Том Кениън и Хаторите

Хаотични възли

Печат

 

 

 

 

Хаотични възли

 

Хаторите 27 април 2009

 

 

 

Всяка енергетична система, която се премества в по-висок или по-нисък ред на съгласуваност, преминава през хаотични събития по време на своето пътуване към едно ново състояние на улегнала енергия. Вашата земя не прави изключение.

 

Имайки го предвид, ние предвиждаме планетарно покачване на тези събития. С това искаме да кажем, че наближава обширно хаотично събитие (събития). Наричаме подобни събития „Хаотични възли”. Те са предшественик на геометрична прогресия от хаотични събития, а вие сте на прага на подобен възел.

 

Хаотичните възли всъщност се образуват в квантова вълна, потенциално задвижвана от взаимодействието между много енергетични области едновременно.

 

Нека да разгледаме водата като метафора за нашето обсъждане и след това ще я проектираме към вашата световна ситуация.

 

Когато завирате вода, молекулите, които съставят водата (които са съставени от свързването на атомите на кислорода и въглерода), се ускоряват. За вас това е невидимо, защото тази област е твърде малка, за да я видите. Но ако докоснете съда, ще почувствате топлината. Заедно с продължаването на затоплянето, водните молекули се движат дори още по-бързо, удряйки се една в друга още по-често, създавайки още по-голямо триене. Известна част от водата преминава в една по-бърза норма на вибрация и променя природата си от вода в пара. Ако докоснете съда в този момент, ще го определите като горещ. Несъмнено би ви изгорил, ако задържите ръцете си над съд с вряща вода твърде дълго.

 

Преди да се приложили затопляне на водата, някои могат да кажат, че водата се намира в определена енергийна област, която можете да измерите посредством температурата й. С повишаването на температурата, поради затоплянето, се появява увеличаване на хаоса, тъй като водните молекули започват да се движат по-бързо.

 

И сега, ако водните молекули имаха човешката черта да устояват на промяната, тогава те биха намерили начин да се преборят с повишаващата се топлина и трудностите от хаоса, в следствие на нея.

 

Когато водата достигне точката на кипене, тя навлиза в онова, което наричаме Хаотичен Възел. Това е промяна в енергийното състояние, и ако погледнете в съд с вода точно преди да заври, ще го видите.

 

Първоначално едва-едва се появяват балончета на повърхността и като я достигнат, се отделя пара. В началото ще видите само малко количество пара, но когато целият съд с вода достигне точката на кипене, ще видите така нареченото „силно кипене”. В този момент водата е много бурна и голяма част от нея започва да променя енергийното си състояние от течно (вода) в газообразно (пара).

 

Искаме да отбележим тук, че един Хаотичен Възел е подобен на промяната на водата в силно кипене, в това състояние (от топла във вряща) се случва внезапната промяна, която е свойствено летлива (променлива). И веднъж щом се прояви Хаотичен Възел, е много трудно да се предскаже какво ще се случи след това.

 

Ако бяхте една отделна молекула от тази вряща вода, която тъкмо навлиза в Хаотичен Възел, ще ви бъде много трудно да разберете къде бихте били в даден момент. Може да бъдете на дъното на съда и изведнъж да се окажете изтласкани към повърхността от бързо движещите се конвекционни потоци. И във внезапен неочакван момент можете да промените енергийното си състояние от водно в газообразно (пара).

 

Това разбира се е метафора. Не смятаме, че сте прости като водата. Но принципите на Хаотичните Възли са приложими за всички енергийни системи, включително вашата енергийна система и тази на земята.

 

Както казахме, предчувстваме, че сте на пресечната точка на такъв Хаотичен Възел. И съществуват огромен брой фактори, които могат да задействат процеса. Както казахме по-рано, Хаотичните Възли се ръководят от взаимодействието на много енергетични области едновременно. А има огромен брой възможни катализатори, в това число, но съвсем не само, покачване на слънчевата активност, мутирането на бактерии и вируси, страдане на екосистеми, сериозни колебания в климата, засягащи наличието на вода и храна, промени със земята като вулканична и земетръсна активност, финансова нестабилност, политическа неспособност за справяне със световните събития.

 

Когато до вашия линия на времето дойде Хаотичен Възел, тогава е вероятно някои от тези фактори да ескалират и да взаимодействат едни други по непредвидими начини.

 

Както го виждаме ние, има голяма вероятност да преживеете други Хаотични Възли в следващите десет години, с по-голяма интензивност и честота ( т.е. повече на брой).

