Том Кениън и Хаторите

Еволюционни възможности в рамките на хаотичния възел

Печат

 

 

 

 

Еволюционни възможности в рамките на хаотичния възел

 

 

 

 

В това планетарно съобщение искаме да говорим за увеличаващата се широта и обхват на Хаотичния възел, в който сте навлезли.

 

Фокусът на нашата комуникация е върху фините и не толкова фини въздействия върху вашето съзнание в резултат на планетарните промени, които се случват. Както казахме в предишното си съобщение, все по-трудно е да се предвидят с точност сеизмичните и вулканични събития, тъй като сте навлезли в много променлив етап.

 

През октомври миналата година предсказахме, че ще навлезете в Хаотичен Възел и че това ще доведе до все по-нарастващи нива на хаос, и че вашите правителства и институции ще изпитат затруднения, борейки се с тези нива на хаос. И действително, това се случва, от увеличаване на екстремните и нетипични метеорологични условия в целия свят, до значително нарастване на земетръсната активност и сегашните вулканични изригвания в Исландия. Тези различни изражения на Хаотичния Възел ще продължат да ескалират и да си влияят по креативни и непредсказуеми начини.

 

Фокусът на нашата комуникация не е върху физическите предизвикателства, пред които ще се изправите докато се разширява обхвата на Хаотичния Възел, а по-скоро ние бихме искали да се съсредоточим върху еволюционните възможности, които ви очакват, ако сте готови да ги поискате.

 

Преди всичко, позволете ни да постулираме една идея, която може да бъде нова за някои, но за други да е стара информация.

 

Като гледаме Земята, ние я виждаме до голяма степен както виждаме вас, като една светеща яйцевидна геометрия от светлина. Подобно на вас, Земята има канали за фина енергия. Във вашето тяло тези проводници на фини енергии са известни като меридиани, които са свързани с жизнената сила на вашите жизненоважни органи, или нади, по-сложна и фина система от енергийни канали, свързани с чакрите.

 

Земята има своя собствена мрежа или решетка от канали на фината енергия. Някои от тях се наричат лей линии. Те са проводници за потока на фината енергия през Земното тяло, подобно на вашите собствени фини енергийни канали. Но, разбира се, енергиите, които се движат през Земните фини енергийни канали са много по-големи, отколкото онези енергии, които се движат през вашето тяло. Но въпреки това има връзка между вашите меридиани/нади и лей линиите на вашата планета.

 

 Вашата планета навлиза в друга фаза на своя процес на издигане. И за това сигнализират много фактори, някои от които можете да доловите, а други – не можете. Два от тези фактори са свързани със земетръсната и вулканичната активност.

 

Преди едно земетресение или изригване на вулкан има голямо движение на фини енергии през Земните лей линии (в близост до мястото на сеизмичното събитие). Това движение на фина енергия се случва преди възникването на действителните тектонични промени. Тектоничните промени са създатели или генератори на земетръсна дейност, както ясно е посочила вашата наука. Но притокът на фина енергия през меридианите (лей линиите) в близост до едно земетресение се случва часове, дни или дори седмици преди реалното земетресение и/или вулканично изригване. Те са предвестници на физическото събитие. И именно с този фин енергетичен аспект на земетръсната и вулканична дейност ние бихме искали да се занимаем, тъй като тези колебания в Земните меридиани или лей линии ви влияят пряко.

 

 Много от вас изпитват резониращи отговори във вашите тела. Това означава, че когато фината енергия, свързана с предстоящо земетресение или вулканична активност, се движи през една от Земните лей линии, може да има съответно движение във вашата собствена меридианна система. Това е все едно ставате барометър за това, което предстои да се случи. Някои хора са по-чувствителни към това от други, затова въздействията при тях могат да бъдат много по-ясно изразени. Чувствителните хора могат да реагират на фините енергетики на земните промени на хиляди мили от самото реално събитие.  Но дори онези, които са по-малко чувствителни, могат да усетят въздействията. Поради факта, че земетръсната и вулканична дейност е във възход, много от вас изпитват увеличаване на тези странни резониращи отговори вътре във вашите тела. И към това бихме искали да насочим вниманието си сега.

