Том Кениън и Хаторите

Лъжи, полуистини и манипулации

Печат

 

 

 

 

Лъжи, полуистини и манипулации

 

Хаторите 10 август 2009

 

 

 

Бихме искали да поговорим с вас за опасен и коварен преход, в който сега навлизате. Говорихме за това последния път, когато обсъждахме Хаотичните Възли.

 

От наша гледна точка вие се приближавате до проявяването на такива хаоси.

 

За това има няколко причини, които искаме да изследваме. Но първо искаме да ви уверим в нашата вяра в суверенността на човешкото съзнание. Вярваме, че можете да промените съдбата си, както индивидуално, така и колективно, точно когато тя се разкрива пред вас.

 

Следователно това не е послание за съдбата, а призив за присъствие и духовно майсторство.

 

Както ние го виждаме, Вирусът H1 N1, известен като „свински грип” е бил генетично измислен и създаден. Той не е естествена мутация. Това е съзнателен опит от страна на скритите сили зад вашите правителства да ви контролират и манипулират. Това е социален експеримент с ужасяващи последици, ако бъде успешен.

 

Лъжите, полуистините и манипулациите в информацията относно този вирус са много заплетени. Но какъвто и да е резултатът, за нас е ясно, че е бил иницииран от човешко съзнание.

 

Също така ни е ясно, че може да бъде премахнато само от човешко съзнание. Една от най-великите тактики за манипулация е страхът за оцеляване, и тези тъмни сили биха използвали всички средства, с които разполагат, за да се уверят, че този страх ще се повиши през следващите няколко месеца (ако не и години).

 

Вашата задача като духовни господари е да надскочите този колективен умствен контрол и да откриете вашия собствен път през хаоса, който ще настъпи. Няма конкретни напътствия как да стане това. Всичко зависи от вас и от вашата способност за разпознаване. От наша гледна точка това ще изглежда като разкъсване на самата материя на вашето обществено съзнание.

 

Ще има хора, които заемат страната на страха и ще настояват да бъдат предприети радикални действия, включващи, но със сигурност не ограничени до ваксинации. Всеки от вас трябва да вземе решение за себе си относно това, защото вие сте същества в човешко тяло и именно вие ще бъдете засегнати най-силно.

 

Но от наша гледна точка трябва да ви кажем, че за нас тези ваксинации са изключително подозрителни. Те са замърсени. Няма да защитават. В действителност те ще увредят здравето на мнозина и също така съдържат примитивни устройства за контрол над ума, съставени от научно поле в своя начален стадий, наречено „нано технология”.

 

И отново, не можем и няма да ви съветваме какви би трябвало или не би трябвало да направите в тази ситуация. Това е ваш суверенен избор. Само ви казваме какво виждаме и как изглеждат според нас нещата.

 

Икономическите ви проблеми не са приключили. Някои елементи на икономиката ви са се стабилизирали, с помощта на скрити действия, направени зад затворените врати на онези, които държат ядрото на икономическата власт. Но системата е пълна с бомби със закъснител и стресът от нарастващото икономическо бедствие ще доведе до хаос.

 

Има още много елементи, които ще ескалират, докато се приближавате към така определяните от нас хаотични възли. Но основната цел на това общуване е да представи път през опасния и коварен преход, който ви предстои.

 

Няма място за слабохарактерност. Времената изискват най-големите ви резерви от кураж, проникновение и интуиция.

 

Думите ни са насочени за онези, които усещат часа на истината. Ако това, което ви казваме, ви звучи твърде пресилено за представите ви, то тогава няма смисъл да четете по-нататък.

 

Тези думи са предназначени за онези от вас, които знаят, че часът е настъпил, че нуждата от истинско майсторство (овладяване) е дошла и каквито и страхове да се появят в умовете и сърцата ви, въпреки тях вие знаете, че във вас ще се прояви смелост, за всеки един, в зависимост от неговия избор.

 

Когато страхът нарасне посредством колективния контрол на ума, съществено важно е, дори задължително, да го надскочите; да заобиколите коридорите на дезинформация, които ще бъдат отворени навсякъде, където се обърнете чрез медиите, социалното напрежение, чрез вероятни правителствени намеси и интервенции.

 

Говорили сме за различните начини за постигането на това в предишни общувания. Бихме искали да ви обърнем внимание към предходни послания за „Екстазът и Сърцето”, „Холон на Баланс” и особено „Холон на Издигане”.

 

Това са техники, вътрешни технологии за ума. Те могат и ще ви помогнат да надскочите контрола над ума. Но има по-прости начини, които искаме да обсъдим. Те са аспекти на вашата истинска природа.

