Самопознанието - път към просветлението

100.Техника за намаляване на важността

Печат

Техника за намаляване на важността

 

 

Много от вас вече знаят защо е необходимо да се намалява важността (повишената важност) и в тази статия ще разгледаме даденото явление по-подробно, като се въоръжим с техника за намаляване на важността.

Накратко за тези, които не са в час. Намаляването на важността (на различни ситуации, вещи и явления в различните сфери на живота) помага да се решат много психологически проблеми, да се избавим от негативни емоции и съответните неефективни действия, по-лесно да постигаме желаното, да си върнем чувството за спокойствие и хармония. За това вече съм писал в статия „Важност и значимост“. В допълнение към практиките за намаляване на важността, които са предназначени за широк кръг читатели, ще дам техника за отстраняване на важността, която е доста по-силна и може да доведе до просветление, но за нейното приложение е необходима определена подготовка.

Важността като такава е изкуствено създадена, няма независимо съществуване, а се създава и разрушава от конкретния човек при конкретни обстоятелства. Дори има обща важност за различни групи хора (съгласно техните общи интереси и цели). Създаването и повишаването на важността е важен елемент от Игрите на съзнанието, който създава интерес и обезпечава възможността да се играе играта. Намаляването на важността води към намаляване на интереса и възможност да се напусне играта.

Практическата езотерика използва техники за намаляване на важността, когато тя (важността) се повиши и започне да пречи ефективно да се играе в желаните игри. Ако се престараете с техниките за завишена важност, тя може доста да намалее и това не винаги е оптимално, тъй като обикновеният човек се нуждае от игрите. Фактически, животът е постепенна замяна на едни важности с други, на едни игри с други. Ако много рязко се намали важността, неподготвеният човек губи интерес към живота и смисъла му, което води до депресии и други неприятни последствия. Затова, намалявайки важността с всякакви методи, е по-добре да се застраховате – да си осигурите избор от по-интересни игри. По-добре е да замените, отколкото да загубите или да не се сдобиете с нещо по-интересно. Като временно средство за възстановяване може да се препоръча Формулата на щастието, но тя не компенсира в пълна степен отсъствието на игри, а просто ви поддържа известно време, позволява ефективно „да се запълни пустотата“ с позитивни и полезни енергии.

Има различни начини и методи за намаляване на важността, много техники, от по-прости до по-сложни, с различна ефективност. Предлагам няколко относително прости и ефективни техники.

Техника за сравняване на важности

Този метод предлага да се разгледат и сравнят настоящи, минали и възможни бъдещи важности и през това време съществуващата в момента важност намалява. Именно намаляването най-често е достатъчно. Същността на техниката е проста – необходимо е просто поред да се изпълняват следващите стъпки, докато настъпи облекчение.

1. Какво е важно за теб в момента?

2. Какво е било важно за теб по-рано?

2а. Сравни това с важното за теб сега.

3. Какво за теб би могло да бъде важно (в бъдеще или алтернативно настояще/минало)?

3а. Сравни го с това, което е важно за теб сега.

Пояснения: Старайте се да не усложнявате, правете всичко максимално просто. В указаните точки няма никакъв скрит смисъл, и тяхното изпълнение не изисква някакви допълнителни знания, навици или способности.

В точка едно просто констатирате това, което в момента е актуално за вас, което ви безпокои, което ви се струва главно, натежало, изискващо внимание и решение. Точка 2а означава, че трябва да сравните това, което сте установили в точка 2, с това от точка 1. Сравнението не изисква някакъв дълбок анализ, щателно разследване или философстване, просто наблюдавате и виждате разлика – ето и цялото сравняване. Не се засядайте дълго в тези сравнения, това може да забави техниката. По същия начин преминавате и точка 3а. Изпълнявайки 3а, трябва да установите вероятната важност, независимо от това дали би могла да намери място в бъдещето, настоящето или миналото, или е само чисто теоретично допускане. Като правило, на тази точка нещо избухва само, без усилия, и вие просто приемате това за отговор. Не усложнявайте и не търсете нещо друго, умът ви дава това, което ви е нужно.

Стъпките се изпълняват в кръг и вие правите обиколка след обиколка, докато не настъпи облекчение. Може да постигнете по-голяма дълбочина, ако се поувлечете в тази техника. Ако практикувате достатъчно дълго (при условия на постоянни забележими резултати), може да постигнете просветление или в крайна сметка, дългосрочен „имунитет срещу важността“ – благодарение на разбирането, че никакви важности не струват толкова, че да ги приемате на сериозно. Това способства да не ви е грижа за игрите на материалния свят и предотвратява прекаленото въвличане в игрите с всичките неприятни последици. Това състояние може успешно да се използва за самоизследване и самопознание – тези достойни занятия с лихва компенсират (заменят) изоставените по-неинтересни игри от материалния свят.

 

Обработка на важностите чрез техниките от първо ниво

Тези, които са пробвали техниките от първо ниво, вече знаят колко бързо и дълбоко може да се очистят едни или други важности, мисли, убеждения, проблеми и т.н. Предвид ефективността на техниките, е важно да не се увличате, ако все още за вас са важни игрите и искате само малко „да изпуснете парата“. Във форума периодически се появяват отзиви от рода „работих с дуалностите, всичко стана маловажно … не зная сега какво да правя“. Както писах по-горе, в такива случаи може да помогне „формулата на щастието“, а в бъдеще – не се увличайте много, ако целта ви не е просветление.

