Том Кениън и Хаторите

Вътрешният кристален дворец и отваряне на Залите на Аменти

Печат

 

 

 

 

Вътрешният кристален дворец и отваряне на Залите на Аменти

 

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

 

 

 

Забележка: Това послание на Хаторите съдържа инструкции за силна енергийна медитация, наречена Вътрешният Кристален Дворец и Отваряне на Залите на Аменти. Можете да извлечете голяма лична полза от използването на тази медитация, когато пожелаете. И все пак, инструкциите за този енергиен процес се издават в този момент за онези от вас, които ще изберат да участват в Световната Медитация за Активация на Хаторите, която ще се проведе на 31 октомври 2010 г. По това време в Сиатъл, Вашингтон ще се събере група, която ще се включи в медитацията. Тази информация е за онези, които няма да имат възможност да посетят цялото събитие, но биха желали да участват в медитацията заедно с други хора от целия свят.

 

Чрез медитацията ние ще покажем, че можете да достигнете по-високи нива на творческите сили вътре във вас и да получите достъп до това, което ние наричаме ваш Висш Ум – който е просто един аспект на вашето мислене, простиращ се отвъд ограниченията на вашето съзнание, каквото изпитвате понастоящем в рамките на ограниченията на времето и пространството. Този Висш Ум – този междупространствен аспект на вашето съзнание – е потенциален източник на огромно вдъхновение, мъдрост, прозрение и творчество.

 

Вътрешният Кристален Дворец е епифизната жлеза, тъй като част от нейната структура е кристална. Тези малки калциеви кристали имат пиезоелектрични свойства, които могат да откликват на по-високите царства на светлината. Чрез активирането на тези кристални потенциали вътре във вашата епифизна жлеза вие отваряте портал към своя Висш Ум, което може да донесе на вас и на човечеството приток на творчество, прозрение и решения на лични и колективни проблеми.

 

Медитацията има три фази.

 

Първа фаза

 

Първата фаза включва активирането на сърдечната чакра и навлизането в прочувствен резонанс със Земята. Тази връзка чрез вашето сърце ви свързва с мъдростта на Земята и с процеса на издигане, през който преминава планетата ви. Това става чрез вашата чувствителна природа, особено чрез изпращането на признателност или благодарност към самата Земя.

 

Това е много важен аспект на тази конкретна медитация, защото енергията на Земята е по-голяма от вашата. Тя може да ви помогне да се стабилизирате при този процес и ви свързва с движението на издигане, през което преминава вашата планета.

 

В тази фаза на медитацията вие насочвате своето внимание към сърдечната чакра, разположена в централната част на вашите гърди и чувствате признателност или благодарност към Земята заради самия живот. В зависимост от нивото на вашето развитие някои от вас просто ще си почиват в това чувство на признателност или благодарност към Земята.

 

Други от вас може действително да усетят тези енергии да протичат от вас към Земята.

 

Други хора с напреднали междупространствени способности може да се окажат плаващи в пространството, изпращайки своята признателност или благодарност към Земята от тази удобна позиция и/или от едно силно разширено състояние на съществуване. Така че съществуват много начини за преживяване на това.

 

Тази фаза е също така една енергетична трансформация на колективната мисловна форма на човечеството. Тази мисловна форма е убеждението, че Земята може да бъде използвана, дори да се злоупотребява с нея, заради собствените цели на човечеството без зачитане на последиците от това върху другите форми на живот.

 

Тази мисловна форма трябва да бъде отстранена и трансформирана, ако човечеството иска да оцелее при настоящия преход и затова, когато извършвате този прост акт на изпращане на признателност или благодарност към Земята, вие едновременно с това се свързвате с издигането на Земята и допринасяте за трансформацията на тази силно разрушителна мисловна форма: че вие сте господари на Земята и имате власт над нея.

 

В Новата Земя правилното стопанисване ще бъде основен принцип, заедно с разбирането на взаимовръзката между всичко живо и почитането на самата Земя.

