Време за промяна

Не са нужни думи, за да усетите говора на душата

Печат

Не са нужни думи, за да усетите говора на душата

 

Изграждането на Единното поле на Сътворението е изисквало милиони години своеобразна мисловна проекция и от създаването на тази проекция до момента  е изминало безкрайно дълго време от позицията на разбирането на живота, който е познат на Земята. Всеки човек е един проект на Бог, преминал през редица превъплъщения и достигайки до състоянието, което го изразява в тази вселена се е преобразувал милиони пъти, докато се изгради съвременния му облик. Става въпрос за мистериозния му план на сътворение и всяко звено от Пътя е последвало предишното, като е надграждало и добавяло нови щрихи към съществуващото. Защо сега се омаловажава единството с Извора на Живота? Защото в тази поредица от възлови и незначителни прояви вие сте загубили своята изначална същност, която ви прави единосъщни с Извора на Живота. Тази ваша вътрешна неувереност и откъснатост от Извора ви отделя и прави слаби. Защото единствено с помощта на своя вътрешен Аз можете да открие отново своята единосъщност и да се превърнете в онези искрици от Изначалното, които действително сте, но за да се случи това е нужна Вяра и вътрешен импулс, който да изгради  прекъснатите връзки, за да потече отново към и през вас истинското ядрено презареждане на вашите вътрешни полета, които са помръкнали и временно деактивирани. За да постигнете тази единност и сливане с Потока Лъчиста Светлина идваща от Самия Той е нужно да се отърсите от старите си модели на възприемане и закостенелите ви провеждащи полевия вихър проводници да се събудят и освободят от ненужния товар, наслоен с милионите години в полетата ви. Не е нужна специална медитация, за да осъзнаете съпринадлежността си с Бог…вие си го носите в сърцата. Нужна е истинска Вяра и стремеж, които се явяват движещ фактор за тази система. Мощните Лъчи от Изначалния Един се изливат върху вас и само с помощта на собствения си вътрешен Учител можете да откликнете на този Повик. Не са ви нужни външни Учители, които да контролират процесите. Кой може да се идентифицира като Духовен водач и Учител – нима можете да вярвате на външния призив, който отнема от Свободата ви, а онзи, който е истински любящ и с трепет ви очаква да се събудите остава забравен. Тази ваша измамна сигурност се разпада още при първото люшване, което ви разтърси..защото не е истинна, а привнесена от вън. Само Вътрешния Аз знае кое може да ви послужи и защо. Външните приказки, изречени от някой друг са също толкова достоверни, колкото и вашето объркано мислене. Не се предоверявайте и следвайте вътрешния си компас. Няма как да бъдете подведени, ако следвате вътрешното си усещане, което е истинно и ви повежда по най-добрите пътища за вас. Когато някой ви последва, много внимателно се дистанцирайте от външното му любопитство и можете да изградите свещен поток от собственото си съзнание, което знае Истината. Всеки е свободен в изборите, които прави и не можете да налагате своите виждания, както и някой да ви налага собствените си, защото няма как да знаете кое е полезно за другия. Именно неговия Духовен Поток насочва следващите вълни и реализира посоката, която му е синхронна.

За това са минали милиони векове, защото сте се загубили в света, следвайки външните хора и ситуации, които са ви откъснали от истинското ви потекло. Не са нужни думи, за да усетите говора на Душата..нужен е само вътрешен слух, долавящ и най-нежните трептения на вътрешното ви състояние, за да усетите към какво да се насочите в дадения момент.

Случващото се в света около вас е само фон, който допълва и насочва към вътрешна промяна..нищо повече. Когато истински осъзнаете своя изначален поток..осъзнаете, че сте божествени единици, носещи потенциала на Създателя, че формата е само средство за израстване, тогава очите ви ще се отворят..и ще осъзнаете измамността на страха като състояние и неговите прояви.

Събуждането е труден процес, но пък си струва усилията, защото така се излиза от омагьосания кръг на тази измислена въртележка, наречена човешки живот…защото Живота е Вечен, той не принадлежи на вашия ум и не подлежи на контрол от страна чисто материалните ви стремежи. Само духовния човек е в състояние да се възползва от потока и да изгради своя друм, който ще го освободи от старите му вярвания и ще създаде здравата основа за следване на Свободния Устрем на Духа. Може и да не се случи от първия път, но всеки има всичко необходимо предоставено от Духа му, което да му позволи да изгради тази основа за Свободния Преход в сферите на Чистотата..Така от етап на етап се създават стъпките, които изграждат Пътя, водещ в Небесата…Успех в тази нелека игра на сътворение и творческа изява на Духа.

Tanyta

13.09.2013г

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019