Време за промяна

Уникално време, уникални условия, уникален преход!

Печат

 

 

 

 

  Уникално време, уникални условия, уникален преход!

 

04.10.2011г

 

 

ta3.jpgВсеки камък си тежи на мястото. Тъй, както капката утринна роса се огрява на слънцето, така и  човешкото съзнание се окъпва в лъчите на безбрежния океан от лъчи, който се излива в утринното зарево на Живота. Всеки е отворил съзнанието си за процеса на издигане и сливане с Източника на Живота, но се разминавате по отношение на своите възприятия.

 

Какво искам да кажа – вашият вътрешен свят е твърде стеснен по отношение на цялостното светоусещане и това се отразява на начина на възприятие на всеки отделен човек. Няма нищо лошо или нередно в това, защото всеки е уникален и в същото време изразява Съзнанието на Източника по начин, единствено възможен за степента на развитие на единицата, вложила частица от себе си в съответната физическа форма. Това е начин на растеж и себе изява на висшите енергийни полета на материята.

 

Този начин на съществуване е подходящ за тези еманации, които искат да опознаят света през погледа на съзнателно ограничено проявление, което абсолютно самостоятелно приема своя жизнен поток и изразява чисто елементарното си поведение в процеса на само опознаване и преместване в следващото енергийно измерение чрез самостоятелни скокове в жизнената среда, която му осигурява всичко необходимо за целта.

 

Този метод на разгръщане на потенциала е уникален с това, че е възможен скок на ядреното поле с абсолютна величина. Според всички наблюдаващи енергийния преход на планетата е възможен плавен процес на разгръщане на потенциала на съзнанията, което ще осигури и също така плавно издигане на цялото количество души, които са достигнали критичната точка на своя ядрен потенциал.

 

По такъв начин в съзнанието на планетата се натрупват системно достиженията на отделните единици, като този опит се унифицира и става достъпен за всички, които достигнат до полето на аналитичния модел на съхраняване на информацията. Всичко, което някой някога е освободил като опитност, е записано в тези анали. Щом като се осъществи необходимия синхрон с полетата на анализатора, достъпа е свободен.

 

Тази ядрена система е в полза на земята и е достъпна за светлинното ядрено съзнание, носещо порива на промяната. Следващото, което предстои се залага от съзнанието на Абсолюта като предстоящи програми за разгръщане и развитие с абсолютна свобода на действие. Само системното ядрено поле е в състояние да координира преноса на ядрени звена от една система към друга и обратно, като съблюдава стриктно състоянието на изравнен комплексен заряд на цялостното поле. Единственото условие за опознаване и изтегляне на нужния заряд е наличието на синхрон с исканата ядрена компонента. Ако това условие е изпълнено, става прехвърляне към искащата система на съответния заряд, който предстои да се изразходва за целите на настоящия модел на съществуване в синхрон с нуждите на Цялото. Така става последователното издигане на единиците. Като за всяка изразходвана квинта енергийна субстанция се осигурява и съответното дублиращо, допълващо системата вливане от съответната страна. Така се поддържа постоянен баланс в развитие.

 

Този е механизма на изграждане и освобождаване на симетричното слънчево поле в ядрения резервоар на Абсолюта.

 

Всеки е достатъчно значим и ценен, за да има равно право на издигане и развитие. Няма свободна проява, ако всичко е предварително планирано и измислено до последното звено на проява… това изключва правото на избор. Предвидени са само основните направления, а всичко останало е въпрос на творческа себе реализация и изразяване на отделното звено. Така се осигурява вечен приток на енергийното съзнание от една система в друга и се предоставят всички необходими условия на единиците за тяхното еволюиране в цялостното поле на Всичко Което Е..

 

Този модел на знание, което се създава и съхранява с ползване в дейността на всички е уникално сътворяващо звено, носещо индикациите на всички, които са в системата и осигуряващо достъпност за всеки един носител на Светлинния код на Съзнанието.

 

Освобождаването на творческата енергия е от особено значение за сътворяващия модел на Звучащия Ом и може да се регистрира като едно от постиженията на Знаещите, които са водещ координиращ стълб в полето на развиващите се системи. Така се осигурява непрекъснат енергообмен между единиците в системата, а в същото време и постъпателно издигане на творческите сили синхронно и в съзвучие с настъпващите ядрени изменения в цялостното поле.

 

Аз изразих в схематичен модел структурата на Сътворяващото поле, както и принципите на действие на ядреното колективно съзнание. С предстоящите промени, цялостното поле на Земната електромагнитна решетка ще се промени, а в съответствие с тази промяна, ще настъпят нужните изменения и в човешките структури.

 

По този начин се издига Съзнанието, движещо се във Вечен кръговрат. Така се променя всичко съзидаващо и става обмен между световете. Уникално време, уникални условия, уникален Преход. Възползвайте се от всички достижения на човечеството до момента и се претворете в най-чистия Извор за следващото колело на Живота. Това е истинско преживяване на уникалната трансформация на Единното поле…Всеки е свободен и изборът е пред вас…само протегнете ръце и докоснете свещеното ядрено поле, което ще ви изведе на следващия цикъл на Вечността…Успех! Азомак

 

Tanyta

 

 

 

 

 

 

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019