 

Втора фаза

 

След като сте се задържали вътре в това вибрационно поле на признателност или благодарност към Земята поне пет минути, вие пренасочвате вниманието си от сърдечния център към епифизната жлеза в центъра на главата и слушате Дименсионалната Настройка на Епифизната Жлеза.

 

Тази конкретна звукова медитация е с продължителност малко над пет минути и беше създадена специално, за да ви помогне при активирането на неизползваните потенциали във вътрешността на кристалните структури на вашата собствена епифизна жлеза.

 

Звуците, които ще чуете, са аналог на колебанията в светлинните царства. Те настройват фино възприемчивостта и фините способности за осезаемост на тази жлеза. Това прилича много на включване на антена и след това нейното настройване към висшите царства на светлината и към това, което по-рано нарекохме вашия Висш Ум.

 

През цялото време на тази звукова медитация, тази Настройка, вниманието ви е насочено просто върху центъра на главата, в областта на епифизната жлеза. Не трябва да правите нищо друго освен да съсредоточите вниманието си в тази област. Ако умът ви блуждае, просто го върнете обратно към епифизната жлеза.

 

Нека звуците да резонират и да активират тази област на мозъка ви. И отново, в зависимост от нивото на вашето съзнание, някои от вас може просто да изпитат фина, неопределена промяна в тази област. Други може да видят сложни геометрии от светлина. Други може да се окажат извън себе си, наблюдавайки реалните колебания на енергията вътре в епифизната жлеза. Има още много други възможни вероятности за възприятия.

 

Най-важното в тази фаза е да „не се опитвате” да накарате нещо да се случи. Просто му позволете да се разгърне. След завършване на тази част на медитацията вие преминавате към третия и последен етап, който ние наричаме Отваряне на Залите на Аменти.

 

Трета фаза

 

Ние използваме израза Залите на Аменти по два начина. Първият е свързан с етерното хранилище на информация, което се намира под Сфинкса в Кайро, Египет. Втората употреба на израза означава да влезеш във високо вибрационно състояние на ума, чрез което осъществяваш връзка със своя Висш Ум. Второто значение е това, към което ще се придържаме, когато се занимаваме с тази конкретна медитация.

 

Тази фаза на медитацията ви дава директен достъп до вашия Висш Ум и неговия голям потенциал. За разлика от другите две фази на медитацията, при този етап съзнанието ви е на няколко места едновременно.

 

Ще ги представим подред. Някои хора ще бъдат в състояние да се концентрират върху една точка в даден момент. Други ще могат да се фокусират върху повече от една точки едновременно. Просто се съсредоточете върху толкова точки, колкото можете. Ако продължите да използвате този метод, в крайна сметка ще развиете способността да се концентрирате върху няколко точки едновременно и тази способност е мощен метод на обучение за развитие на междупространственото съзнание.

 

Първата и основна точка за фокусиране е в област, която наричаме БА точка. Това не е мястото, където се намира вашата Небесна Душа или Висш Аз; това е просто енергийна входяща точка. БА е свързана с вашата Небесна Душа или според някои гледни точки, с вашия Висш Аз. Ако физически изправите ръцете си над главата, там където се докоснат пръстите ви, е вашата БА точка. (Моля, имайте предвид, че при тази медитация вие реално не държите ръцете си над главата. Това е просто за сравнение.)

 

През тази последна фаза на медитацията съзнанието ви е в БА точката и вие изпращате признателност или благодарност към този аспект от вашата същност, който е извън времето и пространството. По-конкретно вие изпращате признателност или благодарност за притока на мъдрост, прозрение, творчество и вдъхновение, както и възможни решения на проблеми, пред които може да сте изправени.

 

Това е много важна част от тази фаза. Хармоничната функция – вибрационният подпис – на признателността или благодарността активират БА, вашата Небесна Душа или Висш Аз. Чрез това действие вие отваряте портал към вашия Висш Ум и също така слагате край на друга негативна мисловна форма, която е тормозела човечеството от векове.