 

Не е лесно да се преборите с идването на Хаотичен Възел от удобната позиция да бъдете онези, които искате да бъдете като живеете в по-ниски енергийни нива и съответните им по-ниски състояния на съзнание (т.е. вашия средностатистически човек). Това е така, защото, когато хаосът достигне своето кресчендо, ще се появят всякакъв вид непредвидими събития и взаимоотношения. Много хора ще бъдат умствено и емоционално нестабилни пред Хаотичен Възел. Това е резултат от срутването на възприеманата от тях реалност.

 

Несъмнено през идните години много аспекти на вашите индивидуални  колективни реалности ще бъдат подложени на изпитание.

 

От наша гледна точка, това повишаване на Хаотични Възли е както неизменна част от енергийната страна на физиката, така и необходимост за промяната ви към съзнание от по-високи измерения.

 

Това ще бъде предизвикателно време за мнозина, докато светът който са си мислели, че познават се промени пред очите им. Но това също така е период с огромен потенциал за ускоряване на еволюцията (т.е. промяна към по-високи измерения на съзнанието). С това последното по-точно имаме предвид осъзнаване на времето и пространството, което едновременно с това не е ограничено до тези възприятия. По настоящем човечеството се грижи основно за материалното си съществуване, но не и особено много за съществуването си в други енергийни царства (измерения). Когато по-голямата част от човечеството колективно изпита съществуването на други царства от енергия, тогава ще навлезе в Златна Епоха.

 

Но уви, вие сте все още в зародиша на този процес и не сте били още родени колективно за тази реалност.

 

Някои хора осъществяват тази промяна, дори и сред надигащия се хаос. Всъщност, ако сте подготвени, тези Хаотични Възли могат да си помогнат да преместите енергийното си състояние към по-висш порядък. Резултатът от тази промяна в съзнанието е, че станете по-креативни, когато се справяте със съвсем нови ситуации. Преминаването в енергийно състояние от по-висш ред (повишена съгласуваност) също така ще ви даде възможност директно да преживеете вашата съвършена природа, която е отвъд ограниченията на времето и пространството, дори когато живеете в човешко тяло.

 

Съветът ни по време на Хаотичните Възли е да прилагате колкото се може по-често Холон на Издигане. Това ще промени вашето енергийно състояние и ще ви позволи да преминете през хаотичните елементи на вашата реалност по-благосклонно и по-гладко, давайки ви възможност да бъдете по-вероятно на „точното място в точното време”, отколкото „на погрешното място в погрешното време”. В интерес на истината от наша гледна точка няма погрешно или правилно място. Това е, което вие правите с онова, което ви се представя и което е от значение за вас.

 

С колективното приближаването на човечеството до предстоящия Хаотичен Възел, очаквайте повече от неочакваното, отколкото някога бихте могли да си представите в най-щурите ви научно фантастични филми. Прилагайте често Холон на издигането. Променете енергията си. Изкачете се по-нагоре по стълбата на съзнанието.

 

Мисли и наблюдения на Том

 

Макар това послание да свързано с физиката, мисля, че е съвсем очевидно. И определено смятам, че метафората с водата е уместна, защото ако не друго, то „затоплянето” изглежда се случва.

 

След като получих това послание, помолих Хаторите да изяснят твърдението си, че този Хаотичен Възел е предстоящ. Опитът ми със същества от по-високи измерения е показал, че имат съвсем различно разбиране за времето от нас и онова, което за нас изглежда като вечност, за тях е просто премигване на космическото око.

 

И така, когато поисках изясняване, те казаха, че както го виждат сега, има множество области с повишен хаос, които взаимодействат по съвсем нови начини. Затова е променливо понятие предсказването на точното проявление на Хаотичен Възел.

 

Нека да погледнем концепцията на Хаторите като изберем три произволни области. Първата е нашата биосфера. Поради глобалното затопляне, по каквато и да е причина, дивият живот е застрашен, било то като загуба на хабитати или хранителни източници. Тази заплаха включва цели видове, от лемурите в Мадагаскар, които са под толкова голям стрес, че престанали да се размножават, през полярните мечки, които губят леда – тяхната територия, китовете, които губят източниците си на прехрана, до дори някои видове дървета, които са престанали да произвеждат кислород. Това е само една област, която неточно можем да определим като наша екосистема.

