Садхана: Път към Бога

Садхана: Път към Бога - 7

Печат

Садхана: Път към Бога - 7

Антони де Мело

 

Молитвата- това е връзка с Бога, посредством думите.

Съзерцанието - това е връзка с Бога, на който думи не са му нужни.

Във времето, когато контактите на хората с Бога в голямата си част са  ограничени от спекулативни религиозни представи, Антони де Мело разказва как да усетим неговото присъствие....

 

Осъзнаване

Упражнение 7: Общуванес Бог чрез дишането

Аз вече обясних каква е разликата между молитвата и съзерцанието. Трябва да разкажа за това различие по-подробно. Молитвената практика може да бъде набожна и  нтуитивна.

Интуитивната молитва е чисто съзерцание. Набожната молитва аз наричам молитва, облечена в думи. И едната, и другата молитва водят до единение с Бог. Всеки човек избира това, което повече му подхожда в дадения момент.

Набожната молитва трябва да излиза от сърцето, тъй като нищо от това, което се ограничава от пределите на ума, не е молитва, а в най-добрия случай е подготовка за нея. Може ли истинското общуване да бъде безсърдечно, без емоции? Общуването, което не излиза от сърцето, което е лишено от емоции, се превръща в чиста формалност.

Сега ми позволете да ви предложа един вариант на предното упражнение, по-скоро набожен, отколкото интуитивен. Достатъчно е да минимизирате процеса на мислене и упражнението лесно ще се трансформира в интуитивно - от сърцето ще се премести в мистичното сърце.

-Концентрирайте се за известно време на дишането....

Размислете за присъствието на Бог около вас.....за това, че Той е атмосферата на въздуха, който вдишвате и издишвате...Осъзнайте чувствата, които възникват във вас при мисълта, че вдишвате Бог....

Сега се обърнете към Бога...без думи, така, че вашето обръщане към него да бъде изпълнено с вътрешен огън.

Кажете Му: ”Господи мой, аз тъгувам за Теб....”- без думи, само със своето дишане. Вие може да направите това, дишайки дълбоко, акцентирайки на дъха....

Кажете на Бог, че вие се предавате на Неговата воля:”Господи мой, аз съм Твой...” – без думи, на издишане, осещайки как цялото ви същество се отдава на Бог...

Изразете своето отношение към Него... Любов... Близост... Благодарност... Възхвала.. без думи, само с дишане.

Върнете се към началото на упражнението и си починете, осъзнавайки присъствието на Бог във всичко, във въздуха около вас...после, успокоявайки блуждаенето на ума, отново Му кажете за вашето отношение към Него.

 

Превод Снежа Благова

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019