 

Тази мисъл форма е убеждението, че сте отделени от собствената си божественост – че някак си сте нещо по-малко от или не заслужавате да получавате даровете на вашите собствени богове.

 

Тази мисъл форма е лансирана, за да бъдете контролирани чрез вашата религия. Това е силно ограничаваща и вредна мисъл форма, тъй като отрича достъпа ви до вашата висша мъдрост, вашата духовна проницателност, вашата способност да различавате истината от лъжата и вашата способност да променяте своята действителност така, както желаете.

 

Не можем да подчертаем достатъчно силно колко вредна е тази ограничаваща мисъл форма, нито можем да подчертаем достатъчно силно колко важно е за вас действието да се придържате към новата мисъл форма (че няма разделение между вас и вашата собствена Небесна Душа, Висш Аз или Божественост), докато изпращате своята признателност или благодарност към БА точката.

 

Вие не искате, умолявате, просите или молите своята Небесна Душа, Висш Аз или някой бог. Вие просто отваряте канал към друга част на вашето собствено същество. Докато продължавате през тази фази, вие ще усетите отговор от вашата Небесна Душа – движение от БА точката надолу към епифизната жлеза.

 

Това е спускане на енергия от вашия Висш Ум заедно с прозрения и посвещения към този аспект от вашето същество, който познавате като ваше тяло и ум. Тези посвещения са под формата на духовни светлинни модели, с които може да сте или да не сте съзнателно наясно.

 

Докато позволявате спускането на енергия от БА точката да продължава, вашата втора точка на фокусиране включва епифизната жлеза, което позволява придвижването надолу на енергия от Небесната Душа към кристалната структура на самата епифизна жлеза.

 

Ако сте способни, едновременно с това насочете своето внимание към трета точка, вашата сърдечна чакра в центъра на гърдите, така че притокът да се движи от Небесната Душа към епифизната жлеза и към сърдечната чакра. В този момент изпратете признателност или благодарност към вашата Небесна Душа, към вашата БА, за разкриване на вашия собствен Висш Ум.

 

Накрая за онези от вас, които са по-напреднали, насочете вниманието си към четвърта точка, която е в самия център на Земята, така че притокът на вашия Висш Ум да потече от Небесната Душа към епифизната ви жлеза, после към сърдечната ви чакра и надолу към центъра на Земята.

 

Не се притеснявайте в колко точки ще можете да се съсредоточите; за начало ще е достатъчно да се фокусирате върху първата точка, която е БА точката.

 

Както казахме по-рано, ако продължите да правите тази медитация, накрая ще бъдете в състояние да концентрирате съзнанието си в повече точки едновременно. Целта на тази медитация е да се активират неизползваните потенциали и способности, които са вътре във вашата междупространствена природа и да ви се предостави достъп до вашия собствен Висш Ум, който после можете да използвате, за да влеете в живота си нови прозрения, ново разбиране, нови форми на вдъхновение и нови творчески решения на проблеми, пред които може да сте изправени (индивидуално или колективно).

 

Поради факта, че сте свързани с всичко живо, като се отворите към потенциалите на вашия собствен Висш Ум, вие помагате на вашите събратя също да постигнат това.

 

Представяме тази медитация в този момент за онези от вас, които желаят да се присъединят към нас, когато правим планетарната активация в неделя 31 октомври 2010 г.

 

Молим ви да минете през този процес много пъти преди самото събитие, така че да сте напълно запознати с него и да сте го усвоили до известна степен.

 

На 31 октомври 2010 г. в 15 часа тихоокеанско време, онези, които се съберат в Сиатъл за събитието, ще вземат участие в тази медитация. Вие сте поканени да се присъедините към нас където и да се намирате по света. Чрез общото вибрационно състояние (признателност или благодарност) ние ще надхвърлим времето и пространството заедно. Ние ще съживим Вътрешния Кристален Дворец и ще Отворим Залите на Аменти за ваше добро и за доброто на човечеството.

