Духовни учители, пророци, магове, феномени

Едгар Кейси

Печат

Великият  Едгар  Кейси

Пророкът,  който  видя  потъването  на  Атлантида

 

Скромна  американска  къща.  Достопочтен  господин  на  средна  възраст  се  е  облегнал  на  дивана  в  състояние  на  автохипноза,  а  до  него  болен  пациент  търпеливо  очаква  лечението  си.  Човекът  в  транс  диагностицира  болестта  и  предписва  някакво  лекарство,  като  обяснява  на  болния  в  коя  аптека  да  го  намери.  Пациентът  следва  указанията  и  отива  в  аптеката,  но  продавачът  му  отговаря,  че  подобно  лекарство  не  съществува.  На  следващия  ден  сцената  се  повтаря  и  мъжът  в  транс  описва  с  най-малки  подробности  шкафа  и  рафта,  на  който  важното  лекарство  се  съхранява  в  аптеката.  Върнал  се  при  аптекаря,  пациентът  посочва  точното  място  в  гигантския  стенен  шкаф,  продавачът  се  изкачва  по  стенната  стълба,  рови  няколко  мига  зад  шишетата  и  с  огромна  изненада  открива  скъпоценния  медикамент.  "Откъде  знаехте,  че  се  намира  именно  тук?  -  пита  аптекарят.  "Каза  ми  го  Едгар  Кейси!"  -  отговаря  болният.

Едгар  Кейси  е  един  от  най-известните  паралечители  и  ясновидци  за  всички  времена.  В  годините,  когато  всеки  феномен  неизбежно  се  свеждаше  до  спиритизма  или  окултизма,  той  се  дистанцира  от  мистиката,  подчерта,  че  реалният  свят  все  още  не  е  "обяснен"  в  съществуващите  научни  теории,  и  се  опита  да  докаже,  че  границите  на  времето  и  на  пространството  могат  да  се  прескочат  с  помощта  на  ясновиденията.

При  алтернативното  състояние  на  съзнанието,  предизвикано  с  автохипноза,  екстрасенсът  предприема  астралното  пътуване,  практикувано  векове  наред  от  индуските  лечители,  разчита  визуализираните  послания  и  диагностицира  здравословното  състояние  на  всеки  болен,  като  му  предписва  най-полезното  лекарство.  Въпреки  че  не  е  бил  лекар  и  е  нямал  каквото  и  да  е  специално  образование,  Кейси  е  излекувал  успешно  над  8000  болни.

Едгар  Кейси  е  роден  през  1877  г.  в  малка  ферма  край  Хопкинсвил,  щат  Кентъки.  Първото  му  паранормално  преживяване  било  на  7-годишна  възраст,  когато  в  гората  изведнъж  чул  призрачен  глас:  "Какво  искаш  от  мен?",  а  той  отговорил:  "Да  помагам  на  болните!"  Същия  ден  момчето  било  ударено  лошо  от  някаква  бейзболна  топка  и  го  отнесли  в  дома  му.  В  полусъзнание  малкият  Едгар  се  обърнал  към  майка  си  и  я  убедил  да  приготви  специален  мехлем,  който  го  излекувал.

От  този  момент  Кейси  станал  известен  с  необичайните  си  лечителски  способности.  Десетилетия  наред  пред  дома  му  не  секнала  опашката  от  тежко  болни,  отписани  от  медицината  и  надяващи  се  на  чудо.  И  той  им  помагал.  При  много  случаи,  когато  болните  са  били  толкова  зле,  че  не  можели  да  се  движат,  Кейси  ги  лекувал  "от  разстояние",  като  от  дома  си  в  полутранс  правел  астрален  скок  и  успявал  да  влезе  във  връзка  с  пациентите  си,  дори  когато  се  намирали  на  стотици  километри.  Учените  не  могат  да  обяснят  този  феномен,  но  чудото  е  регистрирано  от  десетки  изследователи.  По  време  на  своите  психопътувания  Едгар  "виждал"  болните,  разкривал  болестта  и  предписвал  лечението,  но  виждал  също  и  заобикалящата    среда  на  болния,  като  я  описвал  с  най-малките  подробности.  Освен  от  точността  на  визуализациите  му  наблюдаващите  специалисти  са  поразени  от  просветлението,  при  което  екстрасенсът  "придобивал"  сложни  медицински  познания,  които  в  нормална  обстановка  не  притежавал.

Дълъг  е  списъкът  на  безнадеждно  болните,  излекувани  от  чудотвореца.  Документирани  са  необясними  оздравявания  на  пациенти  със  слепота  и  глухота,  парализа  на  гласните  струни,  напреднала  туберкулоза,  тежки  кръвоизливи.  На  болните  Кейси  посочвал  не  само  необходимото  лекарство,  а  и  мястото,  където  могат  да  го  открият.  Веднъж  например  предписал  на  някой  си  Джеймс  Андрюс  екстракт  от  рядкото  растение  клари,  за  което  никой  аптекар  не  бил  чувал.  Кейси  насочил  роднините  на  пациента  към  някакъв  стар  билкар,  който  им  дал  последните  си  запаси,  защото  производството    на  препарата  било  спряно  преди  60  години.  На  друг  пациент  екстрасенсът  предписал  лекарството  кодирон,  давайки  му  името  и  адреса  на  химическата  компания  от  Чикаго,  която  го  произвежда.  Болният  веднага  отишъл  във  фирмата  производител,  а  фармаколозите  били  изумени,  че  знае  за  лекарството,  което  било  създадено  съвсем  наскоро  и  регистрирано  преди  по-малко  от  час.

