Садхана: Път към Бога

Каква полза носи практиката

Печат

Каква полза може да  донесе практиката на осъзнаване на вас лично

Садхана: Път къмБога

Антони де Мело

 

В тези, които сега започват да практикуват описаните дотук упражнения, често се натрупва съвършено невярна представа с какво всъщност се занимават. Какво е това? Медитация? Молитва? Обикновено молитвата е разговор с Бога. Но в тези упражнения има много малко или въобще няма думи. И по същия начин вие няма да намерите нищо, което обикновено  се асоциира с медитацията.

Завършвайки упражнението, вие няма да видите никакъв конкретен резултат. Няма какво да запишете в своя духовен дневник. Вие сте правили нещо и в същото време не сте получили нищо. Това е особено тежко за тези, които се стремят да постигнат нещо, за тези, които ценят най-напред действието, а не битието.

Аз много добре си спомням един млад човек, на който, както той вярваше, тези упражнения не донесоха никаква полза. Той беше разочарован, че му се налагаше да седи неподвижно и да съзерцава пустотата. Освен това той се оплакваше от своята неспособност да се концентрира. Времето, което този млад човек посвещаваше на тези упражнения, преминаваше в безплодна борба с блуждаенето на ума. Той ме помоли да му предложа нещо по-полезно. За щастие, въпреки своите оплаквания, той беше настоятелен. След половин година стана ясно, че все пак имаше полза, при това много по-голяма от молитвите и медитациите, с които се е занимавал по-рано. Какво все пак се случи? От една страна, като че ли нищо не беше се променило. На него му беше все така трудно да се занимава, както и преди, с неговия блуждаещ ум. Затова пък се промени целия му живот! Безплодни, на пръв поглед, се оказаха неговите усилия, които той в течение на много дни прилагаше, за да успокои своя ум,  да се отвори за среща с пустотата и, концентрирайки се на собственото си дихание, на телесните усещания и звуците наоколо, за да получи безмълвие, в него се събуди енергия, която значително промени живота му.

Такъв е ефекта от тези молитвени упражнения- изглежда, че промените се случват сами. В един момент се оказва, че искренността, простотата, добротата, търпението- всичките тези добродетели, които вие се надявате да придобиете чрез тренировка на собствената си воля, идват при вас без всякакви усилия. И по същия начин, без никакви усилия от ваша страна, изчезва психологическата зависимост от другите хора и от глупавите навици, например пристрастеност към алкохола.

Как това се случва - вие ще разберете, че времето, което ще изгубите за тези упражнения, в действителност ще бъде ползотворно.

 

Каква полза носи практиката на осъзнаване в група

Изпълнявайки тези упражнения в група, вие ще забележите, че хората, присъстващи там, се изпълват с любов. В наше време, за постигане на взаимно разбиране в семействата и различните религиозни съобщества, се организират групови срещи и се създава диалог между хората. Подобна практика заслужава всякаква похвала. Още един път за взаимно разбиране е груповото съзерцание. Всеки ден участниците в групата сядат в кръг и стоят в безмълвие половин час. Важно е безмълвието да е не само външно,- никакво движение, никакви разговори, никаква суета- но също и вътрешно. Такова безмълвие се постига с описаните досега упражнения.

Един женен мъж ми каза, че той и неговата съпруга всяка сутрин сядат един срещу друг със затворени очи и посвещават един час на съзерцание. В резултат на това те преживяват такова сърдечно любовно единение, каквото не са познавали преди, дори и в най-романтичния период на своите отношения. Аз съм длъжен да добавя: те, двамата са постигнали най-високо майсторство в изкуството на успокоение на ума.

Един свещеник, който в група от четиридесет непознати за него свещенослужители участваше под мое ръководство в тредесетдневно поклонничество, призна, че никога по-рано не е преживявал такова духовно единение, както през тези дни. Работата е там, че по време на цялото поклонничество ние всяка вечер посвещавахме четиридесет и пет минути на съвместно безмълвно съзерцание.

Безмълвието обединява хората. Думите често само възпрепятстват общуването! Един дзен майстор ми разказваше, че той заедно със свои ученици практикува групово безмълвно съзерцание в зала. С каква цел? Това е най-краткият път осемдесет съвършено непознати хора да усетят дълбоко духовно единение един с друг.