 

Обобщение

 

Накратко, тази медитация, която ние наричаме Вътрешния Кристален Дворец и Отваряне на Залите на Аменти, отнема приблизително 15 минути. Първите пет минути са за изпращане на признателност или благодарност към Земята, с разбирането, че вие също така разширявате новата мисъл форма и я добавяте към планетарната решетка – противопоставяне на разрушителната мисъл форма, че човечеството господства над Земята и има власт над нея. Вие заменяте тази вредна мисъл форма с нова – хората са едновременно съ-създатели на Земята и стопани на живота.

 

След като сте прекарали поне пет минути в това вибрационно поле на признателност или благодарност към Земята, вие преминавате към втора фаза, която отнема малко повече от пет минути. Това включва слушането на Настройката за Епифизната Жлеза и да се оставите на звука да работи за вас, като просто съзнанието ви е фокусирано върху центъра на главата.

 

В третата фаза, която отнема пет минути, съзнанието ви се насочва към БА точката над главата. По време на тази фаза вие изпращате признателност или благодарност към вашата Небесна Душа, вашия Висш Аз, отваряте канал към вашия собствен Висш Ум, разбирате, че чрез това действие не само откривате връзката с висшия аспект на вашата същност, но също така едновременно с това трансформирате негативната мисъл форма на човечеството.

 

Тази мисъл форма е, че вие сте нещо по-малко от собствения си бог и че не заслужавате директен достъп, а имате нужда от посредник. От наша гледна точка вие нямате нужда от никой човек, същество или организация, които да бъдат посредник между вас и вашия собствен Висш Аз, вашия собствен Бог, вашата собствена Божественост.

 

По време на тази фаза вие позволявате на притока на енергия да се придвижи надолу от вашия Висш Ум, достъпът до който е чрез вашата Небесна Душа, вашия Висш Аз, към епифизната жлеза. Ако сте в състояние да задържите фокуса си върху повече точки, позволете на този приток да се придвижи към сърдечната ви чакра в центъра на гърдите ви и накрая към центъра на Земята.

 

Моментът за тази медитация е едновременно благоприятен и зловещ. Вие се намирате в критичен преходен период от издигането на Земята. Вие не сте безсилни в разгара на растящия хаос, който е около вас – съвсем не е така. Вие имате сили и способности вътре във вас, които очакват вашата команда.

 

Хаторите, 29 август 2010 г.

 

Бая, Мексико

 

 

 

Мисли и наблюдения на Том

 

Първото нещо, което ме порази в това последно послание на Хаторите, е, че те посочват две изключително вредни мисъл форми, които засягат нашата световна култура.

 

Според тях тези две мисловни форми са вид умствена/емоционална и духовна отрова, която засяга самата ни същност и света, в който живеем.

 

Първата от тези мисъл форми прославя убеждението, че ние сме господари на Земята и че можем да я използваме и да злоупотребяваме с нея, както желаем. Част от основите на настоящата световна екологична криза могат да бъдат открити директно в тази мисъл форма, която е изразена най-ясно в книгата Битие. Наскоро четох някои писания на учени, предполагащи, че преводът на Крал Джеймс на този текст всъщност е неправилно тълкуване на конкретните библейски пасажи (Битие 1:26-28). Но предадено погрешно или не, това подхрани човешката арогантност, която е в основата на голяма част от нашата философия, както и нашето културно, научно и технологично отношение. Вредата от тази мисъл форма засяга самата ни екосистема, самата структура на живота.