 

След това са все по-често проявяващите се аномалии, които причиняват опустошения навсякъде по земното кълбо.

 

Онова, което изглежда ние хората забравяме, е, че сме част от тази екосистема. Може и да сме на върха на хранителната верига, и да сме доминиращият вид от гледна точка на това, че можем да влияем на средата около нас. Но ако стресът, засягащ други видове, е толкова интензивен, че влияе на репродуктивността им, тогава ние не сме ли следващите?

 

Несъмнено, някои сериозни изследвания в Канада показват, че използването на някои видове пластмаса, като тази в направата на бебешките шишета, изглежда засяга репродуктивната способност на малките момченца. Има все повече доказателства, че, когато пораснат някои от тези момченца, репродуктивната им система е увредена. Ще последваме ли стъпките на лемурите?

 

За целите на обсъждането, имаме три взаимодействащи се области: 1) самата екосистема, 2) променливите климатични модели, които подлагат на стрес растителния и животинския свят и 3) нашата технологична цивилизация, която изглежда засяга радикално другите две области (без да споменаваме репродуктивната способност на своите собствени мъжки деца – или поне в западните индустриализирани общества).

 

С повишаването на промените в тези области с ускорена крачка, естествено се появяват и елементите на хаоса.

 

Вземете например скорошната бъркотия в един водещ университет, който изпратил писма за прием на хиляди студенти, които в действителност били отхвърлени – хаотичен елемент макар и технически по природа.

 

Онова, което казват Хаторите, е, че има много области, които си взаимодействат помежду си едновременно, и така степента на хаос се повишава.

 

В резултат на това малките хаотични елементи влизат в участие и си взаимодействат, за да създадат по-големи хаотични елементи. Когато имате достатъчно голямо взаимодействие межди хаотични елементи, това се нарича Хаотичен Възел. И на това ни обръщат внимание Хаторите.

 

Нека да се върнем на тяхната дума „предстоящ”. Когато ги притиснах за времева рамка, те казаха, че виждат голяма вероятност да се прояви Хаотичен Възел някъде в период от няколко седмици от деня на даване на посланието (27 април 2009), до девет месеца напред. Но настояха, че това е само догадка. Променливостта на времето прави невъзможно да се каже със сигурност кога „съдът ще започне да ври.”

 

Онова, на което искат да наблегнат, е, че хаосът е естествена част от еволюционния процес и не бива да се страхуваме от него, а вместо това да го използваме като средство за по-нататъшно ускоряване на собственото ни развитие – независимо както правят или не другите около нас.

 

Има още едно нещо в посланието им, което не ми беше ясно. Какво имаха предвид, като казаха „политическа неспособност за справяне със световните събития”? Оказа се, че терминът за тях има по-широк контекст, отколкото си мислех аз.

 

За тях политическите неспособности включват обичайната човешка глупост, лакомията и невежеството и когато добавите това към сбора от хаотични събития в света, ще получите комбинацията, която би могла и вероятно ще направи нещата по-лоши.

 

Неспособността за Хаторите също така включва престъпни и злонамерени постъпки от страна на „сенчестите правителства” на някои държави, до съзнателното подвеждане на хора и в някои случаи действително манипулиране и контролиране на човешката съдба. По-конкретно Хаторите използват думата неспособност, отнасяйки се към правителствата в сянка, не защото са несръчни и без умения, а защото поведението, което избират понастоящем ( т.е. да контролират и манипулират) води до тяхната деволюция. И въпреки тяхната интелигентност, те са на път без изход.

 

И така всичко това е част от сбора, който, ако използваме една добра френска дума, е като меланж от доброто и злото, красивото и грозното. Супата е сложена, огънят със сигурност е запален.

 

Онова, което всеки един от нас прави в колективния съд, със сигурност е шоу, което си струва да се види.

 

И накрая, независимо какво ще излезе от космическата кухня (така да се каже), аз лично потвърждавам коментара на Хаторите за това, че Холон на Издигането е един мощен начин за промяна в съзнанието.

 

Откакто ми дадоха Холона на Издигането, съм експериментирал с него във всякакви ситуации. И трябва да кажа, че забележително ефективно променя моето собствено енергийно състояние и възприятие, дори когато се чувствам изплашен, фаталистиски и като цяло негативно към света, живота и човешкото състояние.

 

Но единственият начин да прецените дали Холонът на Издигането ще бъде също толкова мощен и за вас, както за мен, е да опитате.

 

Превод Златомира Иванова