 

 Разбираме и оценяваме страшните последици от земетръсната и вулканична дейност върху вашата триизмерна действителност, но бихме желали да знаете, че същите тези събития създават енергетични отвори, еволюционни портали, в които можете да влезете.

 

Те са предвестници не само на промяната в ландшафта на физическата земя; те са посланици на промяната в човешкото и планетарното съзнание.

 

Нека да опишем някои от физическите и емоционални въздействия, които тази сеизмично свързана фина енергия създава. Помнете, че когато предстои земетресение или вулканично изригване, има поток от фина енергия през меридианите или лей линиите на Земята в близост до сеизмичното събитие. Едновременно с това има резониращи отговори във вашето физическо тяло, особено при онези, които са чувствителни към такива неща. Когато има движение на тази фина енергия през вашата лична меридианна система, могат да се случат всякакви видове странни феномени.

 

Те включват, но със сигурност не се ограничават до, увеличаване на временните предизвикателствата за краткосрочната памет, епизоди на внезапна телесна топлина и студ, необясним физически дискомфорт и дори болка, която привидно изглежда без причина и след това изчезва.

 

Можете също така да изпитате кратки моменти на това, което би могло да бъде наречено предизвикателства за мисленето и последователността. Епизодите на внезапно намалена енергия ще бъдат във възход. В тези странни енергийни състояния ще изглежда все едно внезапно не разполагате с никаква енергия. Говорили сме за това в предишни съобщения, но все повече и повече хора ще се оплакват от умора, изтощение и в същото време неспособност да имат спокоен сън. Също така ще има увеличаване на епизодите, в които ще се чувствате, че заспивате докато сте будни. Ако сте в среда, където можете да легнете или поне да си затворите очите, това е най-добрият начин да се справите с този конкретен феномен. Когато това се случи, често, макар и не винаги, е въздействие на сеизмичните потоци от фина енергия през Земната енергийна система или лей линии.

 

Това са времена, когато самата Земята променя нивата на планетарното си съзнание и вие, така да се каже, можете да яздите на нейния гръб. Тъй като самата Земя променя съзнанието си, вие можете да влезете в дълбоки състояния на съзнание в тези моменти. Нашият съвет е да оставите света да се движи и да се предадете на преживяването да се спуснете в себе си. Някои от вас ще влязат във вътрешни светове на реалността, които имат огромен лечебен и питателен ефект. Други просто ще се чувстват като в „затъмнение” и няма да имат спомен какво се е случило. Но ако в тези моменти можете да си позволите да си починете, дори по средата на вашата ежедневна дейност, ще имате голяма полза.

 

 Понякога някои от вас може също така да изпитат обратната реакция. Можете да усетите тялото си да навлезе в хипер състояние без видима причина, все едно се е ускорило метаболитно. Ако сте наясно с фините енергии, ще забележите, че това е в резултат на по-бързото от нормалното за вас вибриране на вашите фини енергийни тела (като КА). Това ускорено чувство може да продължи за кратки периоди от време или за няколко часа. По време на тези хипер състояния на съзнание, можете да изпитате сваляне на космическа информация и/или духовна светлина. Можете също така да откриете фини енергийни канали във вашето тяло, които да се отварят спонтанно и това да води до усилване на фините енергийни потоци през тези канали. Колкото и странни да могат да изглеждат тези състояния на тялото и ума, те са еволюционeн тласък. За нещастие на вашия ежедневен телесен ритъм, тези уникални състояния на тялото и ума често възникват в неудобни времена. Ако можете да сте окей с тях и да осъзнаете, че те са еволюционни дарове, можете да извлечете голяма полза от тях.

 

 Макар че Холонът на Баланса и Холонът на Издигането, които дадохме в предишни комуникации, със сигурност ще ви помогнат (и могат за бъдат използвани с голяма полза за вас), няма начин да избягате от физическите последици от тези сеизмични събития върху вашето тяло и съзнание. Така че съветът ни е да ги приемете, а не да им се съпротивлявали. Вижте ги като това, което са – еволюционни възможности.

