Споделено от вас, читателите

Музика по цветята на Бах

Печат

 

 

 

 

Музика по цветята на Бах

Bach flowers music

 

Тази музика е терапевтична и е създадена по цветотерапията на д-р Едуард Бах. Цветотерапията работи с модели на поведение и психосоматични състояния, които са в основата на голяма част от болезнените преживявания и травми. Според този метод на работа е много важно да се открие причината за съответната симптоматика и да се работи както с проблема, така и с лечението на неговото ядро, което често е психосоматичен комплекс. Целта е да се постигне траен и цялостен терапевтичен резултат, базиран на естествения ритъм и баланс на организма. Бах терапията е официално призната през 1936 г. Музиката в този диск е вибрационно съобразена с лечебните качества на всяка от есенциите. Нейната цел е да оказва звукова подкрепа при лечението и хармонизирането на организма, съобразявайки се с неговия специфичен индивидуален ритъм. Всяка песен е с времетраене около една минута, което е необходимия минимум за звуковата вълна да достигне до своето предназначение и да подпомогне трансформирането на негативните модели, или създаването на съответните нови, позитивни  вибрационни модели в съзнанието на слушащия.

Тук моделите са представени както следва:

Хармоничен модел – дисхармонична проявалинк за теглене на музиката:

 

1. Скална роза (Rock rose) – цвете на куража (страх от неизвестното)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/01_rock_rose.wma

 

2. Мимулус (Mimulus) – цвете на куража (липса на сигурност, страх от заобикалящата среда)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/02_mimulus.wma

 

3. Джанка (Cherry Plum) – цветето на безгрижието (страх от загуба на контрол)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/03_cherry_plum.wma

 

4. Трепетлика (Aspen) – цвете на предзнаменованието (негативни предчувствия и страх от обсебване)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/04_aspen.wma

 

5. Червен конски кестен (Red Chestnut) – цветето на отделянето (прекалена загриженост за другите, форма на негативна зависимост от тяхната любов)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/05_red_chestnut.wma

 

6. Цератостигма (Cerato) - цвете на интуицията (неясна връзка с интуицията и липса на активно изразяване на избор)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/06_cerato.wma

 

7. Хрущялка (Scleranthus) – цветето на равновесието (пасивност при ситуация на избор, страх от грешка при правене на избор, честа промяна на мнението и настроението, колебливост)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/07_scleranthus.wma

 

8. Тинтява (Gentian) – цветето на вярата (липса на вяра в живота, песимизъм)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/08_gentian.wma

 

9. Жълтуга (Gorse) - цвете на надеждата (отчаяние, загуба на надежда и създаване на програми за самоунищожение)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/09_gorse.wma

 

10. Габър (Hornbeam) - цвете на умственото разтоварване (умствена преумора, липса на радост в ежедневието и от малките неща в живота

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/10_hornbeam.wma

 

11. Офсига (Wild Oat) - цвете на призванието (вътрешна несигурност и колебание, чувство за липса на опорна точка, липса на постоянство)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/11_wild_oat.wma

 

12. Повет (Clematis) - Цвете на реализма (чувство за слабост, нужда от заземяване, липса на интерес към заобикалящата среда, сънливост, разсеяност.

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/12_clematis.wma

 

13. Нокът (Honeysuckle) - Цветето на тук и сега (носталгия по миналото, отказ за фокусиране в настоящето)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/13_honeysuckle.wma

 

14. Шипка (Wild Rose) - Цветето на желанието за живот (апатия, примиреност, отказ от участие в собствения живот)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/14_wild_rose.wma

 

15. Маслина (Olive) - Цвете на обновлението (изтощение в резултат от загуба на физическа и психическа енергия, често водещо до дълбока меланхолия)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/15_olive.wma

 

16. Бял конски кестен (White Chestnut) - Цветето на душевния мир (трудна концентрация, разпиляване на мисълта в много посоки, непрекъснат вътрешен диалог)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/16_white_chestnut.wma

 

17. Синап (Mustard) - Цвете на ведростта (внезапни и крайни промени в настроенията, дълбока тъга и загуба на радост от живота)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/17_mustard.wma

 

