Самопознанието - път към просветлението

099. Въпроси и отговори относно Първо ниво

Печат

Въпроси и отговори по техниките и преминаването на първо ниво, а също така и обсъждане на самата статия: „Първо ниво. Излизане от границите на дуалния ум“

 

По подразбиране се смята, че практикуващият съблюдава препоръките, описани в статията „Предупреждения.

Въпрос: Как да намеря актуалната дуалност по конкретна ситуация или проблем?

Отговор:

1. Правим пълен списък на убежденията, представите, желанията и очакванията, които имаме по този проблем, (ето тук примерен списък, и тук също) полюс.

3. От получените дуалности избираме за работа най-актуалните в дадения момент.

4. Когато ги обработим, по-нататък избираме от останалия списък също най-актуалната и я обработваме.

По този начин обработваме всички дуалности от списъка, които са актуални. Някои дуалности от списъка може да загубят актуалността си още преди да сте стигнали до тях. По време на работа може да си спомните и да формулирате нови убеждения и дуалности, затова ги добавете в списъка.  

Въпрос: колко дълго да се удържат полярностите?

Отговор: Всеки полюс задържайте по няколко секунди – в началото, за да не заседнете на някой от тях. И двата полюса е желателно да задържате еднакво дълго.

След това опитайте да задържате по 10, 20, 30 секунди. Същността е в това, че на всяко ново задържане на полюс, нещо ще изплува и трябва да му се позволи да излезе. Вие сами ще почувствате кога можете да преминете към другия полюс. Важното да не заседнете на един, а постоянно да сменяте полюсите.

Въпрос: Какво означава „задържане“ на полюсите и как да ги задържаме? Какво означава „да създадеш идея“? Как да обработваме дуалностите?

Отговор:„Да създадеш идея“ означава да направиш тази идея съществуваща, или да помислиш тази мисъл. Вие можете да я повтаряте мислено или на глас – няколко пъти, няколко секунди – това е необходимо за да не се плъзне съзнанието към нещо странично. По този начин вие ще задържите вниманието си върху единия полюс, умът ще започне да подава материал, свързан с някакъв образ със задържания полюс (мисъл), и този материал просто се наблюдава (приема се такъв, какъвто е). След това по същия начин вие задържате втория полюс, противоположния, позволявайки на материала да излезе, без да правите нищо. След това отново първия полюс, отново втория, отново първия и т.н. до тогава, докато не се изчерпи материалът на дуалността. Очакваният резултат е описан в статията.

Въпрос: Необходимо ли е да се изговаря (на глас или мислено) цялата формулировка, т.е. заедно с думите „Създай идея че….“ Или само съответния полюс?

Отговор:Само съответния полюс. Не ви е необходимо да си давате инструкции от типа „а сега създай идея за…“. Просто създавате тези две противоположни идеи, т.е. редувате полюсите. И това е като ходенето: не трябва да си говорите „а сега пристъпвам с левия крак… а сега пристъпвам с десния“, вие просто вървите.

Въпрос: Как е по-добре – полюса да се изговаря на глас или мислено?

Отговор:Това е индивидуално. Опитайте как е по-ефективно за вас.

Въпрос: Необходимо ли е всеки полюс да се изговаря няколко пъти или е достатъчно да задържим вниманието си върху него?

Отговор:Достаточно е да се задържи вниманието върху него. Ако това е трудно, то изговарянето на глас или мислено може да помогне за съсредоточаване на вниманието върху обработвания полюс.

Въпрос: Обработка на абстрактни, обобщени дуалности от типа „Аз съм добър – аз съм лош“, „Животът е прекрасен – животът е ужасен“, „Аз съм свободен – аз не съм свободен“ и т.н.

Отговор:Обработката на такива дуалности до край е невъзможна, защото няма конкретика. Конкретизирайте дуалността или я разделете на части и обработете всяка част поотделно, започвайки с най-актуалната. Разбирам, че ви се иска да решите всички проблеми „наедро“, но на първо ниво това е малко вероятно, затова няма смисъл дори да мислим за това. smiley

Как да разложим дуалността на нейните съставни:

Например, имаме проблем как да си простим, за да не ни тежи вина и самосъжаление.

И така, очевидният полюс е „аз не си прощавам“, а противоположния – „аз си прощавам“.

Получава се доста обща дуалност „аз си прощавам – аз не си прощавам“. Тя може да се обработи доста трудно или много дълго да се обработва – поради това, че доста материал се е натрупал по тази тема.

Затова дуалността трябва да се разбие на части и всяка да се обработи поотделно.

Например, за дадената дуалност може да се получат такива части (но това не е задължително, разбира се):

- аз не съм достоен за прошка – аз съм достоен за прошка

- аз съм виновен – аз не съм виновен

- аз трябва да постъпвам иначе – аз не трябва да постъпвам иначе

- аз мога да постъпвам иначе – аз не мога да постъпвам иначе

- аз мога да си простя – аз не мога да си простя

- простиха ми (тези, на които съм причинил страдание) – не ми простиха

- аз съм добър – аз съм лош

- аз трябва да бъда добър – аз трябва да бъда лош

и т.н.

Може би, така ще потръгне по-лесно, тъй като започвате да дълбаете проблема от различни страни, а не в една точка. Опитайте и така, и иначе, това е индивидуално.

Пример за неправилна формулировка на дуалности:

чувства - разум

аз трябва – аз искам

тук – там

живот – смърт

Отъждествяване - Разтъждествяване

Свобода - Робство

Това са реални примери от писмата ви. Учудва ме това, че хората, обработвайки неправилно формулирани дуалности, се изхитряват все пак да постигнат успехи.