 

  С това съобщение ние пускаме Сърдечната Дименсионална Настройка. Ще намерите линк към тази звукова медитация в края на това послание. Това е необичайна настройка, тъй като идва от бъдещето и енергетика на Земята, която все още я няма в сегашното ви време.

 

 Предлагаме ви да я слушате по подобен начин на Дименсионалната Настройка на Епифизната Жлеза. Съсредоточете вниманието си върху сърдечната чакра докато слушате и си представете, че звуците, които чувате, идват от сърдечния център. Този код на издигането ще  помогне на вашето сърце да се стабилизира и да намери утеха и успокоение от един бъдещ аспект на вашата Земя. Неговата цел е да ви помогне да понесете хаотичните и променливи събития, които се разкриват пред вас. Звуците са вибрационната същност на една нова Земя, една издигната Земя. Това е обещанието на един нов свят и вие носите семената на този свят в своите сърца.

 

 Накрая бихме искали да потвърдим, че навлизате в трудни времена. В същото време вие пресичате прага към едно необикновено еволюционно издигане.

 

Независимо къде живеете на вашата Земя, независимо от позицията ви в живота или обстоятелствата, които срещате, ако приемете това, което се разгръща пред вас, като еволюционен дар, вие ще се издигнете в съзнанието си и ще преминете, с грация и чувство за хумор, през порталът, който представлява Хаотичния Възел.

 

            Хаторите, 15 април 2010 г.

 

Мисли и наблюдения на Том

 

След голямото земетресение в Хаити Хаторите ми казаха, че ще има още големи разтърсващи земетресения покрай Пръстена на Огъня (вижте Планетарното Послание, озаглавено Хаити и Хаотичния Възел – 13 януари 2010 г.).

 

Според тях тези земетресения ще възникват относително близо едно до друго и ще са сигнал за значително енергетично преминаване в издигането на самата Земя. (Забележка: „Относително близо едно до друго” е дори още по-относително понятие, когато имаме работа със същества извън нашето усещане за време и пространство, тъй като те наистина нямат чувство за линейното време като нас.) Но казвайки това, Хаторите ми посочиха, че земетресението от 8,8 степен в Чили (27 февруари 2010 г.) беше едно от тези разтърсващи земетресения.

 

Те също така заявиха, че скорошното земетресение от 7,2 степен в Баха, Калифорния (16 март 2010 г.), което засегна голяма област, включително Лос Анджелис, беше още едно от тези разтърсващи земетресения, които са сигнал, както се изразяват те, за значително енергетично преминаване в издигането на Земята.

 

Онези, които се интересуват от сеизмология, може да намерят за интересен също и коментара, направен за мен от Хаторите веднага след земетресението в Баха. Според тях това земетресение всъщност беше средната точка на една тектонична промяна, която се връща назад към Императорската долина и земетресението, което стана там през 1979 г. (отново на границата между САЩ и Мексико). Това земетресение беше 6,5 степен, както е докладвано от Американския Геологичен Институт. Хаторите ми казаха, че средната точка на тази тектонична промяна означава, че ще има увеличаване (не намаляване) на сеизмичната активност в региона. (Забележете, че аз просто докладвам това, което ми казаха те. Не претендирам да разбирам тяхната връзка на земетресението от 1979 г. в Императорската долина със скорошното земетресение в Баха).

 

Те също така казаха да очакваме още големи земетресения не само в тази област, но и в целия свят, особено Пръстена от Огън (сеизмично гореща зона, която минава през Азия, Индонезия, Австралия, Нова Зеландия и до западните брегове на Северна и Южна Америка).

 

Малко след първото изригване на вулкана в Исландия, Хаторите ми казаха, че това ще се разрасне до нещо много по-голямо. И наистина, докато пиша това, има още изригвания, най-скорошното затвори въздушния транспорт в по-голямата част от Европа поради големите обеми на вулканичната пепел във въздуха, които могат да нанесат сериозни щети на реактивните двигатели и да ги повредят.

