Том Кениън и Хаторите

Хаотични възли и дименсионални (измерни) настройвания

Печат

 

 

 

 

Хаотични възли и дименсионални (измерни) настройвания

 

8 октомври 2009

 

Хаотични възли

 

В една от предходните ни комуникации обсъждахме идеята за хаотичните възли. Според нас вие сте на прага на подобен възел.

 

Когато говорим за предсказване на хаотични събития, те са като загадка, тъй като в самата си природа хаосът е непредвидим. При все това обаче в потока от хаотични събития има подструктури, които ги подхранват, както забелязвате. На базата на нашето разбиране относно тази подструктура (квантовото поле), предсказахме, че Хаотичният възел ще се прояви някъде в следващите 90 дни. В действителност би могъл да се прояви и само няколко часа или седмици след това послание. (Вижте предходното послание от Хаторите, озаглавено Хаотични Възли).

 

Въпреки това обаче, независимо от действителния момент на този хаотичен възел, вярваме, че той ще се прояви по няколко начина, включвайки интернационални финанси, предизвикателства пред психическото и менталното здраве, планетарни промени на земята, в това число земетресение и вулканична активност и нарастване на аномалиите в климата. Всички тези събития ще изцедят ресурсите, с които разполага вашето правителство, за да се справи с тях.

 

Както казахме по-рано, природата на Хаотичните възли е такава, че има много непредвидими ефекта, затова не бихме искали да се обръщаме към конкретен аспект на хаоса, който смятаме, че ще се прояви, а вместо това бихме искали да обсъдим стратегии за справяне с хаоса, както енергийно, така и духовно.

 

Предлагаме ви да промените гледната си точка относно хаоса и да го погледнете не като неудобство и трудност, а като един еволюционен катализатор. Начинът, по който ви засягат подобни ефекти, зависи от това как ще погледнете на тях.

 

Онова, което имаме предвид с това, е, че човешкото съзнание е склонно да се затваря в рутината, да очаква нещата да са такива, каквито са били и да предприема действия, основани на тези предсказания. И за повечето хора, когато реалността не отговаря на очакванията им, това им създава големи вътрешни трудности, и предвид самата природа на Хаотичните възли, способността ви да предсказвате се срива пред множеството възможности за развитие.

 

За повечето хора хаотичните събития генерират в отговор страх, тъй като стабилността, на която разчитат, от предсказването на дадено действие привидно е изчезнала. И докато страхът със сигурност е разбираем отговор, то той е само един от многото възможни отговори. Затова ви приканваме да тренирате ума си да надскочи рутината на самоограничението и очакването, в дадения момент, независимо пред какво неочаквано събитие ще бъдете изправени.

 

От енергетична гледна точка, онова, което ви се случва в дадена ситуация, има връзка повече с вашата вибрационна честота, т.е. нивото на съзнанието ви, отколкото с това къде се намирате физически.

 

Така двама души на едно и също местоположение преживяват хаотичните събития с много различни емоционални отговори. Докато единият от тях би могъл да се парализира от страх, гняв и негодувание, другият би могъл да го приеме като нещо забавно. Последният може да „схване” космическата шега, която е неочаквана и изненадваща реализация от реалността, която за всеки е нищо повече от измислица на собствения му ум.

 

Когато хаотичните събития нарушават установеното положение, тогава изведнъж се явява врата на възможност, през която, ако искате, можете да скочите нагоре в съзнанието и да се пробудите от илюзията. Но това събуждане от колективния сън може да стане, само ако сте подготвени да прекрачите прага.

 

За човек, който е ментално и емоционално подготвен да посрещне хаотичните събития като еволюционен катализатор, предстоящото близко бъдеще ще бъде изпълнено с удивителни случки, неочаквани случайности от обстоятелства и усещане за пробуждане от масовия сън, обхванал човечеството през последните няколко хиляди години.

 

Ето тук е, така да се каже, чертата в пясъка, която разграничава. За онези, които продължават да обвиняват другите за проблемите, които им се случват, за онези, които биха предпочели да умрат, вместо да се пробудят от съня, който колективно сънуват, за тях този предстоящ Хаотичен възел ще бъде изключително труден за понасяне, и както казахме, той е просто първият от многото други, които предстоят. Но за човек, възприел идеята, че Хаотичните възли са еволюционни катализатори, ще бъде съвсем различно.

 

Още веднъж, въпросът не е къде се намирате физически, а каква е вашата вибрационна честота, състоянието на съзнанието ви.

