Том Кениън и Хаторите

По ветровете на промяната

Печат

 

 

 

 

По ветровете на промяната

 

Хаторите, 20 юли 2008

 

Остров Парос, Гърция

 

 

 

Бихме искали да обсъдим някои аспекти от отзвука на човешката психология за случващите се планетарни и междуизмерни промени. Най-склонни към такъв тип отзвуци са чувствителните хора, макар че не толкова духовно израсналите и фокусираните главно върху материалната реалност също ги усещат.

 

Онова, което описваме, е глобалното чувство за безнадеждност, граничещо с отчаяние за някои индивиди; усещането, че не може да се направи нищо, за да се промени хода на нещата. За някои това води до вид депресия, липса на мотивация и смисъл за живота, цел и радост, и го прави да изглежда празен.

 

Други се чувстват съвсем откъснати от живота си, сякаш гледат филм. Те преминават през ежедневието на живота, но сърцата им са другаде. Други пък, които са съзнателно обвързани с мрежата на живота, изчезването на видовете и разрушаването на екосистемата, го приемат изключително трудно. За хората, интересуващи се главно от своята материална реалност, от 3-D живота, който живеят, тези времена са изключително тревожни, създавайки им финансовите грижи, които преди известно време предсказахме, че ще се случат и които ще стават все по-големи.

 

Освен това еволюционните и каталитични вълни от дълбокия космос, които споменахме по-рано, продължават да ескалират. За онези, които се опитват да ви контролират посредством икономиката, политиката или религията, това ще става все по-трудно, макар вече да са повишили усилията си, и някои хора, запознати с тези напрежения, се чувстват като между чука и наковалнята.

 

 Несъмнено от позицията на времето и пространството вие сте като между чука и наковалнята – между еволюцията и деволюцията, от духовна гледна точка. Вие сте в центъра на времето и пространството. Това място има енергийно напрежение и от позицията на душата, или от искрицата съзнание – вашата междуизмерна реалност, или както предпочитате да я наричате – то е пълно с потенциални възможности и мощ.

 

От наша гледна точка човек не може да направи нищо, за да предотврати разрушаването на онова, което трябва да бъде разрушено. Планетарните промени са съвсем предстоящи. Ако можете да предприемете колективни и индивидуални действия, то тогава ще могат да бъдат намалени и облекчени последиците от някои от най-интензивните форми на разрушение. Но някои не могат да бъдат спрени, или за да бъдем по-точни, бихме казали, че това е невъзможно.

 

Вашата възможност като душа – като духовно същество, което живее човешки живот – е да преминете през тези промени така, че да станете по-силни и да се извисите, дори когато ви се струва, че хората около вас биват все по-въвлечени в негативност, отчаяние и саморазрушение. Като виждате у човечеството саморазрушението, упорството срещу промените и тенденцията към оглупяване, погледнете също и вътре в себе си, защото тези семена са и във вас.

 

Преди време ви бяхме предали нашето гледище относно предстоящото ви бъдеще, затова няма да го описваме отново. Ако ви интересува, погледнете в архивите. Онова, което считаме за много по-важно да обърнем внимание сега, е как трябва да намерите духовния кураж да се надигнете, когато мнозина около вас изглежда пропадат. А под падане имаме предвид конкретно движение към по-ниските нива на духовност.

 

Как направлявате живота си през морето от страх, враждебност, параноя, ограниченост, лъжи и манипулация?

 

Пътуването на Посветения, което е житейският път към издигане на съзнанието, независимо от духовното потекло или как го описвате, е просто преминаването през игленото ухо, през окото на бурята.

 

Нека използваме метафората за урагана или циклона – тъй като те ще повишат своята честота и интензивност. Ако сте сред бурята, то вие сте изложени на разрушителните сили на вятъра и водата. Но ако сте в окото на бурята, то там е парадоксално тихо. Можете да видите бурята в кръг навсякъде около вас, но в центъра е тихо и спокойно.