 

Ясно е, поне според мен, че се намираме в средата на Хаотичния Възел, който Хаторите предсказаха през октомври миналата година (вижте в архива Планетарното Послание, озаглавено Хаотични Възли и Дименсионални Настройки от 8 октомври 2009 г.).

 

Според Хаторите сегашните и предстоящите сеизмични/ вулканични събития ще доведат до ускоряване на процеса на издигането.

 

Не разбрах точно какво имат предвид те с това, но сега ми изглежда ясно, че Хаторите виждат сеизмичната и вулканична активност като имаща не само очевидните физически последици, но също така по-фини и по-малко видими ефекти както върху човешкото, така и върху планетарното съзнание (в смисъл съзнанието на хората и на самата планета).

 

Аз, както и много мои приятели и познати, мога да свидетелствам за странните отклонения, за които говорят Хаторите в това Планетарно Послание, включително странен кратък физически дискомфорт в тялото, смущения в съня, предизвикателства пред краткосрочната памет и това, което аз наричам синдром на размития мозък – временно пропадане на обичайния стил на мислене, както и уменията за решаване на проблеми. При тези странни и за щастие краткотрайни явления лично аз се чувствам все едно коефициента ми на интелигентност пада с десетки точки и след това необяснимо се връща към „нормалното”.

 

Освен това има внезапни, необясними спадове на енергията. Когато спадът на енергията се случи, чувството е като че ли току що съм изключен от електрическата мрежа. Обхванат съм от чувство на изтощение и/или сънливост. Ако съм ангажиран с някаква задача, мога да преодолея желанието за почивка, но ако не съм зает, тогава е налице дълбоко интуитивно усещане, че трябва да легна и да пусна каквото и да е това да тече през мен.

 

Медицински съображения

 

Ако изпитвате видовете физически дискомфорт, за които говорят Хаторите в това послание, може просто да имате работа с резониращите отговори във вашето тяло, както предполагат те. Или пък може това да е медицинска ситуация. Ако изпитвате по-скоро болка, а не дискомфорт и ако тази болка продължава, а не изчезва от само себе си, бих предложил да проверите това с вашия лекар, просто, за да бъдете сигурни.

 

Ако изпитате истинска загуба на съзнание (като причерняване или неконтролируемо заспиване), тогава може да имате сериозен медицински проблем, включително, но не само, сънна апнея. Ако е така, трябва да потърсите медицински съвет. За да съм ясен, видът спад на енергията, за който говорят Хаторите, е внезапна, необяснима загуба на енергия, чувство на сънливост и/или желание за сън. Макар импулсът да може да бъде доста силен, той е контролируем. С други думи би трябвало да сте в състояние да „продължите”, въпреки силното желание за почивка или дрямка.

 

Забавянето и изкуството на предаването

 

Стигнах до извода, че лично за мен няма смисъл да се боря с тези моменти на внезапна липса на енергия. И ако мога да отделя време да полегна и просто да се оставя на личното ограничаване на енергията, често се чувствам все едно навлизам в странен вид сън или полусъзнателно състояние. Също така понякога усещам, че падам свободно във вътрешното пространство на собствения си ум по време не тези епизоди без енергия, което наистина е странно явление.

 

Открих, че ако просто се оставя, свободното падане понякога ме отвежда в други царства на моето същество, където съм подхранван и зареждан. Тези вътрешни светове на моето съзнание ми изглеждат като ярки сънища, а някои от тях са наистина необикновени и с възстановителен характер.

 

За протокола, имам също моменти, когато навлизам в дълбоко състояние на полусъзнание и го напускам без никакво съзнаване какво се е случило. Цялата работа ми напомня за една поговорка на хопите за края на дните: когато нещата се ускорят, се забавете.

 

Хаторите казват, че по време на тези състояния на липса на енергия ние често сме под влиянието на сеизмична и/или вулканична активност някъде на Земята и че вратата отвъд воала е временно отворена. Разбира се въпрос на личен избор е дали да минем през тази врата или не, както и какво да направим с това, което намерим там.

