Самопознанието - път към просветлението

092. Духовна практика

Печат

Духовна практика

Обзор на техниките и практическите съвети

 

 

Тази страница е създадена първо за тези, които не обичат много да четат или да се задълбават в теорията, и искат по-бързо да изпробват практиките. Тук са събрани линкове към всички техники и методи, предложени на сайта, а също и допълнителни материали, които имат непосредствено отношение към него и могат да помогнат в духовното израстване.

Някои читатели могат да попитат защо практиката тук е наречена духовна, та нали сайта няма конкретна религиозна насоченост, и неговият автор не е последовател на някаква религия, а техниките малко приличат на някакви духовни ритуали и методи за достигане на Бога или Абсолюта.

Разлика между духовна практика и практика за подобряване на живота

Разлика е в това с каква цел прилагате тези методи, техники, упражнения, медитации и другите инструменти, предложени на сайта. Повечето хора, занимаващи се със себе си, искат да подобрят нещо в живота си, да се избавят от психологически проблеми, да си изяснят своите чувства и желания – да направят, така да се каже, козметичен ремонт на живота си. Тогава това е просто практика за подобряване на живота и едва ли може да се нарече духовна.

А ако, занимавайки с практики, вие си поставяте за цел самопознанието (т.е. искате да познаете истинската си природа), търсите истинския смисъл и цел на живота, искате да разберете Висшите Закони, да познаете истината, да развиете в себе си добри качества на характера за благото на всички – това вече е по-близко до духовната практика. А висшата цел на духовната практика е връщането към Бога.

Що се касае за техниките на сайта, те работят и в единия и в другия случай, ако, разбира се, ги прилагате както е написано и се придържате към общите правила и препоръки. А „козметичният ремонт“ може да стане начало на сериозна духовна практика и нов етап в живота ви.

Обзор на техниките

Преди да започнете да практикувате, трябва внимателно да прочетете Предупреждения, правила и препоръки  и да се стараете да ги следвате. Ако нещо е непонятно по теорията или практиката, може да питате във форума, да напишете лично съобщение на администратора или да използвате формата за обратна връзка, за да напишете писмо.

Препоръчвам ви първо да минете теста за предназначение, защото повечето проблеми на човека възникват поради това, че той се занимава не със своята работа.

Техниката за обработка на дуалностите е подбор на техники за първо ниво, които са предназначени за решение на различни психологически проблеми и обработка на комплекси, избавяне от натрупания негатив по най-различни теми и сфери на живота, а също и от избавяне от противоречия, неверни представи за живота (илюзии) и лъжливи отъждествявания, което има непосредствено отношение към самопознанието. Обработката на дуалностите е универсална практика, за което свидетелстват успехите и отзивите на хора, които са минали първо ниво.

Формулата на щастието е проста техника на пожелаване на щастие на всички, която може да се използва в общ вид, а може и по отношение на конкретен човек. Практиката на пожелаване на щастие води началото си от преди много хилядолетия, за което свидетелстват древните трактати по аюрведа, за което може по-подробно да се прочете в интернет в статия наречена „Откъде е дошла формулата на щастието“. Практикувайки тази техника, човек изчиства съзнанието си от егоизма и натрупания негатив, благодарение на което се подобрява неговото отношение към околните хора, подобряват се отношенията и щастието в живота става все повече.

Техника за дълбока обработка на отношенията е модифицирана формула на щастието, предназначена за обработка на конкретни хора, и позволяваща да се изчистят отношенията по-дълбоко отколкото обичайната формула на щастието.

Техника на благодарността е също универсална практика, позволяваща да се настроите на позитивна вълна и приемете каквото е. Мощен инструмент, чрез който може да се постигне умиротворение и чувство на дълбока благодарност, но и да се решат маса проблеми, за които не сте си помисляли. Както казва Ошо, истинската молитва е молитвата на благодарността. В практиката на благодарене може да благодарите на Бога, Висшите сили, Ангелите, Живота и т.н. – това, което ви е по-близко и понятно.

Как да се избавим от негатива на миналото  – името говори само за себе си. Теорията и практиката са в една статия, простичък метод.

Повторение Имената на Бога се смята за много по-силен инструмент от техниката на благодарността, тъй като Имената на Бога присъстват във всички религии. Вие можете да си изберете молитва или мантра, която на вас ви харесва. Това е най-истинската духовна практика, в едно от най-висшите й проявления.

Упражнение Аз Съм е проста техника за самопознание, позволяваща да отделите себе си като чисто съзнание (наблюдател) от тялото, ума, емоциите и всичко останало (наблюдаемото). Практиката е много проста, но не при всички дава добър резултат, тъй като очевидно изисква определено ниво на подготовка и разбиране.

Йога-нидра  е просто упражнение за отпускане и потъване в състояние на границата между съня и бодърстването. Такава практика принася полза не само на тялото и ума, но също може да доведе човека до самопознание – осъзнаване на себе си като нещо различно от тялото, ума и емоциите. Това упражнение също ще помогне на хората, практикуващи осъзнато сънуване или астрални пътешествия, тъй като спомага за навика да остават осъзнати, когато тялото заспива.

Медитация върху потока възприятия  – е най-простата медитация, при която въобще нищо не трябва да се прави – просто да се засвидетелства това, което е. Въпреки простотата на изпълнение, тя е много силна техника за разтъждествяване и самопознание.

