Време за промяна

Трансформация

Печат

Трансформация

 

Осъзнаването е Път към Съвършенството... то е отваряне на Пътя към Духа... Мост към Необятното, онова което света не е в състояние да приеме е творческото присъствие на Несътвореното.. .Светлина в Безкрая.. .освобождаване на творческия потенциал на човешкия Дух в материята.... с този творчески акт се създават светове и вселени... Трудностите се създават в човешкото съзнание и само с помощта на Духа се отстраняват пречките. Моста към духовните светове е винаги отворен и само от самия истински потенциал в човешкия Дух зависи до колко е възможно пресъздаването на Истинското Присъствие в тази световна проява.... Могъщ е човешкият Дух и само онзи, който е в състояние да се отвори към света на Светлината ще може да се слее с тази необятна Вселена на Всемира.... освобождаването на човешкия Дух от вековното робство на материята е приоритет за напредналите и става вътрешен подтик към Светлината... Освобождаването е от първостепенна нужда, където е на лице вътрешен подтик на Светлината... Устремът към Необятния Простор отключва вътрешния потенциал и твори чудеса... Бъдещето на човешкото потекло е в състояние на растеж и развитие и всеки, който успее да се докосне до света на Неустоимото Присъствие на Единното е вече друг... настъпват необратими промени, водещи по пътя на развитие и израстване... става нетленно присъствие в световете от нематериалното и води в пределите на Вечността... С настъпването на Новата Ера всичко ще претърпи невероятно развитие и ще се преобразим в истински творчески съзнателни духовни създания, носещи потенциала и отговорността за творческа реализация на неустоимото присъствие на Духа в нас... Бъдете себе си и оставете света да се оттегли от съзнанието ви, за да освободи място на Истинското, което е Невъобразимо просто, но и тъй далечно за човешката мисъл... С напредването на Времето всичко ще бъда освободено от старите порядки и на мястото му ще се създаде един по-светъл и истинен вътрешен свят, който е в пъти по-просторен и искрящ с пълния спектър на Светлината... Основните полета в човешките системи ще бъдат трансформирани и заменени с нови елементи от чиста енергийна субстанция, която има всички вътрешни потенции за творческа реализация с мощното и Необозримо Съзнание идващо и преминаващо през Вечността. Старите пътеки ще останат далеч назад.. забравени и ненужни, защото новото не ще се нуждае от несъвършени илюзорни мечти, които водят към съмнителни дебри на мисловните проекции от чисто прагматични илюзии. Моста към Света на Светлината е претворяване в чиста Светлина на всяка клетка и ядро в човешкото същество...

Това е Пътя към Вечността...

Успех!

28.05.2013г

Tanyta

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019