 

Втората вредна мисъл форма, която те посочват, също крие корените си в религията. Това е убеждението, че ние някак си сме отделени от нашия собствен Висш Аз, Божественото, Бога или каквото име желаете да му дадете. Крайният резултат от тази мисъл форма е, че ние сме прогонени от царствата на светлината и духа от нашето собствено самоосъждане. Хаторите са много ясни в отношението си към тази мисъл форма. Според тях не съществува разделение между нас и нашите Небесни Души, Висш Аз или Божественост (и отново, можете да го наречете с каквото име желаете). Ние нямаме нужда от посредник между нас и нашата божествена природа. А затвърждаването на убеждението, че сме недостойни да получаваме даровете на светлинните царства всъщност ни пречи да получим благодатта и изцелението, които са наше рождено право. Този тип лечебна благодат от светлинните царства тече към нас от другия аспект на нашата същност, а не от сила извън нас.

 

Медитацията: Вътрешният Кристален Дворец и Отваряне на Залите на Аменти

 

Фаза едно

 

Във Фаза Едно на медитацията, когато изпращате признателност или благодарност към Земята от вашата сърдечна чакра (в центъра на гърдите), вие правите това с разбирането, че Земята е нещо с огромна стойност, което трябва да бъде обичано и защитавано, а не нещо, което да бъде покорявано и ограбвано.

 

Хаторите разглеждат двете думи - признателност и благодарност, като различни една от друга. Признателността е просто това, че сте признателни за нещо, в случая – за Земята и самия живот. Благодарността е много по-дълбоко и силно чувство, отколкото обикновената признателност. Някои хора не са способни да чувстват благодарност поради различни причини. Но повечето хора могат поне да усещат признателност, поради което Хаторите дават тези две опции. Ако чувствате благодарност към Земята и мистерията на живота, чудесно, отдайте се на това чувство. Ако можете да почувствате само признателност, няма проблем. Отдайте се на това чувство и накрая то може да се превърне в благодарност.

 

Тази Първа Фаза на медитацията продължава пет минути. Това е, за да можете да навлезете във вибрацията на признателност или благодарност и да се свържете енергийно с мъдростта и присъствието на Гея.

 

Това може да бъде направено в тишина или с музика. Аз избрах да публикувам първите пет минути от Издигане на Световете от последния ми диск, Кодове на Издигането, тъй като за мен тази музика предизвиква чувство на радост и свързаност. В края на това послание ще намерите линк към този аудио файл и може да го използвате за лични нужди по време на медитацията. (Моля, уважете молбата ми на страницата със Звуковите Дарове и не използвайте тази музика за други цели).

 

Фаза две

 

Във фаза две на медитацията вие прехвърляте вниманието си от сърдечната чакра към епифизната жлеза, която се намира в центъра на главата ви. Хаторите наричат тази фаза на медитацията Вътрешния Кристален Дворец, в която се използва звуковата медитация на Настройката за Епифизната Жлеза, която продължава 5:47 минути. Всичко, което правите в тази фаза на медитацията, е да фокусирате вниманието си в централната част на главата, където се намира епифизната жлеза. За повече информация относно тази уникална звукова медитация прочетете посланието Хаотични Възли и Дименсионални Настройки, публикувано на 8 октомври 2009 г.

 

Трета фаза

 

В третата и последна фаза на тази медитация вие отваряте вашите собствени Зали на Аменти според терминологията на Хаторите. Точно тук отваряте вътрешния портал към вашия Висш Ум, източник на мъдрост, прозрение, творчество и вдъхновение от висшите царства на собственото ви същество. Важно е да осъзнаете, че този достъп е до междупространствения аспект на собствената ви същност. Това не е нещо извън вас, въпреки че в нашето нормално състояние на съзнание може да изглежда точно така за повечето от нас.

 

Хаторите предложиха няколко точки за фокусиране, с които да експериментирате. Повечето начинаещи ще трябва да останат концентрирани върху една точка, но както посочват Хаторите, ако работите редовно с тази медитация, накрая ще бъдете в състояние да задържите вниманието си върху няколко точки едновременно. Насоките им как трябва да се работи с тези точки са доста ясни, така мисля аз и затова няма да ги дискутирам повече.