 

Когато видя състоянието на липса на енергия като внезапна, неочаквана, еволюционна възможност, макар и много странна, аз се съпротивлявам много по-малко.

 

Аз, както и някои от моите приятели и колеги, също така изпитах хипер състоянието на тялото и ума, което обясняват Хаторите. Всъщност, сега, докато редактирам този раздел Мисли и наблюдения, е 4:46 ч. сутринта. Бях събуден от едно от онези чувства на увеличаване на оборотите и реших да свърша малко работа. Понякога, обаче, тези хипер състояния пречат да направя изобщо нещо практично. Те могат да бъдат доста силни и в такива случаи всичко, което мога да направя е просто да се возя на вълните на енергията. 

 

Понякога тези хипер състояния изглежда да включват потоци от фина енергия в мен. Понякога съм събуждан от мъртвешкия сън от внезапна проява на осветеност в моите нади (фини енергийни канали, свързани с чакрите). А друг път усещам, както посочиха Хаторите, сваляне на космическа информация и/или духовна светлина. При мен това обикновено се случва през коронната или сърдечната чакра, но други са забелязали, че при тях навлиза по различен начин.

 

Всички ние сме уникални индивиди и затова космическото изтегляне (както го наричам) ще се изразява и проявява по характерни начени. И накрая, когато се предам на тези хипер състояния на тялото и ума, често откривам, че съм възстановен от повишеното вибрационно ниво на моето фино тяло. Централният ключ по отношение на състоянията на липса на енергия, споменати по-рано, е да ги приемем като еволюционен катализатор, да се предадем на феномена и да се оставим на течението.

 

Голяма част от това, което преживяваме в живота, е наистина повлияно от начина, по който го оформяме в умовете си. И така, за мен тези две състояния на липса на енергия и на хипер енергия се превръщат все повече в странни енергийни дарове, които са част от воалите между световете.

 

Сърдечна Дименсионална Настройка

 

Темата за това, което е отвъд воалите, ме насочва към Сърдечната Дименсионална Настройка, спомената в това Послание, както и странната и забавна история за това как Хаторите я представиха.

 

Когато Хаторите ме информираха, че биха желали да запиша Сърдечната Дименсионална Настройка,  те казаха, че звуковите кодове ще ми бъдат донесени от бъдещето. И тези конкретни звукови кодове на издигането ще свържат слушателя с бъдещата Земя, а не със Земята от днес.

 

И те казаха, че ще донесат тези звуци, както много от техните последни звуци, в ранните часове на утрото, около 3 ч. сутринта, за да бъда точен.

 

И така стана, че няколко дни по-късно, те ме събудиха в 3 ч. и започнаха да свалят звуковите модели в студиото ми. Начинанието отне около 5 дни, за да бъде записано и всяка сесия приключваше точно при първата светлина на зората.

 

Странното нещо, освен настояването им, че тези звукови кодове идват от бъдещето, беше, че шестима от моята група от тринайсет Хатори присъстваха с мен докато записвах и миксирах звуците в окончателния им вид. Това никога не се беше случвало преди.

 

Докато се настройвах към енергийните модели, които те искаха да изразят в звук, те настройваха фино гласа ми, буквално ми казва да променя вибратото си тук, да променя звуците на гласните там и т.н. И отново, това не се беше случвало преди. За да бъда ясен, когато получавам звуци от конкретен източник, получавам звуците почти едновременно с произнасянето им, но обикновено не съм в постоянен диалог докато получавам звуците и съществата, които са техен източник, не са „тук” до мен, казвайки ми как да работя.

 

Когато дойде време да се смесят 16-те вокални парчета в един окончателен стерео запис, те още веднъж бяха много настоятелни. Имаше един весел момент за мен във всичко това, освен наистина странното впечатление да имам до мен шестима Хатори, които бяха 12-14 фута високи, натъпкани в моята малка звукова стаичка. Когато започвах да нагласям еквилайзера, поставянето на стерео звука или силата на звука на конкретното парче по отношение на всички останали парчета, те ме информираха, че този запис трябва да бъде създаден според тяхната естетика, а не моята. Те продължиха да обясняват, че звуковите кодове са буквално от бъдещето и затова Настройката не ми звучала съвсем правилно.

