Духовни учители, пророци, магове, феномени

Шри Ауробиндо

Печат

 

 

 

 


Шри Ауробиндо

Шри Ауробиндо (1872-1950) Известен и почитан индийски йогин. Роден в Калкута, израснал и получил образование в Англия. Връща се в Индия на 22 години и се посвещава на движението за освобождение на Индия от британското господство. Лежи една година в затвора в гр. Алипора. През това време с него се извършва дълбока духовна трансформация, съпроводена с прогресиращи мистични преживявания, който му разкрили нови измерения на реалността и го повели в друго направление на политическа активност. От тогава до самата си смърт той работи за трансформацията на човешката природа, развивайки учение, което нарича Интегрална Йога, съчетаващо главните традиционни направления на йога с методи, пригодени за съвременния човек. От 1929 година в неговата работа се включва Мира Ришар от Франция, която става известна като Майката. Основната идея в учението на Шри Ауробиндо – възход към Свръхразума – е концепцията за духовната еволюция на човека, насочена към възвръщане към божественото чрез трансформация на всекидневния живот, .... Сред многобройните му книги може да се отбележат монументалните произведения „Божествен живот”, „Синтезирана йога”, „Очерци за Гита”, „Умът на Светлината” и голямата поема „Савитри”.

 

 

 

 

Tuesday the 31st. Spiralata.net 2002-2019