 

Тази последна фаза на медитацията продължава пет минути и както при първата фаза, може да бъде изпълнена в тишина. За тези от вас, на които им помага използването на каталитичен звук (като мен), предлагам слушането на същия пет минутен аудио файл от Издигане на Световете, който избрах за първата фаза на медитацията.

 

След тази последна фаза на медитацията ви предлагам да отделите известно време да си починете и просто да бъдете със себе си и да усетите фината енергетика, която ще се разгърне след приключване на медитацията.

 

Хаторите представят тази медитация достатъчно време преди самата Световна Активация на Хаторите на 31 октомври 2010 г. Причината за това е да можете да работите с медитацията толкова пъти, колкото е практически възможно, преди самото събитие. Колкото по-запознати сте с енергетиката и промените при тази конкретна медитация, толкова по-опитни ще бъдете, когато настъпи момента да се присъедините към другите из цялата световната общност.

 

Медитацията е също така много ефективно средство за достъп до по-високите нива на вашето собствено съзнание. И като такова може да се използва редовно за лична полза. Както при всички мощни енергетични процеси, бъдете внимателни да не се стимулирате прекалено много. Ако усетите, че енергията е твърде много за комфорта ви или ако ефектите на промяна в съзнанието продължат в ежедневния ви живот до степен да ви разсейват, прекратете медитацията за известно време, след това оставяйте повече време между медитационните сесии.

 

Медитационен аудио файл

 

Създадох една поредица от музика за тази медитация, която сте свободни да използвате за вашите собствени лични нужди. Тя се състои от три отделни аудио записа, чието времетраене е съобразено с инструкциите на Хаторите. Първият и третият запис са идентични, с продължителност пет минути всяка и са първата част от Издигане на Световете от моя диск, Кодове на Издигането.

 

Вторият запис е дълъг 5:47 минути и е Дименсионалната настройка за Епифизната Жлеза.

 

Когато изтеглите този аудио файл, ще видите, че трите записа са отделени един от друг с около 5 секунди тишина. Когато единият запис завършва и започва вторият, това е сигнал да преминете към нова фаза на медитацията, както е описано в посланието на Хаторите по-горе.

 

Практическа молба

 

Ако изберете да изтеглите аудио файла, който съм оставил на разположение за ползване докато правите медитацията, моля, не чакайте до деня на събитието. И моля, не използвайте нашия сървър като плейър. С други думи, моля, изтеглете аудио файла на собствения си компютър и го слушайте от компютъра си. Все повече и повече хора се присъединяват към това дело от целия свят и въпреки че имаме сървър с голям капацитет, той има своите лимити. Ако твърде много хора използват сървъра ни като плейър или изтеглят едновременно, сървърът ще блокира и никой няма да може да получи достъп до аудио файловете.

 

Изтегляне на аудио файла за медитация

 

Когато кликнете върху линка по-долу за аудио файла за медитацията, ще бъдете прехвърлени към Съгласие на Слушателя в раздела Звукови Дарове. В него се казва, че вие можете да използвате аудио файловете за лично слушане безплатно и също така е отбелязано, че музиката не е в публичен домейн, в смисъл, че не може да я използвате законно за други цели. (Защитена е с авторско право.) След като кликнете „Съгласен съм с условията” ще получите достъп до всички безплатни аудио файлове на сайта. Просто намерете заглавието на този, който искате.

 

Кликнете тук, за да изтеглите предложената музика за медитацията Вътрешен Кристален Дворец: http://tomkenyon.com/sound-gifts

 

Заключителна бележка

 

Силно препоръчвам да прочетете предишното послание на Хаторите – Изкуството на скоковете във времевите линии, публикувано на 3 август 2010 г., ако вече не сте го направили.

 

Превод от английски Камелия Захариева

 

Източник: http://tomkenyon.com/the-crystal-palace-within-and-opening-the-halls-of-amenti