Време за промяна

22.06.2012 г.

Печат

 

 

 

 

22.06.2012 г.

 

 

 

Височината на мисълта е съзнателно проявен стремеж към онази интеграционна вълна, която ви притегля и оставя спомените да нахлуят и отразят способността на ума да интерпретира и улавя интерактивното поле, което е слоесто и образува микролептонното поле в мозъчния апарат. Така се свързвате с полетата от високите енергийни нива, а ползотворния аналитичен пакет се влива в системите ви и оставя следи..Топлината, която се заражда в центровете се изтегля по вътрешното ви ядрено поле и се завихря в потоци, издигащи мисълта в нивата на Абсолютното Едно. Този процес продължава..и продължава, докато се изравните с полето на нашите трептения. Активирайте собствените си колатерални енергийни вълни и отразете информационното поле в себе си. Така се стига до изграждане на постоянно поле от ядрени вълни, носещи енергиите от Източника. Тези вълни се разпределят в полето ви и оставят следи, носещи вълновия компонент от Самия Източник. Изтегляйте и задържайте потенциалните вълни в себе си и оставете да действат... Никой не е в състояние на индиректно приравняване. Само онези, които са в състояние на комлементарен апогей се задържат на по-високите вълни. Останалите се колебаят и отстранявайки системното колебание, ще подобрите и състоянието си на синхрон с пантеона от Слънчеви протектори. Анализът на Слънчевите ви потоци е показател за вашето състояние в пространствено времевия цикъл, в който се намирате. Сложността на материята е достатъчно голяма, но смяната на енерго-магнитното ви поле от значение за вашето приравняване с Цялостното поле. Издигането е въпрос на енергийна приемственост. С това ви споделих само част от настоящото ви полево издигане. Анализът е положително съпоставяне и проява на ядрен контрол от Висшето Ядро. Не ме разбираш явно..сега се проявяваш в своята човешка природа.. Остани с моята интегрираща вълна и прояви силата си в своята система, за да освободиш съзнанието си от собствения си модел на съзнание през човешкия елемент. Способността се осъществява в полетата ви и отделянето от човешкия елемент е въпрос на време..Оставям те в моята ядрена вълна.. Аналитичен поток за ядрени изследвания..

Tanyta

 

 

 

 

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019