 

По-лесно е съзерцанието в група

Вие ще постигнете по-бърз успех, ако изпълнявате тези упражнения в група. Важно е всички участници в групата да вземат активно участие в съвместната работа. Мързелът на някой ще попречи на всички останали и, обратното, самоотвержените усилия на всеки ще повлиаят на груповия процес като цяло. Много хора са ми казвали, че груповото съзерцание е по-ефективно от индивидуалната практика.

Разбира се, това не е универсално правило, обаче аз бях поразен от следния факт: когато някой от учениците в един будистки манастир се сблъскваше с трудности, нашият наставник му предлагаше да седне до него и това непременно помагаше!

Може би работата е в неосъзнатият контакт, който възниква, когато хората съвместно постигат дълбоко безмълвие? Или в процесът на колективната пактика възникват някакви благотворни физически и духовни вибрации? В крайна сметка, такава е теорията на нашия будистки наставник. И той, също така настоятелно препоръчваше да се практикува съзерцание, по възможност на едно и също място, тъй като в този случай благотворните вибрации се съхраняват много дълго.

Отделете за занимания определен ъгъл от вашата стая или практикувайте съзерцание в някакво „свято” място, използвано за молитви от много хора.

Независимо колко е вярна теорията за вибрациите, аз, изхождайки от собствен опит, а също и от опита на много други хора, твърдя, че практикуването на съзерцание на „специални” места действително има смисъл.

 

Особено ценно е осъзнаването на тялото

Аз често предлагам телесните усещания в качеството на обект на съзерцание, процеса на дишане или звуците. Кое е най-препоръчително? Вярвам, че концентрирането върху телесните усещания има определено преимущество, както от духовен, така и от психологичен характер.

Тялото и психиката са в тясна връзка. Вредата, причинена на тялото, се отразява отрицателно на психиката. И по същия начин, подобряването на състоянието на тялото влияе благотворно на психическите процеси. Колкото повече осъзнавате своето тяло, то буквално оживява, появявят се все нови и нови усещания, наблюдава се намаляване на физическото и емоционално нарежение.

Аз познавам хора, които с помощта на редовна практика на осъзнаване на собственото тяло са се освободили от невротични страхове и са се излекували от астма и мигрена.

Понякога тази практика стимулира подсъзнанието. В такива моменти вие се преизпълвате с обичайно подтиснати  емоции/като начало гняв, сексуални преживявания/ и образи, породени от вашето въображение. Подобен опит не е опасен, разбира се, при условие, че вие сте концентрирани върху упражнението, а не върху емоциите. Освен това, ще повторя това, което казах по-рано: ако нямате компетентен наставник, практиката за осъзнаване на дишането не трябва да бъде продължителна.

И така, ако вие имате намерение да практикувате системно описаните упражнения, аз препоръчвам следното: отначало, за няколко минути осъзнавайте собственото си дишане и звуците наоколо, после преминете към осъзнаване на своите усещания в различни части на тялото и след това, пребивавайки в дълбок покой, се концентрирайте върху усещането на тялото като единно цяло. Забелязвайки, че не ви се отдава да се концентрирате на тялото като цяло, отново преминете към осъзнаване на усещанията, възникващи в различните негови части. В духовен план такава практика може да ви помогне да откриете своето мистично сърце за Бога, а като допълнение тя ще окаже благотворно възействие върху вашето тяло и психика.

И последно напътствие. Вероятно, вие ще получите, както ви обещах, радост и умиротворение , посвещавайки се на тези упражнения,- това не са чувства, които изпитвате постоянно. Отначало, в сравнение с обичайните ваше преживявания, те ще бъдат едва доловими. Трябва да ви предупредя за това от по-рано, защото вие дори няма да ги забележите.

Ако кажем на детето, че бирата е вкусна, то, отпивайки от бутилката, ще бъде разочаровано. За него вкусно означава сладко. Казали са му, че бирата е вкусна, но неговата представа за вкусно е ограничено със сладко. Пристапвайки към практиката на съзерцание, не се ограничавайте с предишни обичайни представи. Отворете се за неизследвани преживявания, приготевете се да усетите абсолютно нов вкус.

 Превод Снежа Благова

 

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019