Духовни учители, пророци, магове, феномени

Алис А. Бейли

Печат

 

 

 

 

Алис А. Бейли

alice.gif

 

Алис А. Бейли, родена Алиса Ла Троуб-Бейтман (16.06.1880-15.12.1949):

 

Произхожда от консервативно, благородническо семейство. Астролог, езотерик, член на Теософското общество, ученичка на Ани Безант и Чарлз Ледбитер. Основава Центрове за посвещение (учебни заведения) в Европа и Америка, съществуващи и до днес.

 

От нейното консервативно минало във Великобритания, животът на Алис Бейли я отвежда в много посоки, но всъщност винаги в една – към времето, когато по пътя на драстични лични преживявания от различно естество тя е придобила един синтез на възгледи и разбиране, и пълна увереност, че един божествен живот прониква и оживотворява единното човечество; че Планът за човечеството изисква сътрудничеството и служенето на обучени и отдадени човешки същества, интелигентно запознати със световните дела, в сътрудничество с онези, които сформират духовната Йерархия – вътрешното правителство на планетата. Трудът на нейния живот се превръща в интегрална част от този синтез и осъзнаване. Без тя да губи което и да е от своите съвсем човешки качества и обърканост, нейната душа подема своя ангажимент към нейния Учител, и нейната личност оказва пълно сътрудничество в полето на приетото от нея служене.

 

По същество нейната работа се разгръща като двойнственост – нейното служене в ролята й на ученик, което включва създаването на езотерична школа; и нейното първоначално неохотно съгласие да работи с Тибетеца - Джуал Кхул, по написването на поредица от книги, представящи следващата фаза от непрекъснатата линия на ученията на Вечната Мъдрост за настоящето и за непосредственото бъдеще.

Към края на своя живот Алис Ан Бейли донякъде неохотно се съгласява да се заеме с написването на своята автобиография. Онова, което окончателно я склонява да започне да пише за своя живот, е едно писмо от приятел, който, казва тя, беше дълбоко убеден, че ,,Аз наистина бих принесла голяма полза, ако покажех на хората как съм се превърнала в това, което съм, от онова, което бях. Би било полезно да се узнае как един яростен труженик на ортодоксалното Християнство се е превърнал в известен окултен учител."