 

Тази „тайна на тайните” е изключително проста, а имено, че вие сте същества творци (както човешки, така и божествени). Това знание, както и вашата природа, са били целенасочено укривани от вас от вашите религии и някои философи.

 

Тези тайни разбира се са забранени плодове, защото, ако си отхапете от тях, ще получите познание за собствената си божественост, живеейки тук в материалния свят. ще узнаете, че в този и във всеки един момент вие създавате бъдещето си: посредством вашите мисли и чувства, и според онова, което избирате да мислите и чувствате за себе си и за всеки един.

 

„Тайната на тайните” ви освобождава от оковите на човешкото ограничение. Освобождава ви от ограниченията на вашето време, място и обстоятелство. Това става като отваря вратата на ума ви, освобождавайки ви от менталния затвор, проектиран във вас от онези сили, които възпрепятствали и манипулирали човешката съдба за своите собствени егоистични цели.

 

„Тайната на тайните” има четири аспекта.

 

Единият е способността ви да достигате до духовни проникновения, или визия, т.е. да виждате през лъжите, които са ви прожектирани. Също така да виждате „верния път” дори в най-голямата тъма.

 

Вторият е способността да чувствате. Това е същността на тайните. Това е най-великото ви съкровище, макар също да е и най-голямото ви затруднение. Онези, които искат да ви контролират и манипулират, знаят, че сковавайки или парализирайки способността ви да чувствате нещо повече от нисък спектър на емоции, това ще постигне целите им.

 

Третият аспект е способността ви да говорите истината. За мнозина от вас настъпващите времена ще изискват да казвате своята истина ясно, дори когато тя се разминава диаметрално на тези около вас.

 

И четвъртият аспект е способността ви да предприемете действие. Тези четири аспекта са взаимосвързани и са източникът на вашата свобода.

 

Способността ви да чувствате е същността на сърцето ви, а това е най-голямата от всички тайни. Защото това ви позволява да промените вибрационното си поле, а това е ключът към преодоляване на колективния контрол над ума.

 

Въпреки че звучи смешно простичко, същинската истина на тези тайни е онова, което наричате радост, признателност и благодарност. Открийте нещата в живота ви, ситуациите, хората, собствените ви мисли и чувства, всичко, което ви дава повод за радост, признателност и благодарност. Отглеждайте това като скъпоценна градина сред отровни плевели, за да може после тази градина да ви дава прехрана.

 

Парадоксално е на много нива (не само на емоционално и психологическо, но и духовно и дори психично), че, когато силата на радостта, признателността и благодарността достигне известна амплитуда или здравина, тя може буквално да предизвика проявления във физическа реалност. И така дори в най-тъмните и трудни моменти, ако се уповавате на духовното овладяване (майсторство), за да надскочите страха, и развивате радост, признателност и благодарност, то тогава пред вас ще се проявят неочаквани благоприятни моменти и ситуации.

 

И накрая, искаме да бъдем правилно разбрани, че тези тъмни времена могат да бъдат вашите най-величествени мигове. У вас се крие Тайната на Тайните. Използвайте ги. Преминете през завесата и навлезте в новия свят, който ви очаква. И нека пътят ви в това ново измерение да бъде осеян с чудесни благословения.

 

Хаторите – 10 август 2009

 

Наблюденията на Том

 

Преди всичко нека да кажа, че Хаторите по никакъв начин не ни казват какво да правим. Те просто споделят с нас какво виждат в настоящата световна ситуация.

 

Пророчествата са странни животни. Тяхната цел е да ни насочат към възможни бъдещи изходи, но не са закон. Понякога използвам метафората за почти спадналата автомобилна гума, за да опиша какво става с дадено пророчество.

 

Ако карате колата си и някои ви обърне внимание, че в едната ви гума е спаднало налягането и сте почти на предела на гумата, то този някой ви дава предсказание. И ако отговорите по начина, по който реагират някои хора на пророчествата, вероятно ще си кажете „О, Господи, ще ми спадне гумата и нищо не мога да направя по въпроса.”

 

Истината е, че така ще се ограничите до една много тясна възможна алтернатива за нещата. Друга много по-находчива такава би било да поправите въпросната гума ( или поне да я напомпате). Тогава ще сте променили пророчеството.

 

Пророчествата по своята природа са предназначени да насочват. А силата да ги променим (независимо колко страшно може да бъде) е чрез способността ни да правим избор.

