Самопознанието - път към просветлението

088. МПВ - медитация върху потока от възприятия

Печат

МПВ - медитация върху потока от възприятия

 

 

Просто и ефективно упражнение за разтъждествяване с тялото, ума и всичко останало.

Това е много проста медитация, в която всичко, което трябва да правите е да наблюдавате и осъзнавате Потока възприятия. Фактически, това дори не може да се нарече правене, защото осъзнаването на потока от възприятия става естествено, от само себе си: вие просто възприемате това, което е във всеки момент от времето.

Целта на това упражнение е да познаете себе си като Чисто съзнание, което винаги се намира извън потока от възприятия и не е подложено на наблюдаеми промени. По този начин, посредством разтъждествяване се постига освобождение от влиянието на убедителните Илюзии на Живота..

Може да се каже, че предлаганата медитация имитира истинското положение на нещата, благодарение на което може да възникне разбиране за своята истинска природа Природата на душата. Прочетете статията за природата на душата и изгледайте приложеното видео, това може да помогне за разбиране същността на нещата и целта на дадената техника.

Въпреки своята простота, упражнение от такъв вид предизвикват множество въпроси и сложности, защото умът обича да усложнява всичко. За тези, които се занимават със самопознание от скоро, може да се окаже доста сложно да разберат как да изпълняват тази медитация, затова за начинаещите ще опиша процедура, която да е по-понятна, но и по-сложна.. Тези, които вече са на 4 или 5 ниво, могат да видят, че тази медитация е най-простата от всички техники, тъй като наблюдението на потока възприятия става сам и винаги, и всичко, което остава да се направи е да се осъзнае този факт, че вие осъзнавате потока възприятия.

Вие сте чисто съзнание, намиращо се извън всякакви възприемани в потока от възприятия обекти, каквито и да са тези обекти – мисли, емоции, чувства, усещания, самовъзприятия (отъждествявания) и т.н. Вие сте това, което осъзнава този факт, че то има осъзнаване, осъзнава, но при това не е обект на възприятието. С ума трудно ще се разбере, затова съществуват различни практики, техники за медитация и упражнения, които постепенно водят до това осъзнаване.

В тази медитация трябва да помните, че не сте обект в потока възприятия, макар и умът да ви казва обратното. Разберете, че всичко, което казва умът, е само част от потока възприятия.  Затова „Не вярвайте на ума си“.

Техника на медитация

Ако ви отвличат някакви проблеми, е добре да ги решите до началото на упражнението, или ако можете отложете решението им за по-късно, за да не ви пречат на медитацията.

Разположете се удобно в седящо положение, по-добре със затворени очи и се отпуснете.

1. Наблюдавайте усещанията в тялото, позволявайки вниманието свободно да блуждае по тялото; не е нужно да контролирате нито тялото, нито вниманието. Осъзнайте факта, че вие не сте тялото, а наблюдател на тялото и възприятията, които получавате посредством него. В началото можете да си помагате мислено с фрази от типа: „Аз не съм това тяло, аз съм този, който наблюдава възприятията на тялото и се осъзнава като наблюдател“. Усещанията, които получавате от тялото и посредством тялото са част от потока възприятия. Осъзнайте този факт, както и това, че вие сте отделени от тези възприятия (не сте това, което възприемате), благодарение на което и можете да ги наблюдавате. Ако това е понятно, просто наблюдавайте телесните възприятия и се осъзнайте като техен наблюдател. Ако това е непонятно, просто наблюдавайте телесните възприятия и се осъзнавайте като техен наблюдател. Когато започнете да правите това леко и без напрежение (достигнато е добро отпускане), може да преминете към втората част от медитацията.

2. Наблюдавайте мислите, които възникват, променят се и изчезват. Всичко, което е нужно да правите в тази част на упражнението е да наблюдавате процеса на мислене, осъзнавайки се като наблюдател на процеса. Умът ще ви казва, че вие сте участник в процеса: „аз мисля тези мисли, аз размишлявам“ и т.н. Вие, като чисто съзнание, не мислите, вие наблюдавате и осъзнавате процеса на мислене. Но когато умът казва: „аз мисля всичките тези мисли“, той предизвиква възприятие сякаш мислите именно вие, а това не е така. Това е отъждественост с ума, която създава самия ум. В момента на разтъждествяване  няма нито идеи, нито усещания като „аз мисля“, има само процес на мислене, който се възприема, осъзнава. И вие сте този, който наблюдава и осъзнава този процес на мислене, не сте участник или обект (част) от този процес. Може да се каже, че вие сте извън ума, извън мислите, те по-скоро са във вас – в полето на вашето осъзнаване. Когато тази част от медитацията стане лесна и без напрежение, преминете към третата.

3. Наблюдавайте емоциите и чувствата. Може би за жените е по-добре тази част да бъде втора, ако втората част (наблюдение на ума) им се стори по-сложна. Същността е същата: вие наблюдавате чувствата и емоциите, които възникват и изчезват в потока възприятия. При това вие се осъзнавате като наблюдател на потока от емоции, а не негов участник. Не е необходимо да се опитвате да контролирате чувствата, вие само ги наблюдавате и осъзнавате. Ако ви се струва, че ги контролирате, това е капан на ума, тъй като идеята от типа „аз контролирам емоциите“ или „аз мога да контролирам емоциите“ е просто мисъл, появяваща се в потока възприятия. В началото може да си помагате с фрази от типа: „Аз не съм тези емоции, които възприемам, аз съм осъзнаващ наблюдател на емоциите и чувствата“. Осъзнайте този факт, че вие сте съзнание, което възприема и осъзнава чувствата и емоциите, възникващи и изчезващи в потока от възприятия.

Когато всички три части на медитацията се изпълняват леко, без напрежение и усилия, може да възникне или да се задълбочи разбирането за своята истинска природа – наблюдателя, който не е част от потока възприятия (не е обект в потока), и който осъзнава факта на наблюдение (възприятия) – „аз съм чисто възприемащо съзнание“.

Отначало това може да бъде разбиране на нивото на ума, то е нестабилно и неуверено. Но с задълбочаване на медитацията, това разбиране ще стане ваша същност.

Ако даденото упражнение е твърде сложно за вас, прочетете другите материали на сайта, пробвайте другите техники от статията  Духовна практика. Възможно е да има смисъл да обработите дуалности от типа „аз съм тялото – аз не съм тялото“ и т.н.

Ако вие въобще нищо не сте разбрали, са ви нужни по-прости материали и упражнения, например статията Нищо не е случайно  или техниката Формула на щастието .

Успех в самопознанието и разтъждествяването!

 

Хумор

Реалността е само халюцинация, предизвикана от липсата на интернет.

 

Saturday the 28th. Spiralata.net 2002-2019