Време за промяна

Отправни точки

Печат

 

 

 

 

Отправни точки

 

27.04.2012

 

 

 

tanka3.jpgДа сътворим един свят от чистата материя на Духа носител. Това е възможно и е потенциално заложено във всеки един, претворил чистотата на своя духовен първоизточник. Светлината на Източника е всеобхватна и можете да се слеете с нейния заряд единствено и само в състояние на пълен резонанс с Абсолютния Източник за тази планета. Има и други пътища, които ще доведат до Източника, но тази еманация на духа, която е приела духотворящото поле в себе си е изначално приобщаваща и може да ви доведе до най-чистия Извор на Светлината. Бъдете всеобхватни и нищо и никой не е в състояние да помрачи вашата Светлина. Това е най-сигурния начин да се приобщите към Изначалното си Същество и да заживеете в хармония с Духа носител на вашето жизнено състояние на тази планетарна система. Няма кой да ви откъсне от Съзнанието на Източника, ако вие се стремите към неговата Чистота и най-искрено се придържате към неговия диапазон на звучене. Творческия акт е уникален по своята същност и можете да се присъедините към общото звучене на Вселенското хармонично ядро, ако се съзнаете като деца на Творческото Проявление и му позволите да се изяви по най-прекрасния енергийно претворяващ се в Светлината поток. Азът на всяка единичка се приобщава и претворява в собственото си звучене на чиста енергийна проява, носеща аналитичното потекло на Източника. С това се завършва един цикъл от безкрайното ви пътешествие от Източника през различните прояви на Духа до съвършенството на Самия Абсолют. Нищо не е в състояние да ви отклони от поетия път, когато сте в хармония с Извора на Светлината. Бъдете, творете..и до скоро! Аспект на Слънчевия Поток на Централното Слънце.

 

Всичко в този свят е енергезирано и можете да се отърсите от старите модели, като при това вложите новия замисъл на момента в полето си, за да осъществите прехода в новото измерение. Аз приемам отново позицията си , като се проявявам в тези колосални времена в полевия сектор на онези, които ме търсят и приемат в сърцето си моста към Светлината. В собствените си сърца освободете пространство, за да осъществите нормалното преминаване на енергийните потоци в следващото енергийно поле и да осъществите моста от Светлина в собственото си същество. Моята заветна мечта е да спомогна за осъществяването на плана на Отца. Основното, което ви е нужно е, да бъдете в своя център и да позволите на енергията да преминава през вас без съпротива. Това е уникално време и можете да проявите цялото си съзнателно поле в системата на Сътворяващия модел. Този енергиен пъзел се осъществява с помощта на всеки един от вас - желаещите и работещи за Цялото. Освободете се от старите модели на мислене и бъдете способни на нови модели на проява. Останалото е въпрос на реализация на вашите мечти. Бъдете в синхрон с Цялото и всичко, което си пожелаете, ще се осъществи. Бъдете себе си. Освобождението е процес на свободно издигане в полетата на Синхронизираната Цялост. Освободете се от плътните енергии около собственото си ядро и поемете напред..в Безкрая. До скоро от мен - единствено те моля да ме приемеш като един от всички работници на Ядрения портал. Оставям те в Светлината на Свободата и Мъдростта на Словото! Азо..не ме приемай като служител на човешкото, защото това е неточно. Приеми ме като Един от всички, които работят за Цялото.. безименен.. цялостен.. безличен сътрудник на Единия.. Азо

Tanyta

 

 

 

 

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019