва твърде голям товар за носене, въпреки че общо взето успяват да изпълняват своите задачи.

За онези, които смятат, че някаква част от ума или тялото им трябва да бъде засилена, за да могат да свършат работата си.

Wild Oat        Див овес, овчарска свирка        Fromus Аsper

За онези, които имат амбицията да направят нещо важно в живота, които желаят да имат много опитности и да се радват на всичко, което е възможно за тях, да черпят с две ръце от живота.

Тяхната трудност е обикновено какво занятие да започнат; защото, въпреки че амбицията им е голяма, те имат дарби за професия, която им се харесва и е преди всичко нещо над всички останали.

Това може да причини забавяне и недоволство.

Недостатъчен интерес в настоящите заобикалящи обстоятелства

 

С1еmatis     Повит (клематис)      Clematis Vitalba

За онези, които са мечтателни, сънливи, ненапълно събудени, без голям интерес в живота. Тихи хорица, никак не щастливи в настоящите заобикалящи ги обстоятелства, които живеят повече в бъдещето, отколкото в настоящето; живеят с надеждата за по-щастливи времена, когато техните идеали може да се сбъднат. При болест някои от тях правят твърде малко или никакво усилие за подобрение и в някои случаи дори може да желаят смъртта, като нещо по-добро, или за да срещнат отново някое любимо същество, което те са изгубили.

Honeysuckle    Нокът    Lonicera Сарrifolium

За онези, които живеят твърде много с миналото, може би защото е било време на голямо щастие или спомени за загубен приятел или амбиции, които не са се осъществили. Те не очакват щастие такова, каквото вече са изпитали.

Wild Rose     Шипка          RosaСаnina

За онези, които без никаква основателна причина стават индиферентни към всичко, което гизаобикаля, и просто се плъзгат през живота, приемат го такъв, какъвто е и не правят никакво усилие да подобрят нещата и получат малко радост. Те са капитулирали в борбата с живота и не се оплакват.

Оlivе          Маслина        0lеа Еигореa

За онези, които са страдали много умствено и физически и са така изтощени и уморени, че чувстват, че нямат повече сили, за да правят каквито и да било усилия. Ежедневният живот за тях е уморителна работа, без никакво удоволствие.

WhiteСhеstnut    Бял кестен       АеsсиlиsHippocastanum

За онези, които не могат да отблъскват мисли, идеи и разисквания, които не желаят да влизат в ума им. Това обикновено става по време, когато в момента няма нищо достатъчно интересно да заангажира ума им.

Мисли, които тревожат и са настоятелни, и ако за известно време бъдат изпъдени, пак се връщат. Те като че ли се въртят и въртят в кръг и причиняват умствена мъка.

Присъствието на такива неприятни мисли нарушава спокойствието и пречат човек да може да мисли само за работата си или да се радва на удоволствията си.

Мustard        Див синап       Sinapis Arvensis

За онези, които понякога се поддават на меланхолия и дори на отчаяние, като че ли някакъв студен, тъмен облак се надвисва над тях и скрива светлината и радостта на живота. Може би не евъзможно да се дадат никакви причини и обяснения за такива атаки.

При тези условия почти е невъзможно човек да се прави на щастлив или весел.

СhеsnutВиd      Кестенови пъпки           Аегculus Нippocastanum

За онези, които не извличат пълна полза от наблюденията си и опитностите си и на които е необходимо много по-дълго време, отколкото на другите, да научат урока на ежедневния живот.

Докато една опитност от даден вид е достатъчна за някои, тези хора имат нужда от две-три, а понякога и от няколко, за да научат урока.

Тогава, за тяхно нещастие, те правят при много случаи същата грешка, когато веднъж би било достатъчно или ако са наблюдавали грешките на другите и са си вадели правилно заключение, би могло да им спести дори и тази единствена погрешка.

Самотност

Water Violet      Плавеш- воден хилядолетник          Hottonia Falustris

За онези, които и болни, и здрави обичат да бъдат сами. Тихи люде, които се движат безшумно, говорят малко и то много тихо. Много независими, способни и разчитащи на себе си. Почти напълно освободени от мненията на другите. Те са отдалечени, оставят хората сами на себе си и вървят по собствения си път. Често са умни и талантливи. Тяхното спокойствие и мир са благословия за околните им.

 

Impatiens       Hедопирка,импациенс          Impatiens Royleii

За онези, които са бързи в мисъл и действие и желаят всичко да бъде извършено веднага и без забавяне. Когато са болни, те са нетърпеливи и искат веднага да оздравеят.

Те са твърде нетърпеливи с хората, които са бавни, като смятат бавността за грешка и губене на време и се мъчат по различни начини да направят всички хора бързи.

Те често предпочитат да работят и мислят сами, така че да могат да вършат всичко в собственото си бързо темпо.

