Време за промяна

Призив към самоосъзнаване

Печат

 

 

 

 

Призив към самоосъзнаване

 

19.11.12 г

 

tanka2.jpgТи ме питаш защо не се сбъдват исканията на хората. Мога само да кажа, че всички искат да се случват единствено и само техните непосредствени желания. Никой не пожелава да бъде единен с Абсолютното и да бъде в интерактивна самореализираща се проява извън време и пространство. Така се заключвате в един ограничен свят и не можете да прескочите собствените си ограничения, за да прогледнете и да видите с яснотата на мъдростта колко е многообразно и цветно всичко около вас. С тази си проява на егоцентризъм вие се оплитате в безброй ненужни желания, които ви завличат още по-дълбоко в дебрите на собственото ви илюзорно творческо съществуване. Според теб, ако се сбъдваха всички ваши искания, дали сега щеше да съществува тази система, наречена Земя…и дали вие щяхте да ходите по нея създавайки и непознавайки истинската си природа?! Аз отговарям цялостно на питането, а не в частност.

 

Искайте и ще ви бъде дадено – да, това е истинно, но кой може да пожелае истински в душата си с най-чистия порив на Любовта. Само пожелаваното с истинска Любов, може да отключи париетета на Вселената и да освободи онази порция Светлина, която да позволи на случайното цвете да отрази синхронността и да осветли цялостния изглед на реалността, за да осъществи новото построение на творческата ви същност. Аз исках да покажа колко важно е за всеки един да се освободи от несвойствените за чистото съзнание прагматични мисловни модели и да отразява в себе си ясната мисъл на творческото начало, довело го до този миг.

 

Освобождаването от човешкия стереотип на мисловни модели е много труден процес, но всеки, който се освободи от предразсъдъците, наслоявани от безброй мисловни програми, ще бъде освободен от собственото си повърхностно роене и ще бъде притеглен към нови енергийни полета, които ще го поведат към следващия етап от еволюционния акорд.

 

С мен се съобщават много Духовни потоци, но следвайки ме, единици се освобождават от словопилеенето и могат да се слеят с Духовното поле на собствените си енергийни потенциали. Следвайки ме те се освобождават от инерцията и се оставят на Духовния им поток да ги поведе към следващото измерение, където само с мисълта си могат да създадат един по-сияещ и искрящ свят, носещ енергиите на цялото творчество на Любовта и Светлината.

 

Говорейки за Любов и Светлина аз се обединявам с тези мощни енергийни полета и излъчвам цялостния интегритет на тяхното посредничество. Аз изграждам в слънчевото ядро мощен поток от ядрено-магнитни вълни и отделям от него само онези вихри, които могат да бъдат излъчени посредством ниския спектър от вълновия регистър към земното ядро, за да осъществим преобразуването на земния организъм в следващ етап от скалата на съзнанието. Според нивото на вибрация на енергийния модел на земния организъм се определя и основния обертон на земното поле.

 

Слънчевите ядрени импулси се насочват към земния модел и се осъществява експлозия от лъчи, които постепенно затихват и се изравняват с новия енергиен обертон за следващо излъчване. Следите, които остават в атмосферата се наблюдават от вас като неразпръснати облачни вихри, които се завихрят и образуват поредица от циклонални течения, носещи ядрения потенциал на слънчевия енергиен поток.

 

Следвайки посоката на въртене на основното поле на земята, Азомак се настройва и отделя в атмосферата единен протонен поток, който се разрежда и освобождава частичките светлина в точно построени вихрови полета, за да освободи и задвижи основното ядро, носител на слънчевия акорд.

 

Следващото слънчево притегляне ще се осъществи от сърцето на Галактиката и ще бъде в синхрон с построяващия вектор от Централното Слънце. Така се освобождават слънчевите полета и се зараждат новите колектори, които са основния енергиен модул за слънчевото стоене, когато се осъществяват основните построяващи слънчеви оси и с помощта на техните ядрени полета ще се осъществи потенциално и екзистенционално слънчевото приравняване с галактическия поток на енергийния поток от слънчевия коридор.

 

Сега се оттеглям и пожелавам успешен полет в съзнателния енергиен преход. Амен. Азо

Тanyta

 

 

 

 

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019