Споделено от вас, читателите

Споделено творчество

Печат

 

 

 

 

Споделено творчество

 

 

Целта на книгите е да се демонстрира друга гледна точка към света - от позицията единствено на позитивизма. Не е лесно да се напише поезия и проза, която е подчинена изцяло на положителното мислене, да се промени призмата, през която се гледа на света, да се изчисти и разшири съзнанието до такава степен, че да престане да възприема негативното, нито да го проектира навън. Всеки човек се намира на един преходен етап. Начинът на мислене, особено когато е въплътен в писмено слово, влияе изключително на света, дори от момента, когато всичко е още в проект и не е споделено с читателя, то вече присъствува като модел във Вселената. Творецът носи голяма отговорност - негова е задачата да трансформира отрицателното мислене и човешките недъзи, за да ги преобрази в друг модел на мислене, в който присъствува прекрасното. Ако успее да съчетае изяществото във формата с мъдростта - постигнал е основното. Там, където има мъдрост и свобода, отрицателното мислене отпада от само себе си. Понеже не се поставят никакви прегради в любовта и отношенията и има свобода.

 

В тематиката на книгите има определена последователност. Идеята е как постепенно по-ограничената и пристрастна любов (макар и разгледана от позитивна гледна точка) се превръща в по-всеобхватна и всемирна.

 

Всички книги са придружени с клипове в youtube (присъствуват на името NASTYA BAYRAKTAROVA), номерирани са, за да се спази последователността. Чрез клиповете се демонстрира как всички изкуства действуват едновременно върху сетивата на човека.

 

 nastya.jpg

 

„Първата Любов” - 2009 г. - книгата съдържа стихове за Вечността и любовта. За необходимостта от вяра, на която се уповава стремежът към съвършенство. Две от стихотворенията в тази книга ”Гнездата на децата” и „Маковите градини и слънчевото момиче” спечелиха първа награда на международния конкурс в Хамбург през 2011 г.

 

 

 

„Любене на Светлини” - 2009 г. - книгата е посветена на любовта и природата. На единството между човека и другите създания. На общуването с цялата природа, в която разпознаваме Себе Си.

 

 

 

„Сияйни Лица” - 2009 г. - книгата е съставена изцяло от любовни стихове и поеми.

 

 

 

„Стъпки по дъгата и кръга” - 2009 г. - основна тема в стиховете, събрани в тази книга е стремежът на човека към себепознание и надскачане на собствените си граници. Любовта неизменно присъствува в стиховете. Формата е кратки стихове, наподобаващи хайку.

 

 

 

„Роди радостта и за мен също” - 2009 г. - сборник от хайку стихове. Тематиката е любовта и природата. Засягат се и социални теми.

 

 

 

„Пролетта донесоха ми топлите звезди” - 2010 г. - книгата съдържа изцяло хайку стихове и няколко текста за фолклорни песни. Фолклорните текстове са в осъвременен вариант. Застъпва се тезата, че тъй като битът се променя, съдържанието на фолклора също трябва да търпи изменение.

 

 

 

„Лицето на розата” - 2010 г. - стихове и хайку, посветени на любовта. В тази книга са включени и хайку на тема Вечност. В анализите се обяснява разликата между душевния и Духовния човек. Както и преливането на двете измерения.

 

 

 

„Парфюм на птица с просветлено сърце” - 2010 г. - хайку поезия, която отразява „светът” на морето и „светът” на планината. В анализите се засяга темата защо човек трябва да пази природата като собственото си тяло, като свещен къс от живота. Засягат се и въпросите за толерантността между хората - без оглед на пол, религия, раса, политическа и социална принадлежност, образование и таланти.

 

 

 

„Деликатният танц на живота без граници” - 2010 г. - книгата изцяло е посветена на Безкрайността и представя по-оригинален и различен поглед върху света - как да преодолеем всичките си ограничения - това е процес до края на живота ни, и да достигнем до състоянието на вечно щастие и блаженство, на това което мъдреците са назовавали Свобода на Духа. Тук вече светът не се дели на позитивно и негативно, на аз и другите, на противоположности. Човек достига до друга степен на осъзнаване на битието - като вечност и единна природа.

 

 

 

„Нали съм птица” - 2011 г. - книгата е сборник на любовни стихове и поеми. Посветена изцяло на любовта и красотата, на радостта от живота, която човек открива в най-дребните и ежедневни детайли на живота. Опитвам се да дам отговор, според моя опит, защо човек страда в любовта, защо поставя изкуствени прегради и ограничения, защо не се бори със собствените недъзи на душата, а се оставя на инерцията на живота.

 

 

 

„Не изпускай ръката ми” - 2011 г. - лирика и проза, съчетани в една книга. Лириката се състои изцяло от любовни стихове и поеми. Прозата е свързана с размисли и наблюдения върху природата.

 

Във всичките си книги с проза, следвам формата на краткостта - нещо като хайку в проза. Избягвам обяснителния и пространния принцип на описание и оставям читателят да доизгради картината чрез недоизказаността.

 

 

 

„Нежният полъх на Безкрайността” - 2011 г. – проза - посветена изцяло на възвишеното, разширено съзнание, което възприема света като единно цяло и открива любовта и красотата във всички създания, навсякъде в природата, себепознавайки се като част от едно общо тяло.

 

 

 

„Чисти очи” - 2012 г. – проза - идеята, застъпена в цялата книга е, че светът не е обективен факт, а чистотата на нашите очи определя какъв свят ще изваем вътре в себе си. След това той се проектира като реалност навън. И когато човек победи собствените си пристрастия, ограничения, страсти и се стреми към пълнота и съвършенство, и светът, в който живее е такъв. Човек има силата и отговорността сам да определя на мисловно ниво в какъв свят живее.

Настя Байрактарова

Забележка: Книгите на Настя Байрактарова може да изтеглите от каталога на библиотеката или от линковете, дадени в настоящата статия.

 

 

 

 

 

 

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019