Време за промяна

Технически построявания на предстоящото поле на прехода

Печат

 

 

 

 

Технически построявания на предстоящото поле на прехода

 

09.10.2012г

 

 

 

tan4.jpgВъзвеличаването на Духа е отредено по право и свише на всички, които са в общение с Неизразимия Източник на Всичко, което Е. Този принцип е неизменен и остава да се съединим с изначалния прилив, който се разпростира на всичко съществуващо и дава Живот и Сила. С построението на човешките съзнания се поставя основата на човешкия род. Създаден е единен постъпателен механизъм, който е задействан от истинското проявление на човешкото съзнание, което е достигнало до състояние на съприкосновение с Изначалното Ядро.

 

Следващия етап от развитието на човечеството е оставен на него самото – да осъществи в достатъчна степен издигането на своята първостепенна искра, за да осигури достъпа си до нивата, които са достъпни за следващата му изява. Става постепенно изравняване на човешките духове с изначалните им заложби и това е достатъчен стимул и предпоставка за следващото издигане в проявяващия се поток Светлина, идващ от Централното Слънце и носещ Енергиите на Живот, жизнените сили, които осигуряват човешкото възнасяне в следващия етап от развитието.

 

Следващото, което се осигурява на онези Духовни Потоци, които достигнат до основните жизнепотоци от Централното Слънце е достижимата селектираща мощна вълна, осигуряваща състояние на достъп до паралелни проектиращи полета и това се осъществява в посредничеството на Духа. Служителите се освобождават от отговорност, за да се даде възможността на всяка единица сама да определи посоката, която се отваря пред нея за следващия цикъл от летоброенето.

 

Осъществява се разпределяне на Духовните потоци и така се задействат всички онези механизми, които са достатъчно продуктивни и необременяващи, за да се извърши тази преразпределителна процедура. Осъществява се трансфер на едни потоци в пространство-времевото тунелно прехвърляне, чрез осигуряващите прехода цикли на Жизненото Поле. Стройния прехвърлящ всякакви представи механизъм за действено изживяване на Прехода се усеща от всички , но в различна степен е състоянието на жизненото притегляне към потоците, идващи от различните точки на Слънчевия структурен слой. Излъчващите структури се преструктурират в зависимост от индивидуалния слой на посредника и образуват вътрешни флуктуиращи потоци, носещи онези характеристики на Слънчевия слой, които са достъпни за даденото съзнание. Последователността на потоците, достигащи до индивидите е строго определен и се излъчват онези полеви структури, които са подходящи за дадения слой и и предоставящи всички необходими условия за преструктуриране на полето на индивидуалното ядро на всяка единица. Следващите вълни са достижими за всяко съзнание, което е достигнало до степен на изравненост с източника на полевия колектор от дадения поток. След като се прехвърлят всички нужни вълнови проектиращи полета ще бъде излъчен и основния комплементиращ поток, който да предостави съединяващото поле и да осигури предвидения за съзнанието на човекоматериалния енергиен носител заряд и да го изведе от състоянието на пренастройващ модифициран етап. От там нататък се пренастройват вълновите им полета към съответния център, който е станал техния притегателен център или новият и основен протектор, носещ нужните за развитието им условия. Става прегрупиране и пренастройване на човешките единици.

 

Следващото времево пространствено преодоляване на участъка е с нагнетен проектиращ заряд и се провежда с много прецизност и внимание от страна на чисто проявения поток. Осъществява се съединяване на единното поле с човешкия потенциал и се пренастройват вълните на всяка единица, с цел изтегляне в един или друг времево-пространствен отдел за да се изградят основните полеви структури, необходими за осъществяване на отделянето на полетата в края на индивидуалния поток на всяка единица.

 

Останалото е въпрос на чисто технически параметри. Служебния етап от процеса е освободен от случайни несъответствия и грешки. Всеки е пространствено моделиран и изграден от собственото си поле и може да се дислоцира и присъедини към най-близкия до себе си централен източник. Така всеки ще приеме новото си пътешествие в потока на Живота.

 

До тук се спряхме на основното изтегляне на ядрените потенциали на човекоматериалните структури. Аспектите на съзнанията на всяка една единичка са в единство и синхрон с Централното Ядро и няма никакви предпоставки и условия за грешки. Следвайте мечтите си и бъдете в синхрон със себе си. Останалото е просто въпрос на сливане....Оставям Светлината в мен да огрява твоя енергоментален поток и да те води в пътя..към Дома... Ан

 

Tanyta

 

 

 

 

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019