Просто за пример ще изброя няколко възможни формулировки за обработка на важностите с помощта на техниките от първо ниво:

„За мен е важно…. – за мен не трябва да е важно…“

„… най-важното - …най-неважното“.

Формулировките могат да бъдат и други. Вместо многоточието поставяйте актуалния материал и обработвайте както е написано в статията за първо ниво, контролирайки степента на намаляване на важността.

Техниките от следващите нива също работят с важността: има специализирани шаблонни техники за отстраняване на завишена важност, има по-универсални, общи, простички и по-сложни. Фактически, всички техники по пътя на самопознанието и просветлението така или иначе засягат различни важности и ги обработват, пряко или косвено.

Техника за отстраняване на важност от трето ниво

През май 2015 г. на трето ниво добавих техника, която много бързо отстранява важността. Не намалява, а именно отстранява, затова дадената техника не е подходяща за повечето хора. Целта на техниката е да избави човека от неосъзнаваното, неконтролируемо и натрапчиво създаване на важности, да избави човека от самата идея, че важността е необходима, а също и да отстрани последствията от създадените по-рано важности. Обезателно изискване за тази практика е преди това да е работено с другите техники от трето ниво (по създаване и разрушаване на илюзиите), иначе даденият метод не сработва както трябва. В идеалния случай тази техника е добре да се прави след четвърто ниво, но вече и на трето тя работи задоволително и може да доведе до просветление.

В древното учение, наречено „Йога Васищха“ е разкрита тайната на просветлението. „Когато индивидуалното съзнание не си намери обекта, достоен за задържане, то се разтваря във висшата истина“. Тази тайна е използвана в техниката за отстраняване на важността, която отстранява от корен неосъзнатото и неконтролируемо задържане на важността. При изпълнение на тази техника индивидуумът в някакъв момент изведнъж напълно осъзнава, че всички тези „важни“ неща не са достойни за вниманието му, намира скрития механизъм за създаването им и задържането им, благодарение на което се получава тотално отпускане, което предизвиква изчезването на илюзорното разделение (дуалност) и освобождение на съзнанието от другите илюзии на живота. Така се получава това, което наричаме просветление.

Който е минал по-рано трето ниво, без тази техника, нека ми напише писмо от адреса, на който съм изпратил трето ниво, и аз ще му изпратя новата техника. Разбира се, безплатно. Техниката е проверена от мен преди много години в малко по-друга формулировка, по-груба и по-малко достъпна за разбиране от обикновения човек. След това благополучно я забравих, и не много отдавна се натъкнах на нея и реших да я добавя към това ниво (като направих по-разбираеми формулировки, но не промених същността на техниката). Тя е необичайно мощна и заедно с това достатъчно проста както за разбиране, така и за изпълнение, просто е необходима подготовка (преминато от 1 до 3 ниво включително).

Чувство за собствена важност

Това чувство също се поддава на обработка с различните упоменати техники и най-добре е това да направите вие, отколкото Животът, защото вторият вариант може да се окаже доста неприятен и дори болезнен.

В заключение ще кажа, че живеем в свят със завишена важност и всичко наоколо способства за това. Телевизията, вестниците, интернет, другите хора и дори събитията, случващи се около нас, стимулират в нас това чувство, че нещо в този свят (каквото и да е то) – е много важно за нас. Съгласявайки се с това, ние започваме да действаме по определен начин, опитвайки се да получим щастие, завладявайки това много „важно“ нещо (виж статията Игри на съзнанието). И дори когато многократно се разочароваме от нещата в този свят (защото те не дават истинско щастие), ние продължаваме да търсим щастие в същия този призрачен свят, само че в други обекти. Това става постоянно и безкрайно, но човешката глупост и егоизъм често не ни позволяват да разберем безсмислеността на такова гонене на миражи.

Колелото на самсара, благостта и самопознанието

Техниките, предложени на сайта и различните нива, помагат да намалите илюзорната важност, да очистите съзнанието от натрупания боклук (във вид на заблуждение и негативи), което позволява да се доближите до  гуната на благостта, в която вече е възможно да приемате и разбирате някакви духовни знания. Благостта – това е фундамент, върху който човек започва наистина да се интересува и успешно да се занимава с духовните практики на самопознанието.

Самопознанието, т.е. осъзнаването на своята духовна природа, е възможно само в човешката форма на живот. Без самопознание човек не може да излезе от т.н. колело на самсара, безкрайния кръговрат на раждане и смърт, при това раждане в различни тела, сред които много рядко в човешко тяло. Ведите казват, че в цялото мироздание съществуват 8400000форми на живот и само 400000 от тях са човешки форми, останалите 8000000 са нечовешки - растения, насекоми, риби, животни, птици. Попадайки в човешка форма след много милиони години на еволюция и прераждания, душата (съзнанието) не трябва да допусне глупостта да изпусне редкия шанс да се освободи от този илюзорен, но много реалистичен свят. Резултатът от самопознанието е осъзнаване на своята истинска (изначална) духовна природа – вечността, съзнанието и щастието, за което по-подробно се говори в статията Природата на душата.

Желая ви успех по този път!

 

Анекдот:

Психотерапевт след успешно проведен курс казва на клиента си:

- Ето, вие се избавихте от завишената важност. Излязоха два сеанса повече, затова трябва да ми платите още 200 долара.

- А знаете ли, аз няма да платя…

- ???!!

- … аз разбрах как работи методиката ви, и в знак на благодарност мога да ви помогна да се избавите от чувството  за важност на тези ваши нещастни двеста долара!

 

Превод от руски Таня Темелкова

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/tekhniki_snizhenija_vazhnosti/0-127

 

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019