Heather    Пирен- калуна    Саlluna Vilgaris

За онези, които непрекъснато търсят да бъдат в компания с някого без значение кой, който е на разположение, тъй като за тях е необходимо да разправят своите собствени работи на другите, независимо на кого. Те са много нещастни, ако трябва за известно време да бъдат сами.

Прекомерно чувствителните към влияния и идеи

 

Аgrimony     Агримония камшик      АgrimoniaЕuраtoria

За забавните, весели хора, с усет към хумора, които обичат спокойствието и са ужасени от всяка препирня или кавга и за да ги избегнат, са готови да жертват много.

Въпреки че обикновено имат тревоги и са измъчвани и умствено, и телесно, те скриват грижите си зад своя хумор и шеговитост и се считат за много приятни хора и добри приятели. Те често взимат повече алкохол и опиати, за да получат стимул и да си помогнат да понасят тревогите си с веселост.

Сеntaury      Червен кантарион          Frythraea Centaurium

За добрите, нежни хора, които прекомерно много са загрижени да услужват на другите. Те насилват силите си в тези си старания.

Това им желание така ги обзема, че стават по-скоро слуги, отколкото помагащи приятели. Добротата им ги кара да вършат повече от своя дял от работата и като правят това, може да пренебрегнат собствената си задача в живота.

Walnut          Орех           Iuglans Regia

За онези, които имат определени идеи и амбиции в живота и ги постигат, но в редки случаи се изкушават да се отстранят от своя път, своите идеи, цели, и работа и да се подвеждат чрез ентусиазма, убеждаването или силните мнения на други.

Лекарството дава постоянство и предпазване от външни влияния.

Holly        Самодивски чемшир      Ulex Аguifolium

За онези, които понякога биват нападани отмисли на завист, ревност, отмъщение, подозрение. За различни видове раздразнения. Вътре в себе си те страдат силно, често и когато няма никаква истинска причина за нещастието им.

 

За потиснатост  или  отчаяние

 

Lагсh       Лиственица       LаrixЕuropea

За онези, които смятат себе си за по-малко добри и способни от заобикалящите ги, които очакват неуспехи, които чувстват, че в нищо не могат да преуспеят и по тази причина нито се опитват, нито правят достатъчно голямо усилие, за да успеят.

Fine        Бор               Funus Sylvestris

За онези, които се самообвиняват. Даже когато успеят, те все мислят, че биха могли да постигнат повече или да извършат работата по-добре и никога не са доволни от своите усилия или от резултатите. Те работят усилено и страдат много от грешките, които си приписват.

Понякога, ако стане някаква грешка, която се дължи на други, те дори поемат отговорността и за тази грешка.

Fim       Бряст        Ulmus Саmpestris

За онези, които вършат добра работа, следват призванието на живота си и се надяват да извършат нещо важно и то често за благоденствието на човечеството.

Понякога преживяват периоди на потиснатост, когато чувстват, че това, което са предприели, е твърде трудно и не по силите на едно човешко същество.

Sweet сhеstnut       Cладък кестен         Саslanea Vulgaris

За такива моменти, които се случват на някои хора, когато мъката е толкова голяма, че е почти непоносима.

Когато умът или тялото чувстват, че са търпели до крайния предел на способността им да понасят и че сега повече не могат.

Когато им се струва, че нищо не остава освен разрушението и унищожението.

Star of Bethlehem  Витлеемска звезда (Гарвански лук)     Orinthogalum Umbellatum

За хора в голямо нещастие при условия много непоносими.

Шок от някаква тежка новина, загуба на някой любим, уплаха вследствие някакъв нещастен случай и други подобни.

За тези, които отказват да бъдат утешени, това лекарство носи успокоение.

Willow      Върба            Sаlix Vitellina

За онези, които са претърпели злополука или нещастие и не могат да приемат тези неща, без да се оплакват или отчайват, като ценят живота предимно по успехите, които той носи.

Те смятат, че не са заслужили толкова голямо изпитание, че не е справедливо и дълбоко са огорчени и озлобени.

Често престават да се интересуват от онези неща в живота, от които са се интересували преди и които са им доставяли радост.

Oak       Дъб       Quercus Pedunculata

За онези, които правят усилие и се борят или да оздравеят, или във връзка с ежедневния си живот. Те продължават да опитват едно нещо след друго, дори и техният случай да изглежда безнадежден. Те, обаче, продължават да се борят. Те са недоволни отсебе си, ако болестта им попречи да извършват задълженията си и да подпомагат другите.

Те са храбри хора, борят се срещу големи трудности и не загубват нито надежда, нито преустановяват усилията си.

Сгаd аррlе       Диви ябълки        Fyrus Маlus

Това е лекарство за прочистване.

За онези, които чувстват като че ли имат нещо нечисто в себе си.