 

Исках да променя Настройката така, че звуците да паснат на моето лично чувство за естетика. Но те настояха, че звуците са настроени за тяхното усещане за естетика и бъдещата реалност на Земята. Те казаха, че в крайна сметка Настройката ще има смисъл за мен, но че засега ще трябва да им се доверя за това.

 

И така създадох тази Настройка според техните много точни указания. Интересното е, че завърших записа около седем седмици преди писането на това. Хаторите ми казаха тогава, че те ще ми кажат кога е време да я издам и да не се занимавам с това, докато не дойде този момент. И за тях издаването на този конкретен звуков код на издигането ще кореспондира с голяма планетарна енергетика и ще подпомогне онези, които го слушат, да се настроят към новата Земя и новия вибрационен модел на живот.

 

Когато слушам тази конкретна Сърдечна Дименсионална Настройка с фокусиране върху сърдечната ми чакра, често усещам въртенето на сложни геометрични фигури в моя сърдечен център. Често пред мен се отваря един портал, като дупка във времето и пространството и аз чувствам една нова Земя да се носи в пространството. Често съм дълбоко повлиян от звуците на китовете, които са интимна част от това звуково парче и понякога ги чувствам да издуват сърцето ми широко навън като с въздушна струя. Друг път усещам звуците им да ме свързват с енергийна линия, която е както от Земята, така и отвъд нея.

 

Предполагам, че други слушатели ще усетят тези звуци по начини, които са уникални за тях, тъй като, както при всички неща, възприемането е свързано с възприемащия.

 

Аз лично експериментирах със слушане на Сърдечната Дименсионална Настройка самостоятелно и в комбинация с Епифизната Дименсионална Настройка. Комбинацията от слушането на двете Настройки една след друга (Сърдечната Настройка следвана от Епифизната Настройка) е особено силна. Но имайте предвид, че ако слушате тези Настройки много, може да изпитате това, което наричам психо-духовна детоксикация, което по същество е едно прочистване на ограничаващите мисъл-форми, негативни емоции и в някои случаи, освобождаване на потискани спомени. Наскоро завърших една статия по темата на психо-духовното прочистване и съм я публикувал в раздела със Статии на нашия сайт. Озаглавена е Психо-Духовна Детоксикация: Мисли и Наблюдения.

 

Както Епифизната, така и Сърдечната Настройки се предлагат безплатно за лично ползване на нашия сайт.

 

Заключителни мисли

 

Само времето ще покаже дали сме наистина в планетарно изкачване, както вярват Хаторите. Точно сега има толкова много проблеми, че е трудно да кажем кога сме в процес на издигане или дали се издигаме изобщо. Нашата ситуация на Земята ми напомня на историята за две деца, на които им било обещано пони. Докато влизали в плевнята един ден, те се огледали, за да видят гигантска внушителна купчина с конска тор. Те извикали с вълнение „Някъде тук трябва да има пони!”.

 

Така че, може би при толкова много лайна, които летят наоколо, може някъде там наистина да има едно пони, така да се каже. Разбира се, за да съм верен на своята измъчена личност, аз очаквам това да бъде едно магаре. Но аз се отплеснах с моя собствен скептицизъм.

 

Признавам, че за мен е странна ситуация да канализирам група същества, които винаги изглежда да гледат към подобряващата се, благополучна страна на нещата и да притежават визия за човешкото величие, което аз, като човек, понякога не споделям.

 

И все пак, аз знам също, че посред огромния хаос и негативност, които всички ние срещаме, се случват чудеса. Но повечето от тези чудеса на благодатта се случват вътре в отделните индивиди. И в по-голямата си част те не са докладвани в онези сковаващи ума хипнотични маратони, наречени система от новини.

 

Знам също така, че ние живеем в една странна и магична вселена, където новите невъобразими възможности могат и понякога изглеждат като внезапни, неочаквани реалности. И това, което някога е било очевидна, сигурна реалност, може бързо да изчезне от радара, за да стане история.

