Време за промяна

Ние сме част от процесите на земята

Печат

Ние сме част от процесите на земята

16.04.2013

Вътрешният свят на човешкото същество е уникален. Всеки, който желае да преоткрие собствения си духовен потенциал е стъпил на пътя на развитието на Душата. Става въпрос за един истински проект на Духа, който мнозина предусещат, но малцина са тези, които успяват да пресъздадат в своя жизнен поток. Старите условия на живот вече отстъпват на съвсем нов порядък и мнозина се питат защо нещата им не се получават по начините и пътищата използвани до момента. Старото постепенно се оттегля и отстъпва мястото си на новите потоци, идващи от далечния Космос. Старото потекло е напуснало земното поле и остатъчната енергийна субстанция се разгражда постепенно, като се преобразува в нов тип енергийни вълни, носещи потенциала на слънчевия поток от Централното Слънце.

С това се наблюдават множество преструктуриращи енергийни вълни, които пораждат поредица от настъпващи брожения и протести в обществения живот. Нищо не е такова, каквото изглежда на пръв поглед. Нужно е да се научите да се вглеждате в стоящото зад привидните неща. Старите проекти отстъпват място на нови проекти, много по-еволюционни и пробуждащото се съзнание се притегля от тези вълнови  потоци. Никой не е в състояние да им устои и постепенно старите потоци се настройват към новите условия. Става трансформиране на енергийния заряд на душите, а заедно с това и един нов слънчев поток се настанява в човешкото поле на живот.

Случващото се в целия свят е последица от неизменно пременящия се енергиен поток на слънчевия вихър, който постепенно обхваща цялото земно поле. Настъпващите промени се наблюдават от Космоса и всичко е в състояние на постоянно развитие и синхронизиране с потоците от космоса. Никой не може да остане същия. Само старото мислене се противопоставя на промяната и започва да се оттегля, като превръща своите субстрати в носители на една замираща енергийна вълна.

Следващото, което е на дневен ред е нещо уникално, което не може да се опише с думи. То е необятно и красиво, недостъпно за човешкия мисловен апарат, докато не се преструктурират неговите центрове и зони в анатомичен орган от нов тип, отговарящ на новите изисквания на епохата. Едва след това ще можете да улавяте идващите от космичното пространство вълни, които ви настройват и постепенно преобразуват генотипа на намиращите се на планетата жизнени форми.

За това са нужни големи периоди от време, защото не е толкова лесно преобразуването на човешкия геном, а заедно с него и биологичната структура. Знаете, че физическите форми на живот са пригодени да се развиват в относително постоянни условия за живот и всяка рязка промяна и отклонение би довела до изкривяване и нарушаване на жизненото ядро. Затова промените настъпват постепенно, с добре премерена скорост на трансформация, която да сведе до минимум неприятните симптоми в организмите. Едновременно с това става преобразуване и на мисловния поток на човешките съзнания, защото едното е свързано с другото. 

Неизменността на промяната е заложена в системата на уникалния план за развитие на Вселената и всеки се настройва към промените според собствените си възможности. Не е нужно всички едновременно да се променят като по команда. Всеки е уникален и приема енергийните потоци съобразно своите индивидуални потребности и характеристики.

Няма от какво да се страхувате, защото съзнанието е вечно и един преминава по-лесно и безболезнено през промените, а на друг са му нужни повече време и усилия. В крайна сметка всички ще достигнат отправната точка, различни са само пътят и времето, нужни за преодоляване на препятствията, според индивидуалните потребности и характеристики на душата.

В този смисъл не бива да се приемат нещата като правилни и грешни. Всяка енергийна единица си има свой план за развитие и се съобразява с него. Всичко е толкова многообразно, че не бива да се опитвате да правите паралел помежду си. Самото съзнание е достатъчно интелигентно и разумно, за да знае как да преведе съответния индивидуален енерго поток през пространство-времето на тази планетарна система, за да го доведе до крайната цел.

Всичко се осъществява в пълен синхрон с Централното поле на Съзнание и може да се преобразува в рамките на наличното енергийно поле с оглед нуждите на всяко отделно съзнателно поле. Не се стремете да контролите потока, а се оставете на вашия уникален духовен поток да ви води, защото той единствен знае кое е най-доброто за вашето съзнание в дадения момент. Ако нещата не се получават от първия път, не се отчайвайте, защото цялото време е ваше. Важното е да се наслаждавате на живота и да изграждате свой уникален заряд, който да развивате и усъвършенствате. Всичко е едно, само е привидно разделено на отделни жизнени единички, с цел по-пълното себеусещане и развитие. Настъпващите промени са в пълен ход и вие с вашите полета се настройвате и изграждате собствените си жизнепотоци в дадения момент. Уникално е времето, уникални са условията, уникални сте и вие. С пожелание за повече ведрост и вяра в собствените ви сила и възможности. Успех в пътя към Дома! Ан

Tanyta

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019