Садхана: Път към Бога

Садхана: Път към Бога - 14

Печат

Садхана: Път към Бога - 14

Антони де Мело

 

Молитвата- това е връзка с Бога, посредством думите.

Съзерцанието - това е връзка с Бога, на който думи не са му нужни.

Във времето, когато контактите на хората с Бога в голямата си част са ограничени от спекулативни религиозни представи, Антони де Мело разказва как да усетим неговото присъствие....

 

Осъзнаване

Упражнение 14: Да осъзнаеш другите

 

До този момент всички упражнения, които вие изпълнявахте, бяха основани на осъзнаване на това, което наричаме свое Аз. За нас не съществува  нищо друго, което да е по-близо до Бога от нас самите. Ето защо свети Августин казва: необходимо е хората да се завръщат към тях самите, за да могат да се превърнат в стъпка по пътя към Бога. Моята вътрешна Същност, самата почва на моето битие е Бог. Наистина, потопявайки се в себе си, аз се докосвам до Него.

И точно така, осъзнавайки себе си, ние придобиваме способност към съпреживяване. Съпреживяването е залог на любовта към ближния. Аз мога да съпреживявам само в такава степен, в каквато  съм достигнал самия себе си.

Упражнението, което сега ще ви предложа, въпреки вашите очаквания, не е свързано с осъзнаване на преживяването с друг човек. Аз ще говоря за по-простички неща - за осъзнаване на неодушевеното. След това вие ще можете да се концентрирате върху другите. Постигайки просветление, мистикът се изпълва с благоговение пред битието във всички негови прояви, одушевени и неодушевени. Той персонализира цялото творение. За него хората престават да бъдат вещи и също така престават да бъдат вещи на вещите.

Франциск от Асизи признавал слънцето, луната, звездите, дърветата, птиците, животните за свои братя и сестри. Той се обръщал с любов към тях, като към свои роднини. Казват, че свети Антоний от Падуа проповядвал за рибите! Разбира се, това е глупаво от гледна точко на здравия смисъл. Обаче във висшият, мистичен смисъл такава проповед е изпълнена с дълбока мъдрост.

Аз бих искал вие не само да четете за това, но и сами да преживеете нещо подобно. Ще ви се наложи след време да се разделите с предразсъдъците, свойствени на възрастните хора и да станете деца, способни като Франциск Азиски, да разговаяте със слънцето, луната и животните. Само когато станете като децата, вие ще можете да откриете за себе си Царството Божие и да познаете тайните, които са недостъпни за мъдрите и зрелите.

Избрете предмет, който ползвате достатъчно често: химикалка, чашка...предмет, който е лек и удобен за държане в ръка....

Вземете го в дланите си и протегнете ръцете си напред пред себе си. Затворете очи и почувствайте това, което държите в дланите си.... усетете неговото тегло... осъзнавайте своите усещания... После изследвайте този предмет, пипайки го с палци...бавно и почтително.... осъзнавайте какъв е той, грапав или гладък, твърд или мек, топъл или студен, после го докоснете с устни....с бузи.... чело...с гърба на едната си ръка... осъзнайте как се променят в това време вашите усещания.

И така, вие се запознахте с този предмет чрез осезанието... Сега се запознайте с него с помощта на зрението. Отворете очи. Разгледайте го от различни ъгли...вгледайте се в него... осъзнавайки неговия цвят, форма... всеки детайл....

Помиришете го... ако е възможно, опитайте го на вкус... вслушайте се в този предмет, поднасяйки го близо до ухото си...

После го преместете срещу себе си или на коленете си и поговорете с него....задайте му въпроси за него самия... за неговия живот, минало и бъдеще..и нека той да разкрие тайната на своето битие... слушайте как той обяснява какво означава за него  съществуването му.

Всяка вещ притежава скрита мъдрост. Достатъчно е да попитате за това и да слушате това, което иска да ви каже... какво бихте могли да му дадете... какво му е нужно от вас...

Осъзнайте, че редом до вас е Иисус Христос, в Чието Име съществува цялото сътворение на Бога. Чуйте това, което Той ще ви каже за вашия предмет... какво вие и вашия предмет ще му кажете в отговор...

Погледнете още веднъж този предмет...промени ли се вашето отношение към него? Промени ли се в резултат на това упражнение вашето отношение към другите предмети около вас?

Превод Снежа Благова

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019