Самопознанието - път към просветлението

За себе си. Просветлен ли съм аз?

Печат

За себе си. Просветлен ли съм аз?

 

 

Най-правилно и достатъчно е да се каже, че авторът на сайта, Валери, е просто инструмент на Съзнанието, който е замислило, за да го има този Път към просветлението. За да намери или създаде най-ефективни техники, са били необходими примерно около 10 години и ето ги тук. Така е трябвало да се случи и затова и така се е случило. Вие сега сте тук, защото това също е трябвало да стане. Всичко останало е несъществено.

Въпросът с главно В е в това, ще се възползвате ли вие от този път или не. Ако искате да пробвате – моля, първото ниво е достъпно още сега. Усетете простотата и мощта на работата с дуалностите, а после решавайте да продължите или не.

В крайна сметка на мен ми е все едно дали ще тръгнете по този път или по друг, или въобще няма да тръгнете по никакъв път. От това вашата истинска природа – чистото съзнание – не се променя. Ако просветлението не стане през физическия живот, то е възможно да се случи след смъртта на тялото или пък някой друг път smileyТака че няма за какво да се безпокоим. Животът е само игра на съзнанието. Отпуснете се и му се наслаждавайте smiley

Просветлен ли съм или не

Понякога в писма ме питат просветлен ли съм аз, достигнал ли съм това, за което пиша на сайта за самопознание.

Трудно е да дам разумен отговор, защото не знам какво има предвид питащия под думата „просветлен“ (а опитът показва, че представите за просветление са различни за различните хора). Освен това, утвърдителният отговор ще бъде много съмнителен и недоказуем за този, който пита. Вие можете само да вярвате или да не вярвате, но от това нищо не се променя, нали?

Още повече, ще опитам тук още един път да поясня този момент с прости думи. Всеки ще получи отговор на това ниво, на което може да възприема и това ще бъде достатъчно в дадения момент.

Преди да премина към въпроса „просветлен ли съм аз или не?“ искам да напомня, че всичко, изразено с думи е само концепция, а концепцията и истината не са едно и също нещо. Концепцията може да се използва като указание към истината, но е глупост да се смята концепцията за истина.

Под думата „просветлен“ се разбира човек, в чието съзнание отъждествяването с тялото и ума не се виждат като нещо повече от илюзия. В интернет можете да прочетете описания на случи на просветлението на различни мастери или учители, и ще забележите, че макар и случаите да се различават, във всички описания присъства едно и също нещо – осъзнаването на себе си не като тяло и не като ум, и това същността на просветлението.

Този опит още се нарича разтъждествяване: съзнанието престава да се отъждествява с тялото и ума. Във връзка с това отпадат такива лъжливи представи за себе си като „аз мисля“, „аз правя“, „аз съм причина“, които по-рано са водели към други лъжливи представи и преживявания от типа на вината (за лошите постъпки) и гордостта (за добрите постъпки), с всички произтичащи последствия във вид на проблеми и страдания.

В индуизма, по моему, е дадено много добро описание на природата на душата като чисто съзнание, вечно по природа, присъстващ наблюдател, който нищо не прави в този свят. Съзнанието само засвидетелства ставащото, а свидетелството (в обикновения смисъл на думата) не е дейност. Ако сте чували термина „не-правене“, то ето за какво става дума, а не за това да легнеш на дивана и да престанеш да шаваш. JТози, който е познал своята нематериална природа, т.е. избавил се е с отъждествяването с тялото и ума, наричат просветлен, и това изобщо не е свързано с това прави ли нещо тялото или не.

Моят опит в просветлението

Накратко ще опиша моя случай на разтъждествяване, тъй като често ме молят да опиша своя опит в просветлението.

Това стана неочаквано в края на обработването на дуалностите. Дали е станало в непосредствена връзка с обработката на дуалностите или не, е трудно да се съди, но е напълно възможно да е така. Логически може да се мисли така, тъй като дуалността, която обработвах беше базова, фундаментална. Не е нужно да питате коя именно, защото на първо място в началните нива няма да успеете да я обработите, а на второ – у всеки има свое „последно стъпало“ по стълбата на просветлението. Именно затова не съветвам да се обръща много внимание на описанията на различните случаи на просветление – вие ще имате свой уникален и неповторим случай, можете да бъдете уверени в това. А след това ще имате проблем с това правилно да опишете този случай. smiley

Какво се е случило тогава, в моя случай? Дойде ясно осъзнаване, че аз не съм някакъв обект, и това стана толкова ясно и очевидно, толкова освобождаващо, че не е възможно да се опише с думи. Ако по-рано аз просто съм допускал, че не съм тяло и в някаква степен съм вярвал в това (или искал да вярва), то в момента на разтъждествяването това бе непосредствено преживяване на освобождение и самата свобода. Този процес стана не само на ниво съзнание и ум, но на ниво тяло и чувства, емоции. Това може да се сравни сякаш изведнъж сте открили че на гърба си носите здраво натъпкана раница, която се оказва, че сте носили цял живот без да подозирате за нея, и изведнъж някой я сваля и ви казва, че няма нужда да я носите повече. И когато сте се оказали без раницата, изведнъж чувствате необичайна лекота, свобода и радост. Няма да изпадам в излишни подробности, тъй като на ниво тяло, ум и чувства, у всеки се случва различно, тук няма шаблон. Всичко, което си струва да знаете по този повод (ако изобщо си струва да знаете) – става явно разтъждествяване и тогава повече никой не може да ви убеди, че вие сте тяло.  За вас това ще стане толкова очевидно, както и това че вие не сте дрехата, която носите.

Като допълнение към това добавете всичко, което съм писал по-рано за просветлението на други страници на сайта и във форума и се опитайте да сглобите пъзела. За по-голямо разбиране на просветлението прочетете в Бхагавад гита втора глава, където много подробно е описана природата на душата – дори теоретичното разбиране на това може да ви даде проблясък просветление и да ви подтикне към разтъждествяване и самопознание.

Надявам се, че за повечето хора това описание ще бъде достатъчно разбираемо, за да удовлетвори любопитството. А за тези, у които са останали въпроси, можете да ги зададете във форума.

 

Анекдот

Психотерапевт пита пациента:

- Вие страдате ли от извратени фантазии?

- Не! Аз им се наслаждавам!

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/o_sebe_prosvetlen_li_ja/0-14

Превод Таня Т.

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019