Време за промяна

Пътят на промяната

Печат

Пътят на промяната

Съзнанието на човек е устроено така, че възприема единствено онези модели на съществуване, които се регистрират от неговите сетива и могат да бъдат проверени от единствените му критерии за достоверност – сетивата за околната среда. Но много по-велик и сложен е светът около него. Трябва само да се пренастрои съзнанието, за да може да долови достигащите до човека импулси от света. Най-строго пазените тайни са достояние за онези, които в своя път са достигнали до ниво, което резонира с настъпилите промени в съзнанието. Така се достига постепенно до нива, които се разкриват пред човека и става все по-обширно възприемателното му поле. Най-напред се регистрират онези модели, които са заложени в полето около собствения му съзнателен модел и могат да се регистрират от съзнанието на получаващото поле. След това постепенно се разширява кръгозора и светът заблестява с все по-разнообразни цветове. Става сливане на съзнания и достигане до нива, които преди са били немислими. Достигането до най-съкровените тайни на мирозданието е далечна перспектива все още за човечеството, но то уверено си пробива пътя към новото измерение на Любовта, където знанията за света стават все по-обширни и се разгръща потенциала на човешкото поле на изява.

С настоящото изложение искам да поясня, че вашето време е уникално и можете да се преобразите в миг, ако само пожелаете да следвате своя Дух и му се доверите. Знанията, които ви се отпускат по спиралата на еволюционната дъга са достижими за онези от вас, които са постигнали достатъчна стабилност по отношение на своята вътрешна система на трептене и могат с увереност и съзнателно да отделят личното от чистия потенциал на Духа, носител на Божествения заряд.

С модернизирането на обществото се отнема онази вътрешна нишка, която помага на човека да остане по-близо до природата и така се разкъсва нишката, която го подтиква към следващи висоти в развитието му. С напредването на цивилизацията са се загубили знанията за силната връзка с природната среда и пълният потенциал на човека се е ограничил до основните му сетива, служещи за оцеляване в свят, обвързан с войни и глад…

Няма как да усетите полъха на Духа, ако само се вслушвате в собствения си човешки прототип. Няма да уловите полъха на духовния заряд, ако не се отворите отново към чудното и безкрайно преобразуване в природата. Не е нужно да се заселвате като отшелници и да се заравяте като щрауси, за да отделите своя дом от цивилизацията, но е нужно да останете будни и в състояние на трепетно очакване да уловите полъха на Духа, който ви говори по безброй изобретателни начини, за да бъде забелязан. Сложността се изразява в това, че знанията ви са крепостнически и се приемат за даденост, която не се позволява да бъде развита. Постулати и константни величини – това е вашата наука, страдаща от разрухата на духовното общество. Станалите вече известни постижения на духовно ориентирани съзнания се отричат и заклеймяват като псевдонаучни и така се отстраняват едни от най-напредничавите умове. С напредването на цивилизацията става невъзможно да се поставят като основополагащи принципите на Духа..

С напредването на човешкото развитие ще бъдат основани последователно редица вътрешни организации, които ще следват връзката с природата. Това ще доведе до нови попълнения от студенти, които ще приемат идеята за свързаност с природната среда и ще започнат да се създават селища, където принципите на организация на обществения живот ще се поставят на нова основа. С тази промяна постепенно ще се засилят природните контакти и ще започне обединяване и консолидиране на общество от ново мислещи и следващи принципите на близки отношения с природата. Така с течение на времето ще се преодолее разрива между природа и човечество и ще започне възобновяване на природната среда. Постепенно земята ще се съвземе от унищожителния геноцид и ще започне една нова ера, която е белязана с принципа на взаимопомощта и взаимното доверие между хората. Ще започнат да се раждат деца с развити способности за общуване с природните сили и обществото ще се преобразува постепенно до онзи момент, когато силната привързаност между хора и природа ще е водеща.

Мисълта е толкова мощен творчески атрибут, колкото не можете и да си представите в момента. Ще дойде време, когато ще овладеете тази творческа мощ и с нейна помощ се изградите един нов свят, лишен от старите разрушителни катастрофи и катаклизми. Духовността започва да набира мощ и се засилва нейното влияние върху човечеството. Нужна е повече вяра в човешкия капацитет и смелост да отстоявате своите стремежи към Духа. Няма сила, която да ви преодолее, ако само повярвате в себе си и оставите своя Дух да ви поведе по пътя на Вечността. С пожелание за повече вяра в себе си и в безкрайната мощ на най-чистия порив на Любовта!

11.05.2013г

Tanyta

Sunday the 31st. Spiralata.net 2002-2019