Самопознанието - път към просветлението

107. Сатсанг по скайпа, по телефона, на живо и т.н.

Печат

Сатсанг по скайпа, по телефона, на живо и т.н.

Понякога ме питат дали провеждам сатсанги, семинари, лекции, срещи; може ли да се общува с мен наживо, по скайпа, по телефона и т.н. Преди да отговоря на тези въпроси, ще кажа няколко думи за сатсанга и неговото предназначение.

Сатсанг – това е беседа за вечното, разговори за Истината, общуване с Висшата Реалност. „Сат“ от санскрит означава Вечност, Реалност, Истинска Същност, Брахман (Висш Дух, безличния Абсолют, първоосновата на всичко). „Санг“ означава общуване, обсъждане. Сатсанга подрабира присъствие в беседата на този, който е осъзнал вечната духовна природа, постигнал е висшата реалност, осъзнал е Истината и обикновено на него задават въпроси.

Предназначението на сатсанга е изчистване на съзнанието на присъстващите с цел самопознание, т.е. познание за себе си като То, това, което е в действителност – изначалното чисто съзнание, неограничено от рамките на тялото, ума, чувствата и други такива възприятия и представи за себе си. Това е истинската цел на сатсанга, затова на такива срещи е прието да се задават въпроси по темата за самопознанието и свързани с тази тема. Да се пита за неща, които нямат отношение към истината и самопознанието е напразна загуба на време и това вече не е сатсанг.

Има три важни инструмента по пътя на самопознанието и освобождението, и сатсанга е един от тях. Другите два са изучаване на свещените писания (указващи Истината) и практиките за самоизследване с помощта на подходящи техники и методи.  В идеалния случай тези три техники трябва да се съчетаят и да са в баланс, тъй като те се допълват и незабележимо се подпомагат една друга. Смята се, че сатсанга с живото присъствие на учител е по-добро, отколкото да се гледат или слушат записи и това е действително така. Обаче, както показва опитът, наличието на жив учител във физическо тяло не е задължително условие за самореализация. Няма правила за просветлението, но има някои разумни препоръки и една от тях е редовно и балансирано да се използват указаните три инструмента. Това очиства съзнанието и фокусира върху най-важното, което увеличава вероятността за самореализация в пъти повече.

Провеждам ли сатсанги?

Не се занимавам с организациятана сатсанги, но понякога те се случват спонтанно, като правило с отделен човек или неголяма група. Когато ми задават въпроси, аз отговарям. Понякога това се случва дори с непознати на улицата. Аз не планирам нищо и нищо не организирам, всичко става от само себе си, аз съм само свидетел на случващото се, включително и на задаваните въпроси и възникващите отговори. Не съм против провеждане на срещи, ако са необходими на някого, но не бих се занимавал еднозначно с организационни въпроси. Нямам стремеж да проповядвам, да чета лекции, да разпространявам учение за недвойствеността и т.н. Но ако ми задават въпроси за това, отговарям, защото когато ме канят „на чай“ и да поразговаряме на духовни теми, това е съвсем друга работа - в този случай всичко е организирано и аз обикновено нямам възражения.

Провеждам ли някакви семинари, тренинги, изнасям ли лекции?

Не, тъй като не е необходимо. Цялата важна информация всбит вид е на сайта и всеки желаещ може да се запознае съвършено безплатно и при желание и необходимост да поработи с техниките. На сатсангите също не изнасям лекции и не давам никакъв материал, само отговарям на въпроси и препращам към статии от сайта, които питащите е добре да прочетат преди срещата, защото отново подчертавам – не чета лекции и не давам материал, който вече е даден.

Може ли да се организира сатсанг по скайпа, по телефона, на живо?

На новодошлите на сайта или на форума обикновено отговарям, че въпроси могат да мизадават по ел. поща или във форума. Кореспонденцията има едно голямо предимство – заради мързала ни да набираме голям текст, обикновено се пише кратко и по същество. Това спестява много време и ни предпазва от празни приказки, което е почти неизбежно при живото общуване и не е необходимо микому. Разбира се, при такъв „виртуален сатсанг“ има и минуси, но плюсовете са повече. Но ако чувствате необходимост, сатсанг по телефона, скайпа или на живо също е възможен.

За тези, с които не се познаваме лично, има предварителни условия:

1. Да прочетат статиите на сайта (поне повече от тях) и да опитат техниките.

2. Да имат полза от това и да споделят успехите си (желателно във форума).

3. Да направят нещо съществено за поддръжката на сайта, виж помощ за сайта. (Особено актуална е помощта за снемане на рекламитеот сайта, а това „удоволствие струва 6 долара на месец).