Често това е нещо съвсем дребно: при други може да има много по-сериозна болест, на която не се обръща достатъчно внимание в сравнение с единственото нещо, върху което те се съсредоточават.

М двата типа са ангажирани да се освободят от точно това нещо, което е първо в ума им и което, според тях, е най-важно да бъде излекувано.

Те се отчайват, ако лекуването не успее.

Бидейки лекарство за прочистване, то прочиства рани, ако пациентът има причини да вярва, че някаква отрова е влезнала, която би трябвало да бъде извлечена.

Прекомерна загриженост за доброто на околните

 

Сhicогу         Цикория      Сichorium Intybus

За онези, които са много внимателни към нуждите на другите; те имат наклонност да са премного загрижени за деца и роднини и приятели и непрекъснато намират нещо, което трябва да се оправи. Те непрекъснато поправят това, което смятат за лошо, и правят това с голямо удоволствие. Имат желание тези, които обичат, да са близо около тях.

 

Vervain        Върбинка       Verbena Оfficinalis

За онези с определени принципи и идеи, които те смятат за напълно прави и които твърде рядко променят.

Те имат голямо желание да накарат всички около тях да възприемат техния мироглед.

Те имат силна воля и много кураж, когато са убедени в това, което искат да поучават.

При болест, те се борят дълго, след като други на тяхно място биха били вече в легло.

Vine       Лоза              Vitis Vinifera

За много способни хора, сигурни в собствените си способности и в успеха си.

Бидейки така сигурни, те смятат, че ще бъде от полза за другите, ако бъдат убедени да вършат нещата така, както те ги вършат или както те са сигурни, че е правилно. Дори и когато са болни, те ръководят околните си.

Веесh       Бук              Fаfus Sylvatica

За онези, които чувстват нужда да видят повече красота и доброта във всички, които ги заобикалят. И, въпреки че злото изглежда твърде голямо, имат способността да виждат как доброто расте извътре. Така че имат способността да бъдат много търпеливи, снизходителни и разбиращи различните пътища на всеки индивид и че всяко нещо работи за своето собствено крайно съвършенство.

Rock water    Скална (лековита) вода

За тези, които са много строги в начина на живота си; те се отказват от много от удоволствиятаи радостите на живота, защото се страхуват да не би това да попречи на тяхната работа.

Те са строги господари към себе си. Желаят да са здрави и силни и дейни и правят всичко, което вярват, че ще ги поддържа такива. Те се надяват да станат пример, който би се харесал на другите, които тогава ще следват техните идеи и в резултат ще се чувстват по-добре.

 

УПЪТВАНИЯ

 

За онези, които не могат сами да се лекуват, лечение може да бъде получено при поискване на следния адрес:

Неаdguarters:

Тhe Secretary,

Dr.Васh'sТеаmоf Workers,

„Моunt Vernon",

Sotwell, Wallingford,

Веrkshire

GreatВritain

Споменатите тук аптекари много любезно са поели да доставят тези лекарства, единични шишенца или цялата поредица от38 на достъпни цени:

Меssrs. Кееne&Аshmell

38NewСаvendish Street,

London,№ 1, GreatВritain

Меssrs. Nelson&Со. LTD

73Duke Street

Grasvenor Sguare

London W.I.

GreatВritain

 

Начини  и  дозиране

 

Тъй като всичките тези лекарства са чисти и безвредни, няма защо да се страхуваме да не дадем повече или по-малко, въпреки че само съвсем мънички количества са необходими за дози. Нито пък може някое лекарство да повреди, ако по погрешка е дадено вместо друго, което всъщност е било необходимо за случая.

За да се приготвят дозите, около две капки от шишето, в което е тинктурата от въпросното лекарство, сипете в едно мъничко шишенце почти пълно с вода; ако е необходимо да се държи това шишенце по-дълго време, бренди може да се прибави като запазител.

Това шишенце се употребява за даване на дози и то само няколко капки от него, поставени в малко вода, мляко или какъвто и да е друг удобен начин за взимане.

При спешни случаи дозите могат да се дават всеки няколко минути, докато се прояви малко подобрение; при остри заболявания да се дават всеки половин час, а при хронични заболявания всеки два-три часа или по-малко, според нуждата на пациента.

Ако пациентът е в безсъзнание, да се мокрят устните му често.

Когато има болка, вдървеност, възпаление или каквато и да било местна болка, в допълнение се правят и промивки или компреси. Няколко капки от лекарството се поставят в съд с вода, в който се натопява парче плат или марля и се поставя върху болното място; това парче може да се мокри от време на време, ако това е необходимо.

Изтриване или изкъпване с вода, в която има няколко капки от лекарството, може да бъде по-някога извън редно полезно.

Начини за  приготовление

 

Два начина се употребяват за приготовляване на лекарствата:

 

Слънчев начин

 

Взема се тънък стъклен съд и почти се напълва с чиста вода, ако е възможно от някое намиращо се наблизо изворче.

