Време за промяна

Сложността на епохата е достатъчен стимул за развитие

Печат

Сложността на епохата е достатъчен стимул за развитие

 

Истината е до толкова достижима, до колкото съзнанието е изчистено и освободено от натрупванията от света. Старите порядки постепенно се отдръпват и на преден план излизат новите условия, които освобождават нужните потоци интегрираща енергия. Старите порядки постепенно се изчистват от съзнателното възприемане на света и стават част от миналото. На тяхно място се появяват нови, прогресивни потоци, които се зараждат в дълбините на съзнанието и постепенно изграждат пътищата на Духа за последователното издигане в по-високите нива на съзнание. Старите полета се разграждат, за да освободят място на онова, което чистото съзнание е заложило като стъпка от пътя. С натрупването на опит се зараждат все нови и нови нива на съзнание, които отразяват нивото на духовното съзнание на личността, носеща порядките на миналото, но търсеща интегриращия аспект в нивата на съзнанието. Старото е само спомен в света, където се зараждат и осъществяват новите условия за развитие. Не е нужен по-дълбок поглед, за да се установи развитието. Сложността на епохата е достатъчен стимул за развитие и само с един замах се освобождават онези полета от загниваща материя, които са се превърнали в спирачка за Духа. С настъпващите нови условия Единното поле се самонадгражда в постоянен порив към интегриращия поток. Старите порядки са вече минало..

С настъпването на новото енергийно присъединяване към Духовните потоци от Изначалието се освобождават всички стари нива и освобождаването на Духа е вече факт. Най-достъпните полета се интегрират в духовното поле и стават неизменен атрибут от неговото самопознавателно издигане към съзнателните полета от Централното Слънце. Синхронизиращото поле е единно и не подлежи на корекции от старите мисловни нагласи и модели..С настъпването на новото време е настъпил и момента на издигане на общия енергиен поток към следващото ядрено звено и това е предпоставка за сливане и присъединяване към Източника на всички Начала.

Звучи сложно и объркващо, но няма аналогична образна конструкция в човешкото съзнание, която да означи и обясни случващото се на енергийните нива на съзнанието.

Следващото, което е нужно за всяка единица е да изчисти съзнанието си и в непрекъснат и синхронен с Източника поток да се освободи от ненужния баласт, за да осигури пространство за следващото си надграждащо полето еманационно звено. Страховете си отиват и на тяхно място се настаняват Любовта и увереността..Вярата в Сърцето, което е най-чистия материален облик на Истинското Съкровенолюбие на Изначалието. Няма как да обясня с по-прости думи, защото само в единение в Източника може да се опознае и изгради представа за случващото се на земния план и на нивата от Слънчевите ядра. Постоянно протичащите интензивни и подтикващи към незабавно действие процеси са един от източниците на това звучащо поле от интегриращи вълни. Сложното е в това, че всяка единица е в състояние да опознае себе си единствено чрез духовното си израстване и приближаване към неизследимите мистични прояви на Духа, който е носител на жизнените потоци за следващия период от време. Няма как да се случат нещата, ако всеки е поставен в сънно състояние и му се подават единствено лежерни обстоятелства…това не може да доведе до растеж. Интензивното и последователно надграждане на съзнателните нива се постига чрез екстремни потоци, които да освободят и надградят новото идващо от Слънчевия Източник. Няма защо да се страхувате от случващите ви се екстремни обстоятелства, а се възползвайте от тях, за да освободите съзнанието си от паразитните модели и да ги замените с нови, адекватни и отговарящи на новите условия на Времето.

Сложността се състои в това, че се натрупват множество нетрадиционни мисловни модели, които са не дотам свойствени за спящото съзнание и му създават известно затруднение да ги асимилира и освободи ненужния баласт и да остави само ценното като съкровище в трезора на своята вътрешна съкровищница.

Можете да се свържете на всички нива с най-чистото, което е достъпно за вашето съзнание само ако си позволите да освободите старите модели на страх и съмнение и да построите новото, стабилно звено, което да застане като здрава основа на вашето вътрешно израстване.

Не е сложно да се страхувате..и това е един от най-разпространените модели на поведение, но той е несъвместим с израстващото съзнание. Няма как да се слеете с Вечността, ако се криете и не позволите на себе си да отворите очи и да пристъпите смело в настъпващата нова епоха. Старите модели се отделят от вас и вие се зареждате с най-чистия поток от Светлина, който вашето съзнание е в състояние да понесе. Така стъпка по стъпка се изгражда спиралата на собственото ви усъвършенстване и издигане към Единоначалието, което ви е освободило и очаква и вие да се самоосвободите и да поемете по светлия и най-прекрасен път на Духа.

 Оставащото време до следващия етап е достатъчно за да можете да се съградите и да поемете в нов, изчистен и освободен от страхове път… път водещ към най-съкровените кътчета на Съзнанието на Източника… Дерзайте! Истинската Победа е Победата на самия себе си. Бъдете! Очаквам ви на следващата права, която ще отбележи скок в безкрайното ви израстване към Незнайния и Безименен Източник на Всичко, Което Е!

Tanyta

09.12.2013г

 

Sunday the 31st. Spiralata.net 2002-2019