Садхана: Път към Бога

Садхана: Път към Бога - 6

Печат

Садхана: Път къмБога  - 6

Антони де Мело

 

Молитвата- това е връзка с Бога, посредством думите.

Съзерцанието - това е връзка с Бога, на който думи не са му нужни.

Във времето, когато контактите на хората с Бога в голямата си част са ограничени от спекулативни религиозни представи, Антони де Мело разказва как да усетим неговото присъствие....

 

Осъзнаване

Упражнение 6: Бог в моетосердце

 

Аз обещах да ви предложа няколко упражнения, които са явно религиозни по своята природа, но притежават много преимущества в практиката на осъзнаване. Ето едно от тях:

 

- Затворете очи и известно време осъзнавайте своите телесни усещания...

После усетете процеса на дишане, както го описахме в предните упражнения. За няколко минути се концентирайте върху процеса на вдишване и издишване....

Осъзнайте, че този въздух, който вие вдишвате е зареден с енергията на присъствието на Бог... Мислете за въздуха като за безкраен океан, който е и Бог....Когато вдишвате въздух през ноздрите, вие вдишвате Бог...

Осъзнайте чувствата, които възникват у вас при мисълта, че вдишвате Бог...

 

Има и друг вариант на това упражнение, заимствано от библейските евреи. В този случай умът е концентриран на малко по-различен обект. За древните евреи дишането на човека е неговия живот. Когато умираме, Бог взема нашето дихание. Ние живеем, тъй като Той поставя в нас своето дихание – своя Дух. Именно Духа Божий поддържа живота в нас.

Вдишвайки, си представяйте как във вас влиза Духа Божий... Той изпълва вашите ноздри със своята енергия... Издишвайки, си представяйте, че се освобождавате от всичко нечисто...от страховете...от негативните чувства....

Представете си как благодарение на процеса на вдишване на живителния Божи Дух, вашето тяло започва да сияе и оживява...и как издишвате всичко нечисто....

 

Превод Снежа Благова

 

 

Tuesday the 26th. Spiralata.net 2002-2019