Особено щателно проверявам трета точка, тъй като не ме привлича идеята да губя време за хора, които искат сатсанг просто от любопитство и на които е чужд Закона за обмена (виж Закона за обмена в статията „Духовни закони“) Ако все още се намирате на нивото на любопитството, в интернет можете да намерите десетки видеозаписи на сатсанги и да ги гледате.

Нямам свободно време, за да общувам с всеки желаещ, затова с приоритет се ползват търсещите, които сериозно са навлезли в темата, практикуват активно, имат успехи, споделят ги и помагат съществено за поддръжката на сайта по един или друг начин.

Веднага ще кажа, че на сатсангите не правя психологически консултации и не се опитвам да развързвам кармични възли или да давам съвети как да се постъпи за преодоляването на едни или други социално-битови проблеми. Общуването за Висшата Реалност няма нищо общо с всичко това. Ако искате да получите знания как да решите ежедневните си проблеми, прочетете съответната литература, послушайте лекции или посетете подходящи семинари. На сатсангите говоря за най-важното и постоянно насочвам към вашата духовна природа. Да се губи време за обсъждане на материални проблеми е много глупаво прахосване на време, тъй като проблемите никога не свършват докато не познаете себе си.  А отчитайки факта, че не знаете колко време ви е отпуснато в този живот, най-разумното е да се съсредоточите в главното: самоизследване и самопознание. Със самоопознаването всички проблеми се решават сами – и това е един приятен бонус по духовния път. По този път вие нищо не губите, освен илюзиите, които ви държат в робство.

Други въпроси

Обучавам ли аз на нещо и имам ли ученици? Персонално не обучавам и не приемам ученици. Самостоятелното изучаване на теорията (изложена на сайта) и приложението й на практика можете да наречете обучение, ако така ви се иска. Обаче аз не смятам да се наричам учител, а вас да наричам ученици. Аз нямам учение, ако разбира се не се смятат за учение указателите към недвойствеността. Аз не мисля, че това е учение, това са само указатели. Що се отнася за практиката – това още повече не е учение, това са инструменти, които са предназначени за използване, а не да се вярва в тях.

Давам ли аз на сатсанги посвещение, инициация? Не, не давам. В традицията на адвайта няма такава формалност като инициация. Това е безполезно. Ще получите посвещение в момента, когато възникне интерес към самопознаннието и търсене на истинатаи не ви трябват никакви формални инициации. Всичко това е външно и няма никакво значение. Има значение само искрения ви интерес към самопознанието и съответните усилия в тази посока.Никаква формална инициацие не гарантира просветлението.

Гуру ли съм аз? От ваша гледна точка аз може да съм гуру или да не съм, но това мен изобщо не ме касае. Аз знам, че не съм това тяло, не съм този ум или нещо друго, което може да се възприеме, а това, от което възниква всичко и се състои всичко и заедно с това част от „моето“ проявление – това е даденият организъм тяло-ум (с определено име, характер и предпочитания), за което ме смятат обикновено околните. Но какво ме касае какъв и за какво ме смятат? Това може да е важно за вас, но за мен не е. За себе си съм изяснил този въпрос  до абсолютно разбиране.

Още повече, аз знам, че вие също не сте тяло, не сте ум, не сте име или нещо друго от възприемаемото. Разликата между нас е в това, че аз знам, а вие по-скоро – не. Ако се задълбочим още повече, то двойнственост между „нас“ точно както и между които и да е други, в това число и между проявеното и непроявеното съзнание, не съществува очевидно въобще, и осъзнаването на тази недвойственост е и самото просветление, освобождение.

Всички сатсанги трябва да бъдат посветени на задълбочаването на това разбиране на своята нематериална природа и на недвойствеността.

Персонални сатсанги по телефона и по скайпа

Благодарение на техническия прогрес, днес почти всеки човек може да получи сатсанг без да излиза от дома си – по телефона, по скайп, вайбър и други средства за общуване чрез интернет. В момента на написването на тази статия нямам възможност да водя видео-сатсанг по скайпа – нямам подходящо спокойно място с лаптоп и бърз интернет. Но имам възможност да говоря по телефона или да общувам в мрежа 2G (понякога само 3G0 чрез приложения от типа на скайп. Надявам се, в скоро време да се пови възможност за сатсанг по скайпа с добра видеовръзка. Ще видим как ще се развият нещата.

На следващата страница ще дам информация за кратка подготовка за сатсанг и форма за връзка.

http://pro-svet.at.ua/index/satsangi_po_skajpu_i_telefonu/0-134

Превод Таня Темелкова

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019