 

В това е същината, мисля, която Хаторите казват тук. Ние имаме способността (независимо дали я осъзнаваме или не) да избираме различни вибрационни полета от тези, избрани от колектива. А по-високите вибрационни полета като радост, признателност и благодарност ще ни отведат до различни съдби (резултати), от тези на страха, гнева и враждебността.

 

Едно от най-големите предизвикателства пред нас е, че сме били подлъгани да повярваме, че способността ни да правим избор за себе си е много по-малка, отколко е по рождение. Хаторите ясно изразяват своя критицизъм за това по отношение на религията и някои от по-самоограничаващите философии. Те са ни ограбили от нашия присъщ суверенитет като са прехвърлили нашата отговорност (съставно от способност да отговорим- responsibility - response-ability) върху някаква мистериозна сила извън нашия контрол. Резултатът е бил намаляване на нашата отговорност (способност да отговорим), което ни е довело, вярвам, до настоящата културна безизходица.

 

Хилядолетия сме следвали нашите религиозни и политически лидери до ръба на пропастта, без да задаваме въпроси. Ако продължим да следваме този път на сляпо подчинение (без да мислим и избираме сами), тогава ще навлезем в един по-дълбок и тъмен период от човешката история. Признаците за това са навсякъде, стига само да отворим очи и да видим масовото хипнотично заклинание, което тегне върху ни.

 

И още веднъж, Хаторите ни напомнят да използваме методите, които те споделят, за да надскочим ограниченията на времето, мястото и обстоятелствата. В това число влизат Екстазът и Сърцето, Холон на Баланс и Холон на Издигане.

 

От личен опит и от докладите на много хора по света, честно мога да кажа, че тези методи действат. Но, за да изпитаме облагите им, трябва да използваме тези вътрешни технологии.

 

В това послание Хаторите също така споделят един по-лесен начин да се освободим от колективния контрол над ума. Наричат това Тайната на Тайните и според мен тази част е най-интересната.

 

Иска ми се да мога честно да кажа, че съм овладял тези, но това няма да е истина. Моята истина е, че понякога постигам усещането за радост, признателност и благодарност, а понякога напълно се провалям.

 

Забелязал съм обаче, че, когато съм на вибрационното поле на радостта, признателността и благодарността, се чувствам някак изолиран от заобикалящата ни все по-голяма лудост на нашето време. Сякаш съм над конфликтите, които преди са били така силно част от живота ми. Забелязал съм също, че, ако тези чувства се задържат достатъчно дълго, тогава външните обстоятелства около мен отразяват тяхното вибрационно поле. С други думи, причините да изпитвам радост, признателност и благодарност се появяват навсякъде около мен във вид на случайно откриване на интересни неща, странни случайности ( синхронност на събития), които ми помагат.

 

Когато изпадна в по-ниско вибрационните полета на страх, гняв и враждебност (често след като съм чел или гледал твърде много новини, или просто оставяйки се на моите стари навици да виждам най-лошия възможен сценарий на нещата), усещам, че се потапям в един свят на конфликти. Способността за откриване на ценни неща и радостта изчезват, а светът, който е бил изпълнен с магия и възможности се изпарява пред мен.

 

Но съм съвсем наясно, че това изцяло е мое творение.

 

Мисля, че Хаторите усещат задълбочаващата се пропаст между онези, които избират да живеят във високи вибрационни състояния на радост, признателност и благодарност и онези, които избират да живеят във вибрационните състояния на страх, гняв и враждебност: доминиращото емоционално състояние, което в днешно време бива проектирано върху нас от медиите и политиката.

 

Остава да се види какво ще излезе наяве около тези въпроси относно нашата колективна съдба, но онези от нас, които се стремят да живеят на по-високо ниво, без съмнение ще сметнат за интересни тези времена.

 

Един друг начин, по който лично аз мисля за всичко това, е като за танц между изкуството на издигането (живот на по-високо ниво) и това на падението (живот на по-ниско ниво). Ако мога да разширя малко повече метафората за танца, бих казал, че всички ние сме въвлечени във Великото Мамбо.

 

Макар Хаторите да не споменават това в прав текст, смятам, че един от най-добрите ни съюзници в тези времена ще бъде едно умело чувство за хумор. В крайна сметка от поне една гледна точка всичко това е една голяма космическа шега, шега започваща от нас. И със сигурност онези от нас, които успеят да запазят чувството си за хумор незасегнато, ще имат много поводи да се посмеят над себе си, на патетичната глупост на нашите лидери и на великият танц на Мая (светът на илюзиите), докато тя танцува от Стария свят към една нова реалност.

 

Превод Златомира Иванова

 

 

 

 

Tuesday the 7th. Spiralata.net 2002-2019