Време за промяна

Структура на Вселенското поле на съзнание

Печат

 

 

 

 

Структура на Вселенското поле на съзнание

 

24.04.2012 г

 

tan1.jpgВсеки човек е излъчен от своя иницииращ модел на Съзнание, който се намира в нивото на необятното пространствено-метрично състояние на Единното Съзнание. Трудността при описанието на света чрез наличното в момента и въобще по принцип достъпно за човешкото съзнание интуитивно възприятие идва от невъзможността да се намерят съответните образно описателни структури, така, че да се получи по-ясна картина на описваното. До тук са дадени не малко информационни описателни загатвания за тази структура, но нито един човек не е в състояние да схване и изобрази необятния обем от структурно модифицирани прояви за Съзнанието. Азът е единица, която е поела в света да се разгърне и да изяви своите изначално съществуващи в латентно състояние качества и заложби. Слизането в по-долните нива на съзнание е продиктувано от изначално вложения опознавателен стремеж на частицата да се разделя и опознава действителността в различните и измерения, при съвсем различни условия на съществуване и разгръщане на потенциала, който е вложен в полето на самия атом. Аспектът на самото съзнание е заложен в слоя, където е съзнанието за абсолютна съпринадлежност към Цялото. Слизайки по стълбицата в по-плътните нива става разграждане и преориентиране на отделните полеви структури и тяхното временно изключване от слънчевия аспект. Слизането е определящо за онези, които са вложили в полето си на съзнание опознавателния компонент и служат за съединяване на отделните сектори от своята монадична структура, чрез приближаването си към слънчевия аспект на звеното, носещо модификациите на съзнанието. Аз поемам голям риск, опитвайки се да обясня съвсем елементарно чувственото прегрупиране и съединяване на монадичните потоци в рамките на човешката еволюция. Защото единствено чрез Духа си можете да осъзнаете и асимилирате в себе си онези категории, които нямат никакъв аналог във вашия свят. Тази категория е за онези, които са достигнали все пак индивидуалното си съзнание на абсолютни проектиращи в света съзнания и могат в съвсем елементарен вид, макар и доста изкривено да извличат от модела си на съществуване в Разумния свят необходимите за следващите си прояви информационно проектиращи аспекти на модулно приложимото поле. Нужните знания са само зачатъчни в съзнанието на тези индивиди и те могат в съвсем интуитивен вид да доловят структурата на земната си проява, както и заложбите на по-висшите си полета. Става въпрос за онези, които с помощта на своите висши проекции долавят съзнателните потоци от интегриращи лъчи и могат да ги включват в своя аспект, намиращ се в условията на плътно поле на изява. Това е доста смътна представа за слоестото структуриране на Съзнанията и може да се тълкува според степента на издигане на съзнанието по различен начин. Мога да допълня само, че индивидуалните съзнания нямат представа за съединяващото поле, което ги обединява в единен слой на Съзнание и ги влага в отделните звена с цел издигане и приобщаване към Източника. Могат само да предполагат и гадаят относно самата структура на сливане, но нямат реална представа за това. Имам предвид Служителите от най-ниските нива, които са в процес на издигане и нямат все още ясна представа за света от Светлина. Служат чрез своите индивидуални прояви, вложени в слънчевите им полета, но нямат достъп до Слънчевите изяви на Съзнанията от по-висш порядък. Службата в рамките на човешкото израстване е един от пътищата за издигане по спиралата на Еволюцията. Възможностите са безброй. Има модели на Съзнание, които са достигнали до сливане с Абсолютното си съзнание без въобще да са влизали в плътните материални слоеве. Но това е съвсем друга тема за разговор. Това, че единицата е влязла в материята е достойна проява и може да бъде отбелязано в аналите като постижение от друг порядък. Сложността на творческия поток в тази сфера е доста голяма и модификациите са безброй. След като се слеете с аспектите си, ще бъдете призовани да продължите на други планети да изявявате своите заложби и да продължите да работите за Словото. Сега е време да освободим потока от информационния блок и да се изключим от полето, за да може да се съхрани нужното енергийно поле в значима степен. Службата е безкрайна. Няма непотребни звена, както и нищи и никой не е безсмислен. Всяка проява е нужна. До скоро. Аспект на Слънчевия Аналитичен сектор.

Tanyta

 

 

 

 

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019