Формулираната дуалност трябва да бъде пределно ясна и конкретна и всеки полюс трябва да ви "вкопчва".

Каква формулировка ще даде най-добър ефект при обработването: "Да живея за себе си – да живея за другите " или "Аз трябва да живея за себе си – аз трябва да живея за другите "?

Втората, по две причини: 1) има привързване към себе си (за сметка на местоимението „аз“), и 2) присъства думата „трябва“, която за повечето хора е стимулираща и „вкопчваща“.

Ситуация:човек обработва дуалност в продължение на цял ден, паралелно с другите си дейности. Това не е оптимално, защото постоянно присъстванегативен фон, през целия ден. От това може да има повече вреда, отколкото полза.

Съвет:Трябва да отделите час и половина – два и интензивно да обработите дуалността, без да се занимавате с нищо друго през това време и до краен резултат или поне до значително облекчение, ако крайният резултат за час-два не настъпва.

Ограничението от 1.5 - 2 часа на ден е необходимо за да не би някой от прекален ентусиазъм да реши да работи по цял ден. Защото това има прекалено неприятни последствия. Необходима е мярка във всичко, дори и при работата над себе си.

Съвети за тези, които прекалено много и често работят с дуалностите.

Обикновено техниките за обработка на дуалностите дават много бърз ефект, водейки до интензивни изменения в самия ум и при някои хора могат да възникнат по-резки промени в настроението, отколкото по-рано, което може да ги изкара от релсите. Какво да се прави в такива случаи? Да се обработват дуалности не повече от два часа на ден (виж предния съвет), а ако ви се иска още да практикувате, може да поработите с формулата на щастието, което действа балансиращо. Разбира се, трябва да се придържате към общите препоръки, описани в статията Предупреждения, а и изобщо да проявявате здрав смисъл.

Въпрос: Отдавна не си поставям някакви твърди рамки и не си поставям цели, като цяло се старая да не си създавам твърди структури, затова занимавайки се месец с дуалностите, стигнах до извода, че нямам актуални дуалности и в същото време може да се смята, че всички са такива. И виждайки обема работа по първо ниво, ми се струва че скоро няма да премина към второ. Как да определя, че съм готов за второ ниво?

Отговор:Обикновено е достатъчно месец работа на първо ниво, за да се привикне към обработването на дуалностите и да се повиши способността да се приемат нещата такива каквито са.

Ако целите на първо ниво са постигнати (вижте Първо нивов началото, особено точка 4), то може да се премине към второ ниво.

Въпрос: Кажете, ако просветлението се намира извън границите на функционалния ум и тяло, защо тогава да работим със създадените от ума дуалности?

Отговор: Работим с това, което е актуално – за да излезем от това, да премахнем въвлечеността и отъждествяването, а също и влиянието на дуалностите. Не е необходимо да се работи с всички дуалности подред, само с актуалните.

Въпрос: Колко трябва да се обработват дуалностите, за да се получи достъп до второ ниво?

Отговор:Това е индивидуално. Но, общо взето усреднено, бих казал, че около 10 дуалности или за около 10 часа интензивна работа над себе си. Това обикновено е достатъчно, за да се придобие навик за самостоятелна работа над себе си и да се получат добри резултати. Освен това за допускането до второ ниво играят важна роля и множество други фактори, които наблюдавам в писмата ви и резултатите от тестовете за завършване на първо ниво.

Въпрос:Не съм сигурен струва ли се да преминавам към второ ниво. Дали ще получа добри резултати?

Отговор:Ако първо ниво е донесло добри резултати, второ ниво ще донесе не по-малко добри резултати. Ако се съмнявате, можете още малко да поработите с техниките на първо ниво. Има хора, които с помощта на техниките от първо ниво са обработили около 500 дуалности, преди да преминат към второ, така че няма причини да се ограничавате с, да кажем, десетина обработени дуалности. Ако се съмнявате, използвайте техниките на първо ниво – евтино (по-точно безплатно) и обработете дуалността „да преминавам ли към второ ниво – да не преминавам ли към второ ниво“.

Въпрос:Аз не съм работил с техниките на първо ниво, защото ... (обяснения от типа "за мен дуалностите са преминал етап ", "преди съм практикувал нещо подобно", "това не ми е интересно", "нямам актуално дуалности" и т.н.). Може ли да премина направо към второ ниво?

Отговор:Не може. Необходим ви е навик за самостоятелна работа с дуалностите и повишаване на способността да приемате такъв какъвто е материалът, който се излива при работата именно от този вид (както това е описано в статията Обработка на дуалностите) Този навик и способности ще ви послужат на второ ниво. Без това не мога да гарантирам добър резултат, затова в такива случаи не давам второ ниво.

Не може да преминете теста, без да преминете първо  ниво както е описано на този сайт. Съответно не можете да получите второ ниво, без да преминете теста.

Въпрос: Как да получа второ ниво?

Отговор:След като преминете първо ниво, ми напишете писмо чрез формата за обратна връзка, в която посочете, че сте завършили първо ниво. Ще ви изпратя тест за първо ниво. Когато преминете теста, ще съгласуваме варианти за преминаване към второ ниво. Докато не съм потвърдил, че успешно сте преминали първо ниво, не се обсъждат варианти за преминаване към второ ниво.

Четете отзивите и успехите на практикуващите във форума.

Напомням правилото за работа с дуалностите: Винаги работете само с актуални дуалности!

Превод от руски Таня Т.

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019