Време за промяна

Освободете се от ненужното и следвайте поривите на Духа си

Печат

 

 

 

 

Освободете се от ненужното и следвайте поривите на Духа си

 

25.05.2011г

 

 

ta1.jpgКанализирането на новите енергии в днешния ден е заложено във вашите полета още в началото на Сътворението. Всеки един е в състояние да се настрои към настъпващите промени и да осъществи плавното издигне на своята енергийна система.

 

Като начало е необходимо да се слеете с вашия вътрешен водач и да осъществите двойна връзка с матричния модел на съществуване на вашата душа. Само така се гарантира безпроблемното протичане на притеглящия към високите полета процес. Всеки е в състояние на изострено възприемане на идващите към Земята енергийни потоци. Като се изравнявате с нивата на вибрация на тези полета, вие се присъединявате към потока чиста Светлина и постигате състояние на изравнен баланс със собственото си същество от Светлина.Това  е достатъчно за изграждането на неразривна връзка с Водачите, които от този момент поемат ръководството ви.

 

 Всеки е свободен в своя избор и няма такова нещо като насилствено „вкарване в кошарата” Всеки е свободен да  се изяви според поривите на собственото си вътрешно същество. Преминалият през портала на съзнанието, може да продължи да се издига до момента на сливането си с  Духа на своята монадична същност и от там да се прехвърли в следващата октава. Това е само временно състояние, защото никой не желае да се затваря в собствената си единица. Всеки, който е постигнал сливането с Монада си, може да избира следващото си поле на изява. И повярвайте ми, колкото по-напреднала е душата, толкова желанието за саможертва е по-голямо (желанието да се посветиш в служба на другите е най-висшето състояние на Духа и няма нищо общо с основното съдържание, което се влага тук в думичката „жертва”). Следващият етап от Пътя е избран по собствено желание и никой не се чувства притиснат от нищо. Следваш поривите на Духа си и преодоляваш препятствията по пътя си с ясното съзнание, че всичко това е необходим процес на изграждане и преобразуване на енергията, идваща от високите нива, за да се изпълни плана на Вечносъществуващото Едно. Никой не се е приобщил към Твореца, без да е приел в себе си необходимото творческо присъствие на Великия.

 

Творческите начала пресъздават на различните нива своите проекти и сътрудничеството с тази Енергия ви води по спиралата на еволюцията, като преходът на всяко следващо ниво е съпроводен от редица промени във вътрешния мир на съществото. Никой не може да премине бариерата, ако не отговаря на необходимите условия. Това е нещо като ключа и ключалка. Само точното съответствие на нивото ти отваря портала, за да преминеш. Нивото на съответствие е пълно, непозволяващото състояние се регистрира в съответните зони и недостигналия нивото на достъп остава отвън. Само преминалият е готов да продължи.

 

Не си налагайте непосилни правила и закони, които не можете да спазите, поради противоречие с вътрешното ви състояние. Преминаването по спиралата е естествен процес и не може да се манипулира по никакъв начин. Само готовият е в състояние да понесе товара и продължи напред. Не се самозалъгвайте, че всичко е розово и безпроблемно. Напротив, всички сътрудници на Великото Едно са заставени да понасят огромно напрежение на Духа и само с помощта на силата на Духа и Волята си, успяват да преминат през Живота, носейки несъкрушимостта в себе си.

 

 Всеки е в състояние на мига да откликне на повика и да се слее с необходимата концентрация и  воля, стига да е достигнал нужното ниво на вибрация и степен на съзнание. Споделям всичко това само, за да обясня ролята на сътрудниците, които са се присъединили към настоящия момент . Никой не изисква от вас никакви жертви. Всичко е само и единствено избор на Духа и ако вие изпитвате необходимостта да се слеете с Духовното поле на Източника, това е признак, че вашето съзнание се е пробудило и откликва на повика на Епохата. Следвайте своите пориви и не се пренапрягайте с обещания и не дотам обмислени обети. Всичко, което се изисква от вас е да се стремите да поддържате хармонията в себе си и с идващите към Земята енергии. Да съумявате да се настройвате към промените. Всичко останало си следва естествения ритъм на нещата. Времето е такова… динамично и само силно креативните и пробудени съзнания са в състояние да се приспособят на мига към промените. Останалите са поставени в състояние на изострена чувствителност и необходимост да се слеят с идващото енергийно поле, което ви обгръща и преобразува енергийния ви слой в постъпателна необходимост. Това е предвидено от самия Източник и са ви дадени и се дават всички инструменти. Всяка промяна се регистрира от съответните съветници на Духа  и се предвиждат следващите стъпки, които е необходимо да се предприемат. Не сте сами и това би трябвало да е достатъчен мотив за вас да се мобилизирате и да предприемете необходимите мерки, да направите всичко, което е по силите ви, за да се справите и да преминете през порталите във Вечността, където ви очакват следващите предизвикателства.

 

Това е от мен за сега. Беше удоволствие за мен да споделя своя опит и да ви дам малки късчета от моята Мъдрост, с надеждата, че ще ви бъдат полезни по Пътя. До скоро от мен. Арирах - творчески моделиращ лъч от квантовия поток на Великото Централно Слънце. Това е достатъчно да знаете за мен.

 

Tanyta

 

 

 

 

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019