Време за промяна

Процесите на издигане на съзнанието през следващия период

Печат

 

 

 

 

Процесите на издигане на съзнанието през следващия период

 

12.12.2012г

 

Всичко от което имате нужда ви се предоставя и няма такова нещо като заслужили и отхвърлени. Няма страдащи извън сцената, защото всеки е участник в този спектакъл и е заел позицията, която му се полага според собствените му преимущества и желания. Няма строго наказание или пък награда за най-примерните. Старото си остава в остарелия императив от желания и приумици на стария ум, а новото се съгражда съгласно истинските стремежи и въжделения на Духа.

 

Стремежът към извисяване е онзи пътеводител за човешкото същество, който се следва от самото му вътрешно присъствие и няма как да се разминеш с тази енергийна промяна, ако това е истинското ти желание, водещо те в пътя. Всички, които са заявили и упорито се стремят към следващия етап от своето издигане по спиралата ще бъдат участници в този незабравим спектакъл на Духа. Всеки е способен да се превъплъти в новото измерение на Духа, стига да е уловил ръководната му нишка.

 

С настъпващата енергийна промяна се дават безброй възможности за всяко съзнание да се издигне и прояви според собствения си заряд и да установи истинското си положение. Няма забравени и пренебрегнати. Този начин на мислене е приоритетен за стария модел на съзнание, но в новата парадигма нещата са други и всяко ваше проявление се поставя на съвсем различна основа.

 

Няма да има страдащи по ъглите и уморени от незнание пътници. Старото се проявява в този свят за последно за да осъзнаем собственото си енергоматериално съществуване (не се визира време и да не се приема в съвсем буквален смисъл). Стария модел на съзнание е за тези, които изберат да се развиват при подобни условия. Те имат това право и ще бъдат пренасочени към подходящи за тях условия за съществуване.

 

Не е нужно да се преекспонират последните етапи от стария енергиен план и преминаването към нова честота на трептене. Всичко е в съвсем нормални стандарти и не е нужно да се създават толкова еуфорични и умопомрачителни игри на ума, които да ви създават представа, която е далеч от реално протичащото в момента. (Все пак всеки постъпва според собствените си пориви и изживява онова, което желае – то не винаги се припокрива с действителното за момента…)

 

Всеки е единен с творческото начало и има пълно право да се съедини или отдели от новото енергийно лъчение. Само Духът на човека е този, който може да избере следващата посока. Никой отвън не е в състояние да ви „инициира” в дадено състояние и да ви прехвърли от една пътечка на друга, ако това не е в синхрон с вашият енергиен поток. За това просто бъдете бдителни и не позволявайте на другите да решават вместо вас, защото това не е истинското ви състояние.

 

Всяка частичка е в състояние на индиректно съприкосновение с Цялото и само вие знаете кое е най-доброто за вас. Не е нужно да се предоверявате и оставяте отговорността да се поема от някой друг, вместо вас. Защото това е само привидно. Не се страхувайте да поемете отговорността за себе си, защото каквото и да изберете, каквото и да направите, то е най-доброто, на което сте способни в дадения момент.

 

Следващото приравняване ще отключи несравнимо високи вълни и само в състояние на изравнен баланс ще можете да се докоснете и синхронизирате своите вълнови честоти с тази енергийна вълна от Космичното Пространство. Такъв е начинът по който става издигане в честотната характеристика на новото лъчение. С тази ядрена синхронизация се осъществява и предстоящото изравняване на честотите на земната синхронизираща вълна и слънчевия вихър идващ от пространството на далечния космос.

 

Чрез така нареченото подравняване ще се създадат условия за синхронизиране на земната система с космичната вълна и издигане на честотното трептене в октавата на следващото ниво. Слънчевият поток е универсален доставчик на позитрони и ще ви издигне в следващия енергиен диапазон. Не се страхувайте и не се пренапрягайте. Всеки да бъде в състояние на синхрон и баланс, за да можете в по-пълна степен да отговорите на достигащия до вас поток. Само така ще изравните без съпротива  собствения си поток с лъчението от Космоса и ще позволите на вълновия спектър да се отрази в светлината на вашето ядро. С така осъществения контакт ще се издигнете в следващата октава и ще позволите на вашето Аз съм Присъствие да се слее с вашето съзнание в тази проява.

 

Всичко е в достигането на синхрон с абсолютното ядро на Източника и с това се постига неизразим вътрешен синхрон, който ще ви даде онова, която ви е необходимо, за да се съзнаете като единосъщни с Единното.

 

Проявата на вашето съзнание е уникално проявление на Съзнанието на Източника и ще бъде осъществена от вътрешното ви ниво. Следвайте насоките на съзнанието си и бъдете единни в себе си. Така ще позволите с най-малка съпротива да се премине през непривичния за вас прилив на енергийни вълни и ще се синхронизирате в пълна степен с Единното. Последователните прихващания от ядрото са в симетрична вълна и ще бъдат освободени излъчващите полета.

 

След като се съзнаете като единни с Цялото, знайте, вие сте активирали вътрешния си аспект от ново поколение. Следвайте посоката на вълната и не позволявайте на нищо и никой да ви изважда от синхронизиращата вълна. Този е пътят на издигането . Не се страхувайте, отпуснете се, доверете се на себе и си бъдете единни с Цялото. Това е основното, за да успеете с най-малка съпротива да постигнете новото състояние.

 

Всеки е достоен да премине. Само отказалите се, ще бъдат прехвърлени в подходящи нива за тяхното развитие. Следвайте потока, той ще ви води.

 

Надявам се да съм ви помогнал за предстоящите събития. Всеки е достоен, всеки е обичан…всеки Е…Бъдете! Ан

 

Tanyta

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019