Откъсват се цветовете на растението и веднага се поставят по повърхността на водата, така че да я покри ят и след това се оставят под силното слънце за три или четири часа или по-малко време, докато цветовете започват да дават признаци на увяхване. Тогава цветчетата внимателно се изваждат и водата се изсипва в стъкла, като се напълват до половина. Шишетата след това се допълват с бренди (ракия, коняк), за да се запази лекарството. Тези шишета са запас и от тях не се дава направо като дози. От тези шишета се пресипват няколко капки в други шишета, долива се вода и от тях се дават дози на пациента, така че запасът е доста голям. Лекарствата, купени от аптекарите, трябва да се употребяват по същия начин.

Следните лекарства бяха приготвени по горния начин: агримония, кантарион, серато, цикория, клематис (повит), тинтява, Ulex Europaeus,Саlluna Vulgaris,Impatiens,Mimulus, дъб, маслина, Неlianthemum Vulgare, Scleranthus annuus, скална вода, дива кощрава, върбинка, лоза, воден хилядолистник (плавеш), бели кестенови цветове.

Скална (лековита) вода. От дълго време е известно, че някои кладенци и изворни води са имали силата да лекуват и такива извори са ставали прочути със своето свойство. Може да се употреби всеки извор, който е известен или бил известен със целебната си сила и който все още е оставен в естествено състояние и не е издигната сграда над него.

 

Врящият начин

Останалите лекарства бяха приготвени чрез възвиране, както следва:

Въпросните растения, както ще се опишат, се варят около половин час в чиста вода.

Прецедената течност се изсипва в шишета, които се напълват наполовина и след това, когато изстинат, се допълват с ракия, както преди, за запазване.

Кестенови пъпки. За това лекарство пъпките на белия кестен се взимат точно преди да се развият в листа.

При другите да се употребяват цветовете с късички дръжчици или клончета и, когато има, съвсем млади листенца.

Всички лекарства, дадени в книжката, растат естествено в Англия, с изключение на лозата, маслината и серато, въпреки че родината на някои от тях е всъщност някоя от страните от средна и южна Европа, север на Индия и Тибет.

 

Ето имената и латинските названия на лекарствата

 

АНГЛИЙСКИ

БЪЛГАРСКИ

ЛАТИНСКИ

*Agrimonia

Агримония камшик

Agrimonia Eupatoria

Aspen

Трепетлика

Populus Tremula

Beech

Бук

Fagus Sylvatica

*Centaury

Червен кантарион

Erytraea Centaurium

*Cerato

Серато

Ceratostigma Willmotiana

Cherry Plum

Череша

Prunus Ceracifera

Chestnut Bud

Кестенови пъпки

Aerculus Hippocastanum

*Chicory

Цикория

Cichorium Intybus

*Clematis

Клематис /повит/

Clematis Vitalba

Crab apple

Дива ябълка

Pyrus Malus

Elm

Бряст

Ulmus Campestris

*Gentiana

Тинтява

Gentiana Amarella

Gorse

Прищеп

Ulex Europeus

Heather

Пирен – калуна

Calluna Vulgaris

Holly

Самодивски чемшир

Ilex Aguifolium

Honeysuckle

Нокът

Lonicera Caprifolium

Hormbeam

Бял габър

Carpinus Betulus

*Impatiens

Недопирка /слабонога/

Impatiens Royleii

Larch

Лиственица

Larix Europea

*Mimulus

Мимулус

Mimulus Luteus

Mustard

Див синап

Sinapis Arvensis

Oak

Дъб

Quercus Pedunculata

Olive

Маслина

Olea Europea

Pine

Бор

Pinus Sylvestris

Red Chesnus

Червен кестен

Aesculus Carnea

*Rock Rose

Желтак

Helianthemum Vulgare

*Scleranthus

Едногодишна хрущялка

Scleranthus Annuus

Star of Bethlehem

Гарвански лук

Orinthogalum Umbellatum

Sweet chestnut

Сладък кестен

Castanea Vulgaris

*Vervain

Върбинка

Verbena Officinalis

Vine

Лоза

Vitis Vinifera

Walnut

Орех

Juglans Regia

*Water Violet

Плавеш /воден хилядолистник/

Hottonia Palustris

White Chestnut

Бял кестен

Aesculus Hippocastanum

Wild oat

Кощрава

Bromus Asper

Wild Rose

Шипка

Rosa Canina

Willow

Върба

Salix Vitellina

 

Нека в сърцата си винаги да имаме радост и благодарност, загдето Великият Създател на всичко, в Своята Любов към нас, е поставил билките в полята за наше лечение и здраве.

 

Превод от английски: Вера Гюлгелиева

 

Wednesday the 8th. Spiralata.net 2002-2019