Време за промяна

Посока на духовното развитие

Печат

Посока на духовното развитие

 

Неразбирането е едно от основните неща, които остават за съвременното общество. Не се тревожи от нищо, защото всичко, което е в системата на обществото е закодирано и рано или късно всеки се определя в себе си. Нищо не е такова, каквото изглежда.. Само посредствените умове могат да определят действителността като определяща. (тук изтрих записаното, защото се усъмних..) Няма нужда от корекции, защото смелостта да осъзнаеш и осъществиш собствения си потенциал е едно от нещата, които те правят духовно зрящ, а останалото е само словоблудство…Несъществуващите проблеми се представят като определящи… защо се наслагват тези състояния, защо?!..

Никой не е достатъчно възприемчив за духовния си потенциал, за да си мисли, че е осъзнал и опознал света… Всяко едно съзнание е отделено от Цялото, а в това състояние не може да се възприеме цялото в неговата Пълнота и Неизразимост… Важно е да се стремиш към Духа, а останалото са стъпките, които тъкат пътеката на Живота. С нейното построяване се изграждат основните стъпки към напредването в Еволюцията. Останалите противоречиви прояви са плод на човешкото съзнание. Не може да се изгражда нов светоглед със стари разбирания. Основата е тази, която определя Пътя, останалото са само единични откъслечни проблясъци, които няма как да се съберат в една цялостна картина. Това е твърде объркващо за човешкия ум и създава редица недоразумения между хората. Всеки държи на своето си, без да се вглежда достатъчно в другото, което е само част от общия пъзел. Няма как да обясня на хората несъвършенството на тази материална парадигма, защото нямам основното, което да ги освободи от прехласването към общественото им пристрастие. Всеки сам постига своите върхове и спадове и само с помощта на своя си арсенал от средства е в състояние да отрази и осъзнае достиженията на човешкото съзнание.

Не е достатъчно да се мисли, че човек е духовно същество, нужни са устрем и вътрешно дръзновение, за да осъзнаеш, че си само една малка частичка от общия механизъм и като такава, нямаш предимствата на водещо звено, а си само пълноправно съзнание, водещо началото си от Вечността и носещо потенциите на тази Вечна Същност, но основните атрибути на Безименния са негова проява и не можеш да изземеш и изградиш свой свят, който да е отделен от останалите частички… Толкова е просто и същевременно е така недоловим този чувствителен механизъм за приобщаване към целостта. Мнозина са достигнали до съзнанието за съпренадлежността си към Цялото, но преобразуват своето си съзнание в полза на човешкото и не могат да прогледнат за основното, което ще ги поведе по стръмния и нелек път на Вечността. Това е един безкраен кръговрат от преобразувания и трансформации на съзнания, който още от самото начало е предопределен да прерасне в единен поток от вълни, носещ отделните потенции от целостта.

Не можеш да си представиш колко много същества са достигнали до Източника, но остават извън неговата цялост, само защото забравят, че не са единствения водещ потенциал, а само частичка от огромното множество духовни съзнания.

Чакащото поле на съзнание е достатъчно устремено в полезрението на Абсолюта, за да се слее в един необратим поток с него и да продължи да се развива в единното поле.

Не се съвместяват с Единното онези частички, които са освободили своя заряд и са оставили собствения си светоглед да ги води в безкрайното море от потоци, те остават извън общото поле, защото нямат основния ключ, който да отвори потока и да ги приобщи към общото цяло…

Единствено можещите да освободят собствения си индивидуален стремеж и да осъществят интегриращото начало са в състояние да се слеят с общото поле. Безкрайно море от вълни и потоци бушува в космическото пространство, но само извисеният Дух може да се нарече ничий, защото е осъзнал съпренадлежността си към общото поле и невъзможността да бъде ограничен от това Цяло.

Такава е посоката на духовното развитие, което ви предстои да изминете. Само с помощта на своите вътрешни стремежи и истинско приобщаване към Цялото, вие отваряте дверите на Безкрайността, за да преминете отвъд страха и необходимостта да бъдете отделени и единични… защото такова понятие свободен слог, означава, че не сте разбрали основното – а именно стремежа на Цялото да се усъвършенства, подпомагайки всяка отделна частичка да намери себе си и да се слее отново в Безкрая. Това е основното, което бих искал да споделя за момента.

До скоро!

29.05.2013г

Tanyta

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019