 

Според нас именно този център на бурята трябва да намерите в себе си. Това е пътят на Просветения, на духовния учител. Никой не може да ви научи на това. Никой не може да ви спаси от предстоящите бури, а под това имаме предвид както външните бури, породени от климатичните промени, вашите политически, икономически, както и земни промени, но и вътрешни – вашите психологически и емоционални конфликти, тъй като се намирате насред свят който се разпада, за да бъде заменен от нов, който още не е дошъл. В това твърдение можете да се опрете на малка основа, затова и подобни признания предизвикват тревога сред по-голямата част от населението.

 

Мнозина от вас още не са научили да танцуват грациозно с хаоса, но не се тревожете за това. Съвсем скоро ще имате много уроци по танци и възможности да бъдете в мир с партньора си – хаосът и завихрящата се несигурност.

 

В тези времена ще бъде по-лесно да се предадете и да слезете надолу по спиралата на развитието, отколкото да се изкачите. Но все пак сте тук, именно за да издигнете съзнанието си – от наша гледна точка.

 

За вашите духове, умове и сърца се води битка тук на земята. Говорили сме пред за тази естеството на тази манипулация, затова няма смисъл да я обсъждаме отново. Ако ви интересува, погледнете пак в архивите. Тук бихме искали да обърнем внимание на съществения момент да издигнете себе си, да еволюирате духовно, да намерите в себе си духовния кураж да не се поддадете на низходящата спирала, да намерите в себе си начин да живеете възвишено, дори сред разрастващия се хаос, трудности и привидни бедствия.

 

Казваме привидни бедствия, защото от интердименсионална гледна точка събитията, които се случват в живота ви като катастрофи, бури, глад, безработица и др. са мултидименсионални по природа. Със сигурност от мястото, в което сте заключени във времето и пространството, въплътеният ви аз много трудно се справя с тези събития и за него те са катастрофи в различна степен. Но от гледна точка на интердименсионалния ви аз – вашата душа, искрата съзнание, както и да го наречете – те са възможности за огромен растеж и ускоряване на духовното развитие.

 

Въпросът не е в ситуацията, която смятате, че ви притиска, а в начинът, по който гледате на нея – като поробваща или освобождаваща.

 

Така че в каквато и ситуация да се окажете през идните години, ви казваме, че има много изходи и начини да освободите съзнанието си. Някои от тези врати ще изискват да взаимодействате с хората и нещата около вас по нов начин – да излезете извън рамките на възприятия, в които сте били хванати.

 

Някои от тези врати ще предполагат да намерите общ език с онези, които сте наричали ваши врагове. Други врати са лични и са просто пространство за нови отношения между вас и вашите междуизмерни реалности. Докато други ще ви отведат до взаимодействие с проблемите на тази земя, човечеството, откриването на нови начини за разрешаване на проблемите, отвъд ограниченията на сегашния ви начин на мислене. Други врати пък ще ви отведат отвъд земята в други духовни реалности. Вратите, които изберете, ще ви разкрият нови съдби.

 

Ако продължите да използвате вратите, дадени ви от настоящата ви култура чрез лъжи и манипулации, ще участвате в огромна катастрофа. Но бихме желали да разберете ясно феномена на сътворението. Вратите, които отваряте, ще ви показват уникална съдба, дори мнозина около вас да влизат през други такива врати. С други думи не се оставяйте на масовата хипноза, когато решавате коя врата да отворите и преминете през.

 

Онова, което имаме предвид под масова хипноза тук, са онези, които искат да ви контролират посредством икономиката, политиката и религията, опитвайки се с фини и не толкова фини подходи. Не можем ние да ви кажем коя врата да отворите и коя не, тъй като това е вашата задача като духовни учители, но ние можем да ви кажем очевидното.

 

Всяка врата води до уникална дестинация, или съдба и вие можете да изберете такава, която да ви отведе до радост и щастие, дори когато другите избират вратите на отчаянието и тъгата. Отново, не ви ограничава ситуацията, а вашата гледна точна за нея.