 

Накрая си мисля, че много от това, което се случва на човечеството, е причинено от пълна случайност и произволност. Но някои от нещата, които ни се случват, са несъмнено пряк резултат от това, което мислим и правим, както индивидуално, така и колективно. И точно тук е най-голямата ми надежда за нас, въпреки моя измъчен скептицизъм и въпреки постоянната сковаваща ума манипулация, на която всички ни сме подложени от нашите корпоративни господари, нашите правителства, нашите институции и нашите религии.

 

Усещам, че все повече от нас на тази наистина удивителна планета започват да се пробуждат по начини, които Контролиращите никога не биха могли да си представят. Въпреки всичките си големи ресурси, за да ни хипнотизират и контролират чрез страх, злоба и дезинформация, магията е в ход.

 

Налице е експоненциално увеличаваща се маса от нас, които се събуждат по толкова много начини.

 

Някои от нас се събуждат за обезпокоителната реалност, на нашите политически и икономически лидери са ни ограбвали сляпо, ограбвали са нашите човешки права и са крали от нашите детски касички, за да изхранват ненаситните си желания за пари, обществено положение и власт – дори в ущърб на онези, на които са се заклевали да служат.

 

Други от нас се събуждат да шокиращата реалност, че, с някои изключения, нашите религии са изнудвали нашите най-висши духовни стремежи. И чрез една странна ирония много от тях са станали източници на зло в света – ако дефинираме злото като това, което създава вреда в рамките на или между членовете на нашето човешко семейство. Един бърз поглед към историята и настоящия световен подем във фундаментализма и базираната на религията нетолерантност би бил повече от достатъчен, за да направи това ясно.

 

Все повече хора по света се събуждат също за истината, че ние сме част от природата, а не отделени от нея. И за тях загубата на видовете не е нещо незначително. Животът за тази група е свещена отговорност и нуждата да се грижат за Земята и нейната голяма екосистема е очевидна истина.

 

Други от нас се събуждат от транса на триизмерната действителност, за да разберат, че има още много, много неща за нашия живот и за това кои сме, отколкото нашата култура ни е позволявала да вярваме.

 

И това са само някои от областите, за които се събуждат човешките примати.

 

Може би Хаторите са прави. Може би има еволюционна вълна от енергия, която се движи из цялото пространство. И може би, както казват те, ние сме в средата на велик експеримент – еволюцията на съзнанието в материята.

 

Но каквито и да са причините, ми изглежда, че все повече от нас избират да не натискат бутона за повтаряне на алармите на нашите Космически Часовници. И вместо да продължаваме в напразни опити да останем в безсъзнание,  все повече и повече от нас избират радикалния, смел и дързък акт да се събудят от Големия Сън на Илюзията и миазмите на нашата цивилизация.

 

Какво ще се случи, когато повечето от света се събуди, никой не може да предположи.

 

Том Кениън

 

Остров Оркас, Вашингтон

 

Забележка за безплатните mp3 файлове на моя сайт, включително Сърдечната и Епифизната Дименсионални Настройки: Те са интелектуална собственост с запазени права. Те са за ваше индивидуално ползване. Това означава, че аз ги предлагам на вас, лично, безплатно, доколкото те се използват за лично слушане. Нямате право да използвате тези звуци със защитени авторски права на публични места. Не можете да пускате тези аудио файлове на друг сайт, личен или публичен, включително You Tube, Facebook, Friendster, My Space,  Your Space, His Space, Her Space, Its Space или какъвто и да е друг сайт или медиен формат без моето писмено съгласие. Нямате право да използвате тези звуци като фон за вашите собствени аудио творения. Ако направите това, вие нарушавате закона и според мен, основната етика и приличие.

 

Забележка: Епифизната и Сърдечната Дименсионални Настройки са два от шестте звукови кода в най-новия диск на Том, озаглавен Кодове на Издигането.

 

Превод от английски Камелия Захариева

 Източник: http://tomkenyon.com/evolutionary-opportunities-within-the-chaotic-node

 

 

 

 

Tuesday the 7th. Spiralata.net 2002-2019