Упорит  тълкувател  на  Библията,  краен  идеалист  по  дух,  астралният  лечител  отказвал  да  взима  възнаграждение    от  пациентите  си.  Той  просто  презирал  личната  облага  и  смятал,  че  користта  убива  пророческите  способности.

Прочул  се  с  ретропознавателната  си  дарба  да  вижда  назад  във  времето,  Кейси  не  само  описвал  с  подробности  "миналия"  живот  на  съвременниците  си,  а  и  усещал  основните  събития  от  древната  история.  Той  оспорил  мнението  на  водещите  в  началото  на  ХХ  век  археолози,  като  твърдял,  че  в  Перу  е  съществувала  древна  цивилизация,  предшестваща  цивилизацията    на  инките.  С  откритите  години  по-късно  археологически    находки  се  разбира,  че  екстрасенсът  е  прав.  "Кейси  можеше  да  повдигне  завесата  на  времето  от  най-отдалечените  векове!  -  спомня  си  писателят  Вернер  Келер.  -  Когато  се  гмурнеше  в  съня,  той  отскачаше  назад  в  която  част  от  историята  пожелаеше!"  Учудващ  е  фактът,  че  въпреки  че  не  е  имал  специално  образование,  Кейси  е  говорел  перфектно  Омировия  гръцки  език.

Голяма  слава  му  носят  и  стотиците  сбъднати  пророчества.  "Още  в  началото  на  ХХ  век  той  говореше  за  бъдещото  развитие  на  атомната  енергия,  за  все  още  неоткритата  планета  Плутон,  за  телевизията,  за  ендокринните  жлези,  за  лазерните  лъчи  и  за  аурата!"  -  пише  френската  астроложка  Дороти  Коехлин  де  Биземон  в  книгата  си  "Пророчествата  на  Едгар  Кейси".  Документирано  е,  че  е  предсказал  срива  на  пазара  на  акции  през  1929  г.,  Втората  световна  война,  изригването  на  вулкана  Везувий  през  1944  г.  и  на  вулкана  Етна  през  1991  г.,  голямото  земетресение  в  Турция  и  пр.

Кейси  не  интерпретирал  своите  прозрения  в  спиритични  рамки,  а  считал,  че  те  са  стимулирани  от  т.нар.  колективно  подсъзнание,  синтезиращо  паметта  на  Вселената,  наречено  от  него  Акаша.  Той  имал  чести  видения  за  потъналия  континент  Атлантида.  Описвал  с  подробности  живота  в  столицата  Посеидиа,  разказвал  за  социалното,  религиозното  и  научното  развитие  на  атлантите,  които  са  познавали  атомната  енергия  и  са  строяли  антигравитационни  летящи  машини.

Убеден  привърженик  на  теорията  за  прераждането,  Кейси  твърдял,  че  е  бил  свещенослужител    в  Атлантида  и  се  е  борил  срещу  лекомисленото  използване  на  енергиите.  "Атлантида  бе  унищожена  при  силна  експлозия,  причинена  от  продуктите,  използвани  за  изтребването  на  гигантски  животни  -  казва  Кейси,  -  а  след  това  разрушението  бе  завършено  от  мощен  кристал,  концентриращ  слънчевата  енергия  върху  континента,  който  един  ден  хвърли  всичко  във  въздуха.  Ние  имахме  уникални  кристали,  които  извличаха  енергия  от  звездите,  но  когато  нарушихме  Закона  на  универсалното  братство,  се  самоунищожихме.  Някои  от  оцелелите  избягаха  в  Египет,  където  техните  потомци  изградиха  Голямата  пирамида,  други  стигнаха  до  Мексико  и  Перу,  където  построиха  храмове,  които  бяха  блед  спомен  за  загубената  цивилизация..."

Кейси  твърдял,  че  „вижда“  още  по-назад  във  времето  –  в  праисторията  на  човечеството,  когато  мислещият  дух  е  блуждаел  из  Земята,  преди  да  придобие  материална  форма  и  да  се  оварвари.  До  смъртта  си  през  1946  година  Кейси  оставя  14256  послания  от  миналото,  настоящето  и  бъдещето,  които  днес  се  съхраняват  от  неговите  последователи  в  Асоциацията  за  изследвания  и  просветление  във  Вирджиния.

 

Евгени  Алексиев,  Красимир  Георгиев

 

Tuesday the 31st. Spiralata.net 2002-2019