Заличаване на границите и постигане на Единство – несложна техника, позволяваща да откриете факта, че границите са илюзорни. Резултатът може да бъде осъзнаване на Единството, недуалността.

Статии с практически съвети

Нищо не е случайно – защо се случват неприятни и приятни неща. Тази статия препоръчвам на всички. Разбирането на този материал реално подобрява живота и способства за увеличаване ефективността от практиките.

Его  – статията е за причината за проблемите, страданията, депресиите и болестите.

Как да станем щастливи  – статията е от две части, показва два подхода за решението на дадения въпрос.

Как да разлюбя и забравя – за тези, които се измъчват от несподелена любов, страдат за това, че са изоставени, изменили са им, разлюбили са ги. Статията съдържа практически съвети и линкове към техники, които може да се използват за решение на дадения проблем.

Конфликти в отношенията  – освен теорията, е дадена техника за подобряване на отношенията по пътя на щателния анализ.

Как да си ускорим пътя – ако чувствате, че в духовната ви практика има застой или резултатите са повече от скромни и неудовлетворителни.

Как да върнем любовта  – подборка от съвети и техники.

Как да се избавим от страха – разгледани са причините за всички страхове и са дадени препоръки как да обработите своите страхове.

Как да се избавим от чувството за вина и гордост – откъде се взимат тези две неща, еднозначно пречещи на духовната практика, а също и начини и методи за избавяне от тях.

Може би в списъка да са изпуснати някои практически материали, но вие ще ги намерите, четейки статиите – навсякъде има линкове, по които можете да преминете и да се запознаете с интересуващите ви материали.

Самопознанието като духовна практика

В началото на 2013 година името на сайта беше променено: добавена беше думата „Самопознание“, не случайно и то в самото начало на името. Самопознанието като процес е изключително духовна практика, дори ако човек се опитва да познае себе си с „користна“ цел – например, за да се избави от страданията, присъщи на материалния свят, който се сравнява със сън (матрица, мираж, майа и т.н.). Това е разумна цел, достойна за постигане. И няма значение каква религия човек изповядва, практикувайки един или друг път на самопознание, защото Бог е един и всички пътища в края на краищата водят към Него.

Самопознанието е първо място познание на своята природа, която не е различна от природата на Брахман (Вечния Дух), ако разглеждаме този въпрос от гледна точка на индуизма. Това е качествена тъждественост с Брахман, при осъзнаването на което човек познава своята вечна нематериална природа и илюзорността на отъждествяването с тялото и ума. За това се споменава във видеото „Природата на душата“.

 

 

В някои раздели на древните ведически писания осъзнаването на тъждеството с Брахман се смята само за част от самопознанието (първия етап), тъй като Брахман е един от трите аспекта на Бога (Абсолютната Истина). Твърди се, че след първия етап следват втори и трети (ако се занимавате със съответните духовни практики), след което човек (съзнанието) достига вечност, знание и блаженство. Вторият етап е осъзнаване на Парамтма (Свръхдушта – аспекта на Бога, който се намира в сърцето на всеки) и Бхагавана – личностния Аспект на Бога, т.е. Бога като Висша Личностност. Познавайки всички три аспекта на Бога и своите вечни отношения с Него, човек придобива цялостно знание, вечност и блаженство и повече никога не се завръща в материалния свят, остава в духовния свят. Обаче, следва да се разбере, че въпреки че човек качествено не е различен от Бога (създаден по образ и подобие на Него), той е различен количествено, както искрата, която е частичка от огъня, не е целия пламък, още повече пък източник на огъня. И от тази гледна точка адвайта (учението за недуалността)  се смята за непълно знание.

Що се отнася до практиките за самопознание, предложени на сайта, то тук заявената цел е разтъждествяване с тялото и ума, което води до осъзнаване на своята истинска природа, както тя е описана в статията „Душа. Природата на душата“. Обаче, това не е повод да изоставите двата други аспекта на Бога, затова, ако ви е интересно, изучавайте темата по-задълбочено, има много сайтове, лекции, семинари и книги. Например, може да прочетете книга „Бхагавад гита“, която препоръчвам на всички, които се интересуват от дадените теми.

Впрочем, възпяването на имената на Бога  – това е част от духовна практика, която се препоръчва във ведическите писания за познаване на личностния аспект на Бога чрез развитие на взаимоотношенията с него. Това е отделна и много голяма тема, която се нарича Бхакти-йога, тя е интересна, увлекателна и достойна за изучаване, но засега не е обсъждана на този сайт.

И най-накрая, този, който се интересува от ведическото знание, може да послуша он лайн транслациите на ведическото радио по интернет. Там може да се задават въпроси и да се получи отговор от дълбоката мъдрост на Ведите. Бъдете щастливи и ви желая бързо самопознание!

 

Анекдот

В края на урока по атеизъм учителката казва на децата:

- А сега, деца, хайде три пъти да извикаме към небето „Няма Бог!“

Изведнъж вижда, че Вова не се включва в процеса. Пита го:

- А ти, Вова, защо не викаш с всички?  

А той отговаря:

- Ако няма Бог, за какво да крещя? А ако има, за какво да си развалям отношенията?

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/dukhovnaja_praktika_samopoznanija/0-118

Превод Таня Т.

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019