Садхана: Път към Бога

Садхана: Път към Бога - 11

Печат

Садхана: Път към Бога - 11

Антони де Мело

 

Молитвата - това е връзка с Бога, посредством думите.

Съзерцанието - това е връзка с Бога, на който думи не са му нужни.

Във времето, когато контактите на хората с Бога в голямата си част са ограничени от спекулативни религиозни представи, Антони де Мело разказва как да усетим неговото присъствие....

 

Осъзнаване

Упражнение 11: Звуците

Участниците в моите групи за съзерцание често се оплакват, че им пречат страничните звуци – шума от уличното движение, включено радио, скърцането на врати, телефонните звуци. Всички тези звуци нахлуват насилствено в съзнанието.

Едни звуци пречат, а други създават покой. Вслушайте се в звъна на църковната камбана по залез слънце, или в песента на птиците сутрин, или в звъна на църковния орган. Вие няма да имате повод да се оплаквате. В действителност, нито един звук, ако разбира се не е толкова силен, че да повреди тъпанчетата на ушите ви, не е способен да наруши вашия покой. Не отхвърляйте звуците, които нахлуват във вашето съзнание, приемете ги изцяло, защото в сърцето на всеки звук се крие тишината. И затова на мен ми харесва да провеждам молитвени събрания в достатъчно шумни места, например, помещения, намиращи се на шумна улица.

Ето едно упражнение, което ще ви помогне да осъзнаете тишината в звука:

 

  -Запушете ушите си с пръсти. Затворете очи и ги покрийте с длани.

Сега вие не чувате нито един страничен звук. Чуйте звука на своето дишане.

Направете десет пълни вдишвания-издишвания без да отваряте очи, бавно отпуснете ръцете си на коленете. Вслушайте се в звуците наоколо – силни, тихи, твърде близки, твърде далечни....

Слушайте тези звуци известно време без да ги определяте – нечии крачки, звука на часовника, шума на уличното движение...бъдете в мир със звуците, възприемайте ги като една симфония....

Звуците ви разсейват, когато ги избягвате, когато се опитвате да ги избутате от своето съзнание, смятайки, че там не им е мястото. Ако вие ги приемате осъзнато, те стават източник на тишина....дълбоко отпускане и съзерцание!

Размишлявайки за ползата от осъзнатото възприемане на звуците, вие може да се облегнете на идеята за пробуждане на мистичното сърце. Докато вашето мистично сърце, отваряйки се, се устремява към Бог, вие може да ангажирате своя ум не само с осъзнаване на телесните усещания, но и със звуците.

Ако подобни идеи не ви вдъхновяват, открийте божественото измерение в описаното упражнение:

 

Слушайте звуците около себе си, както беше описано преди....

Осъзнавайте все повече и повече слабите звуци... често един звук се състои от много други.... те се различават по височината на тона и интензивността.... забележете колко подобни нюанси от звучения вие възприемате...

Сега осъзнайте не околните звуци, а процеса на възприемане на звуците....

Какви чувства възникват при осъзнаването на това, което слушате?

Отново се потопете в звуците.... и отново осъзнайте процеса на възприемане ...и отново... повтаряйте това отново и отново....

Осъзнайте, че всеки звук се поражда от всемогъщата божествена енергия....Бог звучи във всичко.... отпуснете се и се потопете в звуците...потопете се в Бога.

 

Древните евреи вярвали, че зад всичко стои Бог. Там, където ние виждаме причина за събитие, те не виждали нищо друго, освен Първопричината. Те победени ли са  в битка? Разбира се, това е направил Бог, а не враговете. Вали ли дъжд? Бог е накарал дъжда да се излива. Скакалец ли е изял урожая? А кой го е изпратил? И дори нещо повече от това – именно Бог ожесточава сърцата на безчестните хора!

Разбира се, такова възприемане на реалността не може да бъде пълно, но нима не е такова отчасти и нашето възприемане? Те игнорират причината, ние игнорираме Първопричината! Изчезнала болка в главата? Там, където древните евреи са казали:”Бог ви излекува”, ние казваме „Какво общо има Бог, трябва да кажем благодаря на аспирина”. Истината е, че Бог ви е излекувал чрез аспирина.

Сега ние имаме всякакви материални блага, но ние не възприемаме това Нещо,  което определя всичко в нашия живот. Ние не чувстваме, че Бог ни води. Бог изцелява нашите душевни рани чрез тези, които ни състрадават. Той ни връща здравето чрез ръцете на нашите лекари. Той създава всяко събитие в нашия живот, насочва всеки, който идва при нас. Бог сътворява дъжда, играе около нас чрез вятъра. Всичко, което ние усещаме е Неговото докосване. Той е във всеки звук, който ние чуваме.

Добро допълнение към това упражнение: добре е, ако цялата група или само ръководителя тихичко припява. Или опитайте да пеете санскритската дума Ом. Трябва да изпеете една дума, да помълчите и после отново. Дори сами може да опитвате да пеете така. При това, не е важно да се вслушвате само в звука, а също и в тишината, която го следва.

Понякога аз провеждам пеене в практиката за групово съзерцание. Ако членовете на групата знаят как да слушат, пеенето засилва тишината. Подобен ефект има от приятно звучащ гонг. Ударете гонга и слушайте как затихва звука....слушайте настъпващата тишина....После отново ударете гонга.

Превод Снежа Благова

 

Tuesday the 2nd. Spiralata.net 2002-2019