18. Кестенова пъпка (Chestnut Bud) - цвете на повторението (повторение на един и същ нараняващ модел на поведение, без да се осъзнава грешката и урока)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/18_chestnut_bud.wma 

 

19. Хотония (Water Violet) - цвете на комуникацията (резервираност, затваряне в себе си, чувство за превъзходство и гордост)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/19_water_violet.wma

 

20. Слабонога (Impatiens) - цвете на времето (прибързаност, раздразнение, сприхавост, нетърпение, нервна превъзбуда)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/20_impatience.wma

 

21. Изтравниче (Heather) - страх от самота, егоцентризъм, трудна адаптация към каквато и да е среда (постоянна склонност за даване на съвети и за окупиране на вниманието на другите)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/21_heather.wma

 

22. Камшик (Agrimony) - Цвете на честността (крие безпокойството, измъчващите си мисли и чувства пот маската на безгрижие, веселост и чувство за хумор)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/22_agrimony.wma

 

23. Червен кантарион (centaury) - Цвете на благоразположението (слаба воля, прекалена отзивчивост към нуждите на другите, не умее да казва не)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/23_centaury.wma

 

24. Орех (Walnut) - цвете на обновлението (неувереност, непостоянство, лесна податливост на чужди влияния, често поради това, че личността се намира в повратна точка на живота си)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/24_walnut.wma

 

25. Джел (Holly) – цветето на гнева (гняв, често породен от неразбрана любов).

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/25_holly.wma

 

26. Лиственица (Larch) - Цветето на вярата в себе си (липса на вяра в себе си, колебливост)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/26_larch.wma

 

27. Бор (Pine) - цветето на приемането на себе си (чувство за вина, осъждане и критика)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/27_pine.wma

 

28. Бряст (Elm) - цветето на отговорността (загуба на вяра в потенциала си, (човекът е сигурен, че не е на висота да изпълнява задълженията си и да се справя с отговорностите си)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/28_elm.wma

 

29. Сладък кестен (Sweet chestnut) - цвете на освобождението (дълбоко отчаяние, чувство за безизходица и въртене в омагьосан кръг)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/29_sweet_chestnut.wma

 

30. Гарвански лук (Star of Betlehem) - Цвете на успокоението (травми на психическо и физическо ниво, липса на любов към себе си)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/30_star_of_betlehem.wma

 

31. Върба (Willow) - цвете на съдбата (огорчение от живота, яд на съдбата, чувство за обреченост и жертва)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/31_willow.wma

 

32. Дъб (Oak) - цвете на упоритостта (упоритост граничеща с инат, работохолизъм, липса на грижа към себе си, вечна борба за оцеляване и вечна борба с живота)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/32_oak.wma

 

33. Дива ябълка (Crab Apple) - цветето на душевната невинност и чистота (мания за ред и чистота, изпадане в крайности по отношение на физическото тяло, неуместно и необяснимо чувство за срам)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/33_crab_apple.wma

 

34. Цикория (Chicory) - Цветето на майчината любов (стремеж за манипулиране чрез любов, нужда от значимост чувство за липса на достатъчно внимание)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/34_chicory.wma

 

35. Върбинка (Vervain) - цвете на ентусиазма (краен ентусиазъм, понякога граничещ със фанатизъм, прибързаност, липса на желание за сътрудничество)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/35_vervain.wma

 

36. Лоза (Vine) - цвете на силата (амбиция за власт, желание за контрол над другите)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/36_vine.wma

 

37. Бук (Beech) - цвете на толерантността (критичност, нетолерантност и предразсъдъци)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/37_beech.wma

 

38. Скална вода (Rock Water) - цвете на гъвкавостта (перфекционизъм и липса на гъвкавост, праволинейност. Живот според строги и утвърдени правила, потискане на нуждите си и прекалена суровост към себе си)

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/38_rock_water.wma

 

39. Спасителна смес (Rescue Remedy) - комбинация от пет есенции. Дава се при травма и шок.

Линк: www.sirius1-bg.net/bach/39_rescue_remedy.wma

 

Публикува се с любезното съдействие на авторката на текста и музиката Мария Попова

© Мария Попова