 

В миналото сме дали много средства, които да ви помагат, докато преминавате през тези портали, които са необходим и неизбежен аспект от възвисяването на земята и човешкия род. Някои от тези методи включват свещена геометрия. Други включват емоционално овладяване и онова, което наричаме „екстаз и сърцето”. Върнете се и разгледайте тези послания и работете със средствата, които сме ви дали.

 

Макар вече да го казахме два пъти, бихме искали да го кажем още веднъж. Бихме искали да разберете фундаменталния принцип.

 

Няма значение къде се намирате физически. От най-голямо значение е състоянието на вибрационната ви честота, състоянието на съзнанието ви.

 

Искаме обаче да обърнем вниманието ви към един много прост метод за промяна на вибрационната ви честота.

 

Когато сте в това, което наричаме „свързана вибрационна честота”, вие преминавате през хаотичните събития с по-голямо майсторство, засилена интуиция и по-голямо осъзнаване за това как създавате съня за себе си. Тези три елемента освобождават съзнанието и създават положителен атрактор (притегател), така че в разгара на хаоса да намерите коридорите (т.е. правилните действия), които ще ви преведат през хаотичните ситуации. Това е вида духовно майсторство (овладяване), което ще ви преведе през идните времена.

 

Макар да се способни на много сложни и усъвършенствани свързани емоционални състояния, бихме искали да говорим за най-простият от тях. Бихме го нарекли „радост” или „признателност”. Когато сте в състояние на радост или признателност, вашата вибрационна честота се променя и вие сте в началото на континиум от вибрация, която се изкачва нагоре.

 

Така че както и да го правите, а съществуват множество начини, ние ви приветстваме да изберете радост и признателност като основни емоционални тонове, в които да живеете. Това е ментално и емоционално обучение и считаме, че е жизненоважно да се подготвите за онова, което ви предстои.

 

Вашата култура ви хипнотизира с вярването, че трябва да имате някаква причина, за да изпитвате радост и признателност, но ние като духовни учители ви казваме, че притежавате способността да създадете този отговор, независимо какво се случва около вас.

 

С други думи, не ви е необходима причина, за да изпитвате радост и признателност. Ако се научите да живеете и действате в това вибрационно царство, ще преминете през предстоящите хаотични времена с по-голямо майсторство, по-висока интуиция и неочаквана поредица от случайни събития.

 

Дименсионални настройвания

 

Бихме искали да споделим с вас един дар от звук, който наричаме „Дименсионално Настройване”, който да ви помогне при преминаването през енергетичния портал, през който преминава сега земята.

 

Дименсионалните Настройвания са серия от звукови модели, които променят вибрационната ви честота, посредством специфични действия на енергийните центрове във вашите фини тела. В бъдещите ни комуникации ще предложим много Дименсионални Настройвания, на базата на това как ние възприемаме прехода на земята и човешкия род от настоящото си измерение към по-високите царства на съзнанието.

 

Това първо Дименсионално настройваме действа чрез епифизната жлеза, която съдържа в себе си кристаловидна структура и от наша гледна точка, действа като космическа антена, позволявайки ви да получите впечатления, информация и енергия от по-висшите царства на съществуване.

 

Когато слушате Дименсионалното Настройване http://www.box.net/shared/vx0odo5873, ви препоръчваме да насочите вниманието съм към центъра на главата ви, и докато слушате звуците, си представете, че те излизат от епифизната жлеза, разположена в центъра на главата. Тази промяна във възприятелната представа ще позволи на звуковите модели да действат във вас по-ефективно.]

 

Парадоксално обаче е, че в кристаловидната структура на епифизната ви жлеза има безкраен свят от фини впечатления, познание и информация.

 

В зависимост от нивото ви на самоосъзнаване и еволюция, бихте могли да изживеете ефектите от това Дименсионално Настройване като обикновено движение на енергия в центъра на главата ви, или като сложни вълновидни форми от светлина, която  то създава. Бихте могли също да изпитате и потоците от тази светлина и информационна енергия навсякъде в невронната мрежа на мозъка ви, и в някои случаи, в цялото ви тяло, както и фини тела.

 

Предлагаме ви да слушате това настройване и да определите за себе си, дали има някаква стойност за вас. За някои хора може да са необходими няколко слушания, за да определят това. Ако усещате, че това Дименсионално Настройване има положително влияние върху настроението ви, процеса ви на мислене и финото ви внимание и осъзнаване, тогава ви предлагаме да го слушате поне веднъж на ден, или повече, ако решите.

