Самопознанието - път към просветлението

103. „Йога Васищха“

Печат

103. „Йога Васищха“

„Йога Васищха“ е една от най-интересните книги за просветлението и мирозданието. Книгата е сборник от беседи на мъдреци, събрали се в двореца на принца Рама, който се смята за аватар на Всевишния и в тези беседи голяма роля играе младият принц, който получава посвещение в духовното знание и постига просветление.

Васищха, просветлен мъдрец, син на твореца Брахма, по волята на баща си предава това знание на всички същества от сътворения свят, за да могат те да получат освобождение от материалното съществуване, пълно с илюзии и страдания.

 

Йога Васищха е един от най-важните текстове по адвайда-веданта, учението за недвойнствеността. По обем тази книга е най-големия санскритски текст след „Махабхарата“ и „Рамаяна“, а английските и руски преводи са съкратени до по-малко или повече пълноценния минимум, предавайки същността на учението, и дори при тези съкращения книгата не е никак малка. Но е много интересна. „Йога Висищха“ има и други названия, срещащи се по-рядко: „Маха-Рамаяна“, „Висищха-Рамаяна“, „Арша-Рамаяна“ и „Васищха-гита“. Известни са също вариации по звучене, например „Йога Вашишта“, а също и алтернативни преводи на заглавието от типа „Васищха-йога“.

Изучаването на тези беседи ще помогне на внимателния читател в самопознанието и достигане на висшето знание. Книгата обяснява принципите на учението, илюстрирайки ги с много на брой истории и притчи. Много от тях са с ясно изразен мистичен уклон, но ако не се изпуска същността им от поглед (че всичко е проявление на Съзнанието), то в такава мистика няма нищо необичайно.

Накратко, учението Васищха, получено от твореца Брахма, се състои в това, че всичко е само проявление на безкрайното Съзнание и неразделно от него, т.е. няма никаква двойнственост, освен привидната. Това е учение за недвойнствеността. Благодарение на особения начин на предаване на знанията, постепенно се променя възприятието на читателя, приближавайки го до разбирането на истинското положение на нещата и просветление.

 

Книгата на български език може да се намери под следното заглавие: „Върховната йога. Йога Васищха“ - Свами Муктананда

Цитати от „Йога Васищха“

Този, който вижда, че Съзнанието е всичко, се наслаждава на безкрайно блаженство.

***

Този външен свят е просто една празна фраза, съзнанието е материалът за външния свят.

***

Както по време на сън реалността е в съзнанието, така и по време на бодърстване съзнанието е единствената реалност.

***

Съзнанието никога не става не-съзнание. Затова каквото и да е, където и да е, в каквато и да е форма – всичко това е съзнание.

***

Съзнанието, което се дължи на движението на мисълта вътре в себе си, желае да се почувства като обект. Както на човек може да му се присъни собствената смърт или далечно пътешествие, така и съзнанието чрез своите умения може да се почувства като обект на усещанията. Когато се случи такова усещане, възниква видимия свят, О Рама. Когато тази истина се осъзнае, се прекратява илюзията.

***

Само за хилядна част от секундата да се отклони истинската природа на безкрайното съзнание от равновесната точка и се проявяват всички тези окаяни илюзорни творения.

***

Източник и единствена причина за този видим свят е възникването на мисли в безкрайното съзнание, от което се появява ограниченото индивидуално съзнание (душа). Когато съзнанието се отклонява от присъщото му равновесие, то сякаш се замърсява с мисли, възниква способността за мислене и заедно с това в разума възниква мисълта за вселената.

***

Умът е плетеница от понятия, които ограничават истината. Такова ограничение подразбира потенциална делимост на истината. Но безкрайното съзнание е неделимо, в него няма деление. Може ли тогава умът, който разделя, да е реален?

***

Когато съзнанието забрави за себе си и се подлага на модификации и психологически промени, това се нарича ум, от който се появяват раждането и смъртта. Нарича се ограничено съзнание, което е част от безкрайното съзнание, която част сякаш става обект на самото това съзнание, само че загърнато в психологически ограничения. Това е ограниченото съзнание, което избягва истината за безкрайното съзнание и затъва все по-дълбоко и по-дълбоко в психологическите обусловености и затова се въвлича все повече и повече в делата на този обкръжаващ свят.

***

Наистина, няма нито несвобода, нито освобождение. Безкрайното съзнание мисли „аз съм тяло“ и тази мисъл обвързва като въже. Когато осъзнаеш, че всичко това е фалшиво, ти засияваш като безкрайно съзнание.

***

Както пространството не се влияе от преминаващите облаци, така и безкрайното съзнание не се влияе от вселената, която се проявява в него. Както светлината сама по себе си е невидима, ако няма отразяващ обект, така и безкрайното съзнание се проявява чрез тези разнообразни тела.

***

Този видим свят се е възприемал като истина доста дълго време и е необходима постоянна практика, за да се отучим от това погрешно възприятие.

***

Единното космическо съзнание вижда множественост в себе си така както сънуващият сънува разнообразни обекти вътре в самия себе си.

***

Този илюзорен свят не е нищо друго освен психологическа измама.

***

Индивидуалното съзнание не е нищо друго освен случайна идея на тоталното съзнание.

***

Половината от невежеството (незнание, заблуждения, илюзии) изчезва в обществото на мъдреци, четвърт се разрушава чрез изучаването на мъдри книги (свещени писания), и другата четвърт – чрез лични усилия.

***

Превод от руски Таня Темелкова

http://pro-svet.at.ua/index/joga_vasishtkha/0-130

 

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019