Том Кениън и Хаторите

Не обожествявайте Учителите, просто следвайте Светлината им!

Печат

Не обожествявайте Учителите, просто следвайте Светлината им!

Том Кениън

 

"Може да се получи заплетена ситуация, както за човека, притежаващ Божествен аспект, така и за тези, които го обкръжават. Ето защо.

В някакъв момент, еманацията става «проводник» на Божествената енергия и тогава човекът започва да излъчва светлина и духовна сила, които не могат да се сбъркат с нищо друго.

Пребивавайки в резонанс с тази еманация, хората, които са около такъв човек, са под въздействието на енергетиката му, усещат дълбоко душевно вълнение. Но заедно с това, в следващ момент, действието на еманацията престава и надмощие взема човешката същност.

Там, където е била ярка светлина, сега е мрачно; на мястото на състраданието може да се появи враждебност; на мястото на безупречността — манипулация и така нататък. Затова обкръжаващите човека носител на еманация, могат да се окажат объркани.

Объркването възниква поради убедеността им, че този човек е въплъщение на Бога или на Богинята, и просто не може да каже нещо или да се държи неправилно. В действителност, този човек носи в себе си смесена енергетика.

“ПРОВОДНИКЪТ” НЕ Е БОГ, А БОЖЕСТВЕНА ЕМАНАЦИЯ

Притежаващият еманация може да се обърка в този случай, ако не разбира или не вижда границата между чистата еманация и изкривеното човешко естество — с други думи, грубите страни на човешката натура.

Ако обкръжаващите не са в състояние да признаят или разберат двойствеността на енергетиката в такъв човек, те му предават властта над себе си, вярвайки, че казаното от него, е казано от Бога. Това е опасно заблуждение.

Затова смятам, че е жизнено важно, тези, които имат Божествени еманации, да признаят, че възможностите им са ограничени, да знаят, кога излизат от еманацията, да притежават безупречна духовна порядъчност, съобщавайки на околните, че са излезли от еманацията.

За съжаление, не винаги се случва така, затова, хората от такова обкръжение са задължени да го имат предвид и да не разглеждат всичко казано като думи на «самото Божество». Трябва да различават и определят, кога говори еманацията, кога човека.

И още нещо искам да кажа.

Живеем в огромна Вселена и нямам възможност да се срещна с всички, които я населяват. Но независимо от всичко, от личен опит мога да кажа, че никога досега не съм виждала пълно въплъщение на Божество. Винаги се въплъщава еманация и затова тези, които срещат такива хора, са длъжни да го помнят.

Работата е там, че често личността, която притежава еманация, се отъждествява с тази еманация и не си дава сметка, че има и други личностни качества. Предполагам, че тази информация има жизнено важно значение, особено в това време, когато много Божества насочват свои еманации в този свят.

БОГ И ЧОВЕК В ЕДНО

И така, искам да повторя още веднъж това, което казах току що: никога не съм виждала пълно въплъщение на Божество. Това се отнася до всички същества, които някога съм срещала. В това число и моя любим Йешуа.

Той притежава ясна и мощна Божествена еманация. И когато тази еманация започне да говори, световете трепваха. И в същото време, както и при всеки, който съществува с еманация, имаше и други аспекти. С други думи, Йешуа бе и Бог, и човек.

Преживявал е моменти на съмнения, на неопределеност и душевни страдания. На някои им се иска да вярват, че винаги е бил ясен лъч светлина, непоколебим и несъмняващ се, винаги уверен в себе си. В действителност, такова беше обичайното му състояние.

Но имаше и моменти на неопределеност, когато му се струваше, че е в задънена улица. Като жена, която го обича и като доверено лице, безкрайно ценях тези моменти, когато споделяше с мен вътрешното си объркване.

И винаги умееше да се върне към чистата светлина на неговите еманации. Това винаги, и до ден днешен, предизвиква в мен усещането за (свещен) ужас. За мен това остава едно от най-великите му чудеса — че може да се завърне и остане верен на собствената си Божествена еманация.

Това е и същността на духовното му съвършенство, което съм наблюдавала."

Манускрипт на Магдалена“ Том Кениън

Превод: Йосиф Йоргов

Източници: http://www.samoraskrytie.ru/ne-obozhestvlyajte-uchitelej-prosto-naslazhdajtes-ix-svetom/?_utl_t=fb

http://yosifyorgov.eu/articles.php?lng=bg&pg=8921