 

По същество, звуковите модели на Дименсионалното Настройване са слухово отражение на сложни вълнови модели, съставени от светлина. Чувате звукови модели и хармония, но това е слухово отражение на нова, което се случва в царството на светлината. С други думи, когато използвате Дименсионалното Настройване, докато заедно с това се фокусирате върху епифизната жлеза, вие стимулирате сложни еволюционни, каталитични вълни от светлина, които имат огромна намеса във вашето духовно пътуване.

 

Предлагаме ви този дар свободно с разбирането, че онези от вас, които имат ушите да чуят, ще разпознаят в това музика на сферите, призоваващ дом и отваряне на врата за една по-велика съдба, която ви чака.

 

8 октомври 2009, Хаторите

 

Размишления и наблюдения на Том

 

Хаотични възли

 

Преди всичко бих искал да уверя нашите читатели, че Хаотичен Възел не означава краят на света. И ако Хаторите са точни, то ще има серия от такива преди и малко след 2012 година.

 

Това послание не е лошо предзнаменование, а трезв призив да се пробудим.

 

Вместо да гледаме на множеството различни хаотични събития като на катастрофи, Хаторите ни окуражават да погледнем на тях като на еволюционни катализатори, на порти, през които можем да излезем от съня си и да навлезем в една по-велика перцептивна реалност.

 

Наричат това космическа шега, едно неочаквано прозрение, че всички ние на земята създаваме и измисляме нашите възприятия за реалността.

 

Назад в края на 1980-те, когато Момчетата с Големите Уши (един от многото ми прякори за Хаторите) започнаха да общуват с мен, те казаха от самото начало, че земята беше предприела процес на издигане, с който планетата и целият живот на нея ще навлязат в по-високо ниво на съзнание.

 

Как в действителност това ще изглежда (ако наистина се случи), всеки може да гадае, но един от фактите на издигането според Хаторите е, че хаотичните състояния са неизбежни. Те са показател за една еволюираща система при нейното издигане в по-високо енергетично състояние на покой.

 

Като мисля за световното положение, съществуващите финансови трудности, повишаващия се магнитут на бури, усилената сеизмична активност в Огнения Пръстен, последните предизвикателства около вируса H1N1, както и скорошните и странни последователни изригвания на шест различни вулкана в Русия, се чудя дали вече не сме в разгара на Хаотичен Възел.

 

Но след като попитах Хаторите за това, след предаване на посланието им, те казаха, че сме в самото начало на кривата, която ще бъде представена от непрекъснато увеличаващ се брой от привидно несвързани хаотични събития. Това в крайна сметка е тяхното определение на Хаотичен Възел.

 

А сега, за сведение, това е едва вторият случай, когато Хаторите са предсказали действително време относно дадено събитие. Последният път, когато го направиха, беше две години преди настоящия финансов срив. В онова послание те предсказаха финансов срив в прозорец от около шест месеца до две години от датата на посланието. Така че в онзи случай проявлението на тяхното предсказание дойде точно, когато бяха предсказали, в същата времева рамка.

 

Този път те предупредиха, че е трудно да се предскаже Хаотичен Възел, поради непредвидимата природа на самия хаос. Затова и намирам за интересно, че по този начин се поставиха в деликатна ситуация.

 

В исторически план съм откривал същества от други измерения на съзнание, които много неточно предсказват конкретни дати, докато понякога изключително успешно предсказват цялостната схема на събитията. Затова не бих се изненадал, ако Хаторите се окажат неточни във времевата рамка. Но наистина усещам, че са прави относно цялостната истина за нещата.

 

Смятам, че мнозина от нас имат истинското усещане, че нещата са извън контрол и че сме на ръба на някаква всеобща пропаст. Вероятно няма да ни стане ясно каква ще бъде пропастта, докато сме от другата й страна. Последващата оценка е всеизвестно по-добра от прогнозата.

 

Както и да е, Хаторите ни окуражават в това послание да овладеем изкуството на преминаване в радост и признателност в самия момент, без да се нуждаем от някаква причина за това. Те съвсем ясно казват, че този тип духовно овладяване е съществено важно за справяне с предстоящия ни хаос, независимо кога ще бъде това.

 

Моето лично впечатление и преживяване на радост и признателност е, че, когато успявам да бъда в тези емоционални състояния, вибрационното ми поле се променя, и това несъмнено генерира онов3а, което Хаторите наричат положителен атрактор, който ми донася обратно (по някакви мистериозни и непредвидими начини) още повече неща, заради които да изпитвам радост и признателност.

