Време за промяна

Какво предстои в най-близко време

Печат

 

 

 

 

Какво предстои в най-близко време

 

(технически пояснения относно Прехода)

 

29.11.2012г

 

t_2911.jpgСпоред човешкия начин на възприемане на света всичко, което е непознато се отхвърля още преди да се даде възможност за по-опосредствено и детайлно изследване. С настъпването на Новата Ера всичко, което сега eнепознато и необяснимо ще се прилага от хората и всеки ще има свободен достъп до нови и неизвестни за сега технологии. Всичко, което е заложено от Източника за следващите времена ще бъде приложено, за да се изпълни и осъществи до най-малките детайли онзи системен подход в Съзиданието, който се излага в съзнанието на Творческия проект за тази енергийна сфера.

 

С новите технологични проекти ще бъдат заети редица прекрасни съзнания, които ще предадат и осъществят мечтата на също толкова прекрасни същества от нивата на сътворяващото поле. С настоящото сътрудничество между хора и съзнания от по-висока степен на проявление ще се предостави на човечеството един нов модел на съзнателна и последователна политика на взаимопомощ и сътрудничество между народите, което ще доведе до нови човешки взаимоотношения между хората.

 

Старата парадигма постепенно ще отпадне и на нейно място ще се осъществи един по-прогресивен и човеколюбив модел на взаимоотношения. Това ще даде отражение и на отношенията на човешките същества към природата и Земята като цяло. Постигането на по-тясно сътрудничество с всички носещи Живота съзнания ще се прояви в следващото поколение, което се изгражда от човешкото население в момента.

 

Старите порядки постепенно ще отпаднат и на тяхно място ще се появят нови, по-синхронизирани и балансирани взаимоотношения. Човешките съзнания ще отдадат значимото на Съзнанието, което е водещия фактор и ще засвидетелстват своята грижа към всеки човек, като към себе си.

 

С единението на човешките полета ще бъде изграден по-стабилен интегритет от полеви структури, населяващи планетата. Новият енергиен портал, който се отваря след подравняването ще стартира единен поток от енерго-информационни емисии, които ще бъдат достъпни за всяко съзнание, достигнало критичната точка на съпоставяне и сливане с постъпващото енергийно лъчение от Космоса.

 

След като се осъществят всички необходими предпоставки, ще бъдат издигнати стволове от енергийни полета, които да осъществят единното издигане на съзнанията в следващото измерение. С това ще се създадат и нужните звена за изтегляне и насочване на съзнанията. Всеки ще бъде освободен според своя изначален поток да се присъедини към постъпателното и хармониращо за неговия интензитет поле.

 

С това ще бъде даден старт на информационното поле, което да отрази и осъществи потока идващ от Централното Слънце. След като се настроят и прегрупират съзнанията към променените вълнови характеристики на Потока от Космоса, ще бъде нужно само да се изяви желание и за да постави началото на новото изтегляне на съзнанията към съответстващия им поток. Всеки е осъществил до известна степен своята лична воля и може да се излъчи към желаното състояние на трептене. Новите вълнови полета ще бъдат настроени към вашите полета и ще бъде невъзможно преориентиране на творчески заряди, ако те не отговарят на условията за преход по спиралата. Това означава, че всеки се изтегля и настройва към онзи коридор, който е най-близък за неговия диапазон на трептене. Всяко едно съзнание е построило до момента своята вълнова характеристика и няма да бъде възможно прескачане от едно ниво на друго, ако не отговаря на нужните притегателни сили.

 

Основното количество души ще бъде изтеглено към съответствието на своите резониращи полета и така ще се осъществи контакта с наталните комплементарни нива на съзнание. Става въпрос за следващата вълна от прехода, която ще бъде непосредствено след изтеглянето на човешкото енергийно поле и се създадат връзки с настройващия енергиен поток. С това се изграждат и последователните полета на съзнателно изграждащите се единици и построяващия модел се изтегля и поставя в синхрон с Единното Поле от Източника. Така се стига до енергиен преход и след настъпването на енергийния поток от Централното Слънце се изграждат и основните ви съграждащи полета, които ще ви позволят да се интегрирате с новите условия, които се подготвят за да се въведат в нужния момент. След това се задържат основните ви полеви характеристики в съзнанието на Центъра и се установява единен синхронизиращ поток, който се изтегля и поставя началото на следващото Време.

 

С това в известна степен дадох някои поясня относно техническата страна на преминаването на душите през порталите след подравняването, което ще стартира потока от нови вълнови лъчения, носещи интензитета на Централното Слънце. Това е за сега, което бих искал да споделя. Ан

Tanyta

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019