Самопознанието - път към просветлението

109. Техника за премахване на дуалността

Печат

109. Техника за премахване на дуалността

 

Тази техника не е за новаци. Трябва поне да сте навлезли в темата за адвайда (недвойственост) и да имате зад гърба си натрупан опит от работа в тази насока. Ако никога не сте се занимавали с подобен род техники, може да се окаже за вас сложно и непонятно  и да ви се стори, че това не работи и е малко ефективно. В този случай, можете да изберете по-подходящи техники от обзора на практиките. Въобще тази техника е за трето ниво, където тя се явява алтернатива на друга подобна практика. Тези, които са преминали първите две нива, може да забележат, че не е толкова просто и бързо, както би им се искало. Това е така, защото умът е все още силно натоварен с различни концепции и вярвания, които се базират на идеята за множествеността и я подсилват.

Давам няколко формулировки, от които можете да изберете за себе си най-разбираемата или удобната. Всички те в действителност означават едно и също, макар да има някои нюанси. Трябва да разберете същността, формулировката не е толкова важна колкото нейната същност.

АЗ и ТОВА сме неразделни.

АЗ и ТОВА сме единни.

АЗ и ТОВА сме едно единно Съзнание.

АЗ и ТОВА сме едно.

АЗ и ТОВА сме от един и същ материал.

АЗ и ТОВА сме от един и същ източник.

Под думата „ТОВА“ си представяте това, което ви се струва отделено от вас, „не-вие“, и внимателно, без да бързате, осъзнато повтаряте избраната формулировка отново и отново наблюдавайки реакциите на ума, но без да им придавате значение, приемайки ги като това, което е. Правете тази техника докато всяка една дуалност бъде неутрализирана или премахната. В края на изпълнението на техниката ще има осъзнаване на едновременността на тъждеството и разликата, за което говорихме по-горе. Това се съпровожда от спокойствие на ума, удовлетвореност, а също може да има ярки, радостни и неописуеми преживявания на Единство.

Пример за работа. Например, решили сте да премахнете дуалността между „аз“ и „външния свят“. Това е много високо ниво на работа, при новаците може да не сработи, тъй като са необходими достатъчно чистота (ясност) и спокойствие на ума, и макар и малка теоретическа подготовка (2-3 книги по адвайда). Вие заменяте думата „ТОВА“ с избрания „обект“ и получавате следната формулировка: „Аз и външния свят сме едно“. Повтаряйки тази фраза (на глас или на ум) в спокойна обстановка, където никой и нищо не ви отвлича, вие концентрирате вниманието си подред ту на „аз“, ту на „външния свят“, въз основа на идеята, че тези две „неща“ са „едно“. Тоест, вие бавно и осъзнато повтаряте формулировката, отново и отново, наблюдавайки реакциите на ума върху произтичащото, но без да му придавате значение. И правите това до получаването на указания по-горе резултат – докато дуалността не бъде премахната, което се съпровожда с осъзнаването на едновременността на тъждествеността и различието, а също със спокойствие или позитивни емоции от преживяното единство. Това може да отнеме доста време, в зависимост от темата на проработка, чистота на ума, нивото на осъзнатост, искрения интерес и други фактори.

Как работи това

Не трябва да се мисли, че това е афирмация, визуализация или мантра. Техниката за премахване на дуалността не е предназначена за промяна на вярванията (утвърждаване на концепцията за единство), тя само подлага на изследване видимото разделение и когато дуалността се види в истинската й светлина (като видимост), тя престава да се възприема като реалност – премахва се нейното хипнотично влияние.

Какво се случва, когато внимателно и осъзнато произнасяте тази фраза (формулировка)? Вие се концентрирате върху изначалното единство (дори ако не вярвате в неговата истинност). При това разделящият ум дава противоположната концепция – че уж има дуалност. Умът ще приведе аргументи в полза на дуалността и доказателства за нейната привидна реалност. Всички тези появяващи се неща не трябва нито да се отхвърлят, нито да се приемат: те просто се оставят на мира. А вие отново и отново осъзнато и внимателно произнасяте формулировката и наблюдавате новите реакции на ума. Всеки път реакцията на ума ще бъде все по-слаба и по-слаба, и това е общата тенденция по време на работа. Лъжата не може да победи истината, ако продължавате да утвърждавате истината достатъчно дълго време и внимателно наблюдавате за изкачащите лъжи, просто приемайки ги. По подобен начин работи Медитацията на Чистото съзнание. Подобен подход е описан и в статията Заличаване на границите и постигане на Единство.

Още веднъж искам да подчертая: вие не се занимавате с убеждения (или преубеждаване) в това, че всичко е едно. Не е задължително да вярвате в това по време на работа, и целта ви не е да проверите това накрая. Вие използвате утвърждението (което е близко до истината) като инструмент, а умът в отговор използва своята концепция за дуалността и в процеса на проработка, благодарение на вашата осъзнатост и приемане, лъжата на разделящия ум се разсейва, което води до премахване на дуалността. Това не означава, че в този момент вие сте станали вярващи в единството, защото в края на проработката не остава нищо отделно от вас, в което бихте могли (друго или отделно) да вярвате или да не вярвате. В единството няма никакво „аз“ и няма „нещо друго“, цялата разделеност напълно се премахва.

Основополагащият принцип на тази техника е, че осъзнатостта изгаря лъжата, т.е. в дадения случай, осъзнатостта отстранява лъжливата дуалност. И този принцип на изгаряне на лъжата от осъзнатостта лежи в основата на всички останали техники и медитации (с изключение на тези методи, които работят с подсъзнанието и/или на нивото на подсъзнанието).

Накрая трябва още един път да подчертаем, че дуалността между непроявеното съзнание (Абсолюта, Източника) и проявеното – също е напълно илюзорна, и рано или късно тя също ще бъде премахната. Това е всичко – едно и също Съзнание (или както го наричате); просто в състояние на покой Съзнанието не се проявява и не осъзнава себе си, а в състояние на проявление се възприема не това, което е всъщност, а лъжливо се отъждествява и противопоставя на нещо „друго“. Това е и Играта на Съзнанието и изходът е премахване на привидната дуалност. Толкова е просто.

За тези, които вече са стигнали до разбирането на тази простота и единство, но все още от време на време влизат в заблуждение от идеите на ума за множествеността, има една много проста техника.

Всичко това съм Аз

Дадената техника за премахване на илюзията за множественост може да се изпълнява при бавна разходка сред природата, където няма много хора. Когато осъзнаете в по-голяма степен адвайта, тогава тази техника може да правите при всякакви други условия, включително и там, където има тълпи и много движение.

Просто гледате всичко наоколо и на глас или на ум бавно повтаряте „Всичко това съм Аз“. Обърнете внимание, че „Аз“ е написано с голяма буква. Това не е малкото личностно, егоистично лъжливо аз, което обикновено се подразбира под думата „аз“. Това е истинското Аз, което винаги е проявено, а сега също се проявява като всичко съществуващо, привидно като множество отделни същества, обекти, събития и явления. Има само едно Истинско Аз и тази техника е посветена на задълбочаването на това разбиране. Тук няма място за малкото „аз“ и трябва да се разбере (макар и интелектуално), изпълнявайки дадената техника.

Друга разновидност на тази техника за премахване на лъжливата дуалност е „Всичко съм Аз“. Просто друга формулировка, като се съхранява същността. Правете това, което най-много ви допада.

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/ustranenie_dvojstvennosti_tekhniki/0-136

Превод Таня Темелкова

 

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019