 

Ако все повече хора навлязат в състояния на нещастие, поради нарастващите инциденти на хаоса, емоционалната атмосфера на земята ще стане дори още по-трудна за понасяне. И ако сте съпричастни или духовно чувствителни, тогава знаете за какво говоря.

 

Най-важната част за мен от това послание е призивът към нас да станем господари на радост и признателност, за да можем да навлезем в и да задържим едно по-високо вибрационно поле. Това ще ни позволи да преминем през хаотичните събития, когато и където се проявят, с по-голямо усещане за спокойствие и защита.

 

Дименсионални Настройвания

 

Втората част на това послание е за така наречените от Хаторите Дименсионални настройвания. Те са в основата си звукови кодове, които ще ни помогнат по пътя ни в процеса на издигане.

 

Бяха отбелязали, че ще споделят с нас някои от тези звукови медитации, когато усетят нуждата.

 

Първото Дименсионално Настройваме касае епифизната жлеза, която е разположена повече или по-малко в центъра на главата. Това е една вълнуваща жлеза, поради няколко причини. Един от най-екзотичните й аспекти е фактът, че е поставена в кристаловидни структури, съставени от калцит.

 

Според Хаторите тези кристали могат да действат като космически антени и са способни да ни свързват с царството на светлината и с други измерения на съзнание. Те считат, че тази жлеза ще бъде съществено важна в процесът на издигане, затова това първо Дименсионално Настройване е предназначено да активира и стимулира кристаловидните структури в епифизната жлеза, за да отвори или задълбочи връзката ни с други царства на съществуване. Крайният резултат от това, според Хаторите, е повишаване на духовното проникновение, интуиция и напътствие от онези наши аспекти, които са над ограниченията на времето и пространството.

 

За някои от вас може да бъде интересно при какви условия е направен този запис. Валидно за много от звуковите медитации на Хаторите, тази ми беше свалена във възмутителните часове след полунощ. По-точно бях събуден, след като си бях легнал вече и инструктиран да отида в студиото и да започна да излагам гласовите записи. Най-големият запис се случи шест часа преди октомврийското пълнолуние на жътвата.

 

Препоръчвам ви да следвате препоръките на Хаторите относно този. Слушайте и вижте дали ще ви притегли. Би трябвало да можете да кажете след няколко пъти слушане, дали това ви подхранва и дали е ефективно или не.

 

Ако не действа за вас, забравете го. Но ако сте като мен, ще бъдете удивени както от фините енергии на тази звукова медитация, така и от нейната ефективност. Слушам я по няколко пъти на ден и често в по-продължителни сесии, къде записът се повтаря няколко пъти. Смятам, че фокусирането върху епифизата по този начин за един по-дълъг период засилва преживяването и сякаш епифизата ми се е била превърнала в лъч светлина.

 

Инструкции за слушане

 

Целта на слушането на този 5:47 минутен запис е да стимулира едно повишено осъзнаване за, и да активира енергетичния потенциал в кристаловидните структури, които се намират в епифизната жлеза.

 

От тази езотерична гледна точка, епифизните кристали (съдържащи се в епифизната жлеза) действат като вид космически антени, които могат да бъдат настройвани към по-висши вибрационни царства от светлина. Това всъщност е желаната цел на слушането на този психоакустичен катализатор.

 

Най-добре е да го слушате със слушалки. Всеки вид слушалки, дори най-малките, ще свършат работа.

 

Докато слушате записа, насочете фокуса на вниманието ви в централната част на главата ви, където се намира епифизата. Представете си, че звуците излизат от жлезата, макар в действителност те да идват от учите ви. Това простичко преместване на възприятелното представяне ще генерира едно по-мощно променящо ума преживяване.

 

Можете, ако искате, да слушате записа няколко пъти в една сесия. Имайте предвид обаче, че продължителното слушане на записа може да създаде вид психо-духовна изчистваща реакция. Ако преживеете такава, спрете слушането. Починете си и след това слушайте цикъла само веднъж дневно, докато енергийната ви система се приспособи към повишената светлинна активност на епифизата.

 

Важна бележка:

 

Обикновено в процеса на изучаване на един запис определени честоти са настроени надолу, така че записът да може да се изпълнява на много различни системи. В този случай, нито една от честотите не е настройвана надолу, поради очевидни причини. Това означава, че ако пуснете записа на система с ниско качество (без слушалки), говорителите ще се затруднят с пресъздаването на всички честоти. С други думи, вашата система може да изкриви звука и/или да чувате вибрация в говорителите. Този проблем може да се избегне изцяло, ако слушате записа със слушалки, което така или иначе е най-добрият начин.

 

Превод Златомира Иванова