Време за промяна

Преход в Светлина

Печат

 

 

 

 

Преход в Светлина

 

16.11.2012

 

tanka1.jpgСпоред космичните закони единствената проява на човешкото същество, която се определя като изключителна проява на съзнанието е неговата способност да преобразува в рамките на собствения си живот енергийната наситеност на своето служене в съзнателно и отговорно изявено изграждане на собствената вътрешна изява и от там служенето се превръща в непрекъсната проява на Духа. Този метод е уникален и може да се нарече извън матрична проява на дадения човек. Служенето се осъзнава от човешкото същество като свързаност с целия космичен план и може да се премодулира от работещия човек в единен, съзнателно проявяващ се механизъм на съзнанието, който се осъществяла изцяло и неизменно съпричастно с най-висшата еманация на човешкия индивид. Тази проява се засилва в моменти на съзнателно изчистване на цялата системата от тела и преориентиране на човешкото същество към съзнателно изграждане на нов модел на съзнание, който е ориентиран към по-високите цели на Духа. Тази Сила, която е водеща в човешкия смисъл на съзнателно служене се олицетворява от личностното отношение на човешкия смисъл на съзнанието и може да се преименува в редица случаи като Служене на Отца. Тази Сила се осъществява с помощта на самия съзнателен Аз на човешката единица и не подлежи на манипулация извън съзнателното мисловно поле на изява на духовното съзнание на единицата.

 

В този ред на мисли е интересно да се спомене също и неизлъченото спомоществователство на активния елемент на духовния носител, който се изявява според съзнателното си поле на съществуване в частност от Духа интегрирал се с човешката Душа, намираща се във въплъщение в момента на земния модел на съществуване. Тази проявена Душа е онази енергийна еманация на Духа, която се е интегрирала  в дадения момент.

 

Случаят е универсален в построенията на човешките същества и може да се използва символично за назоваване на онзи енергиен модел на изява, който се използва за следване на последователностите на енергийна проява, водеща към последваща еволюираща вълна. С помощта на всеки модел на съзнанието, човешката посока се настройва и преобразува съзнателно и установява своя спомен за следващ етап от Пътя. С тази интеграционна поява в съзнанието на човешкото същество се поставя началото на следващото поле на изява и се създава един непрекъснат поток на издигане към Източника. Следващото, което се случва е неусвоения потенциал да се прибави към капитала и последователността на изявата в света се подготвя с подходящ модел на проявяващите се сили и полета, които да доставят нужния материал за изява на личността, след като отново се прероди в света. Нужен е дълъг списък с инкарнационни модификации, докато се достигне до съзнателно приобщаване с истинския модел на съзнанието, слязло преди много време, за да освободи и осъществи своята програма в света на материалните прояви.

 

Така, достигайки до едно цялостно припокриване с моделите на съзнанието на най-високите полета на съзнателния Аз, този модел на съзнанието се приобщава към един друг модел на съзнание, който се отличава коренно по своите характеристики и принципи на изява, а заедно с това изисква и други условия за изява. Така се е стигнало до нов етап от Светлинното преобразяване на единицата и тя се е приобщила към следващото звено от еволюционната спирала. От тук започва един нов етап от нейния път, който отново ще я постави пред редица нови и непознати до момента предизвикателства. Така се стигнало до етапа на преминаване в следващото измерение.

 

До тази модификация се достига след много дълъг период от време, различен за всяка единица, но при всички случаи е продължителен и много интересен от гледна точка на мисловната изява на свободния програматор.

 

Така е построена тази енергийна проява на Творението, където е вашият свят. Този момент е уникален и всеки е достоен да продължи своя път според личното си желание. Истински проявяващия се в света Дух е достигнал до момента на прехода и се присъединява към следващото звено от еволюционната спиралата.

 

Поздрав и пожелания за успешен преход от моя свят на осъществения проект на Светлинното поле на Съзнанието. Астралното поле се задвижва, за да осигури следващото действие на пиесата на Светлината.

 

Успех и огнен поздрав от Духа на Светлината….

Tanyta

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019