 

Нека бъдем малко по-конкретни тук. Да кажем, че сте загубили работата си, източникът ви на доходи. Това е много предизвикателна и тревожна ситуация. Едната възможна врата за вас е паниката. Вината е другата, която винаги е възможна. Любопитството какво ви очаква след това е също възможна врата. Ако изберете нея ще се отворите за нови възможности. Тогава няма да затваряте съзнанието си в ниските вибрационни нива на паниката, гнева и вината. Те могат и да се появяват от време на време, но ако държите фокуса си върху любопитството от това какво ще ви донесе хаоса, можете да откриете нови решения за проблемите си и то по-бързо.

 

Човешкото съзнание има склонност да повтаря стари модели; това се базира на очакванията – форма на паметта, вкоренена в илюзията на времето, според това как го възприемате. Възможно е да прекъснете вашето възприятие на времето и да се устремите към разрешаването на проблемите по-бързо, отколкото обикновено стават, но това става само през вратата на съзнанието, което единствено вие отваряте. Става само чрез лично намерение и действие.

 

Осъзнаваме, че за четящите това има много нива на разбиране. Нашето предизвикателство е да предадем нещо, което ще бъде полезно на всички ви. Някои от вас вече знаят точно какво имаме предвид и знаят, че във вас има врати, които можете да отворите и да ви отведат до по-висши съдби, бързо разрешаване на проблемите, без сковаване в рамките като при мнозина от вас.

 

Някои от вас смятат и усещат, че нямат право на щастие или свобода на ума и сърцето, докато други страдат и биват поробени. Но ви казваме, че най-великата служба, която можете да окажете на човечеството ви е да освободите себе си от затвора на ограниченото съзнание, за да можете след това да взаимодействате с другите по нов начин и чрез тези взаимодействия да разкриете за тях нови врати.

 

Затова когато се почувствате обезсърчени, разочаровани и нямате желание за живот, осъзнайте, че просто сте се скитали през една от вратите на вашето собствено съзнание, че има сили, които празнуват вашето равнодушие и апатия, защото така по-лесно могат да ви контролират. В тези моменти на признание, че сте в по-ниските вибрации на проявяване на истинския ви потенциал, преценете момента, излезте от тази врата и изберете друга.

 

Трудностите, които изпитват някои от вас, вероятно привидно изключват възможността за избор във вашата външна реалност, но ние ви казваме, че силата на избора е вътре във вас, независимо от обстоятелствата, в които се намирате. В най-трудните моменти, когато всички врати изглеждат затворени за вас, когато привидно няма друга възможност, ние имаме едно простичко предложение. Може и да изглежда банално и твърде обикновено, но то е просто лост. За всичко, което е необходимо да се промени, дадената ситуация е малко раздвижване на съзнанието и тогава като доразвиете това движение, във вас се освобождават огромни сили. Но докато не настъпи това раздвижване във вас по някакъв начин, нищо не може да се промени.

 

Това също така е нашето предложение за това как да създавате малки движения в себе си, когато всичко друго изглежда се проваля. Дори да имате лични терзания, външни трудности, каквото и да е друго, което да ви изглежда като трудност, намерете нещо, което си струва да цените.

 

Може да бъде нещо толкова просто като това да дишате, защото ако не можете да си поемете въздух и когато успеете да вдишате, вие оценявате това. Или пък би могло да бъде цветът на небето или нещо, което ви кара да се смеете. Важното тук е, че когато всички други възможности са затворени, ако намерите нещо, независимо колко дребно е то, което да цените, то вие ще сте създали малко раздвижване в съзнанието, а с него ще се разгърнат големи неща.

 

Усещаме, че някои от вас по-грациозно ще се понесат по ветровете на промяната, които носят тези бури пред вас от други. Но дори вие, които се смятате за духовно еволюирали, можете да бъдете предизвиквани от време на време, докато светът се разпада и се формира в нов. Усещаме също така, че някои от вас ще бъдат хванати в примката на хаоса и се надяваме, че ще си спомните тези простички предложения да намерите нещо, което си струва и което да цените, а с това раздвижване в съзнанието ще се отворят и нови врати.

 

Вие сте в сърцата и умовете ни, една визия за велики нови реалности за вас и за човешкото ви семейство. Нека бъде! Нека го постигнете!

 

 

 

Превод Златомира Иванова

 

 

 

 

 

 

Tuesday the 7th. Spiralata.net 2002-2019