Самопознанието - път към просветлението

087. Духовните закони на успеха и щастието

Печат

Духовните закони на успеха и щастието

 

 

Успехът и щастието идват при този, който знае духовните закони и ги прилага в живота си. В това е тайната на щастието и успеха.

Пред вас е съкратената версия на книгата на известния Дийпак Чопра „Седемте духовни закона на успеха“. Тук ще наблегнем на главното в съкратен вариант. Някои моменти са опростени, някои са обяснени с по-понятни думи.

Книгата „Седемте духовни закона на успеха“ на Дийпак Чопра  може да изтеглите от тук – цък-цък

Знанието и прилагането на духовните закони може да промени целия ви живот. Всичко, което трябва да направите е да изучите тези закони, да ги разберете и да ги приложите в живота си.

В резултат човек получава хармония, здраве, добри отношения, енергия, ентусиазъм и дори материално благополучие. По този начин, за да се постигнат успех и щастие в този свят, не е нужно чак толкова много – да се изучат и приложат духовните закони. С това ще се занимаем сега.

Първи духовен закон на успеха и щастието – ЗАКОНЪТ ЗА ЕДИНСТВОТО

Всичко е Едно, всичко проявено има една и съща природа (същност) и всичко се състои от енергии, произлизащи от тази същност, от този Единен Източник.

Това е също и ваша природа, която може да се опитаме да опишем с такива думи: чисто съзнание, вечност, блаженство, знание, радост и щастие. Макар думите да изкривяват истината, на нас все едно ни се налага да ги използваме и изброените определения повече или по-малко подхождат за описание на истинската природа на човека.

Вашето истинско „Аз“ няма нищо общо с това „аз“, за което вие се смятате и усещате, и което е основано на лъжливи отъждествявания с тялото, ума и игровите роли в социума. Точно така стоят нещата и с истинските „Аз-ове“ на всички други хора, и с истинското „Аз“ на цялото творение. Това е едно и също истинско „Аз“, което е Източникът на всичко, и което често се назовава с думата Бог, Творец или Господ. По-подробно прочетете в статията „Природата на душата  и в другите материали на сайта.

Първия закон на успеха Дийпак Чопра нарече „Закон за чистата потенциалност“ и звучи така: „Източник на всичко е Чистото Съзнание, чистата потенциалност, която бидейки неявна, изразява себе си чрез явното. Затова, когато познаем себе си като Чисто Съзнание, като чиста потенциалност, ние ставаме сила, която проявява всичко в този свят.“

С други думи, трябва да познаем себе си, да познаем Източника, да познаем Единството. На думи звучи така просто и красиво, а в реалността, разбира се, няма да се размине без работа над себе си. И тази работа е свързана с трудности, тъй като съвременният човек дотолкова е отъждествен с тялото, че самата мисъл за това, че не е парче месо, му се струва най-малкото странна.

Но може да се познае Закона за Единството чрез съответната литература, общувайки с духовни учители и мастери, стигнали до това разбиране, и занимавайки се духовна практика, водеща до самопознание и познание на своята истинска природа.

За да се получи разбиране на първия духовен закон, Дийпак Чопра препоръчва:

- по-често да се пребивава сред природата в уединение,

- практика на безмълвието, потъване във вътрешната тишина (замлъква вътрешния диалог),

- ежедневна медитация,

- неосъждане, отсъствие на оценки.

Такава духовна практика, по думите на Чопра, открива вратата на чистата потенциалност, или с други думи, позволява познание на себе си като чисто съзнание, т.е. да се познае истинското „Аз“, от което произлизат всички желания, възможности и енергии за достигане на желаното. Това съединение с Висшата Сила, която твори всичко, което е проявено в този свят, е първата крачка за достигане на желаното.

За тези, на които е трудно да следват горните съвети, има и други техники и практики, например, техниката за обработка на дуалностите, която позволява да се решат психологически проблеми на ниво ум, още повече че се изключва дотегливата мисловна дейност, което способства за разтъждествяване и достигането до състоянието на безмълвие, помагайки за потъването във вътрешната тишина. По този начин, човек потъва в своето истинско Аз, където няма съждения, оценки, проблеми, безпокойства и страдания и така познава своята истинска природа и първия закон на успеха – закона за Единството.

Втори духовен закон на успеха и щастието – ЗАКОН НА ОБМЕНА

Обмен означава отдаване и получаване. Всичко в този свят произхожда от Единния Източник, всичко е тясно взаимосвързано и взаимозависимо. Животът, по своята същност е постоянен взаимообмен на енергии от различен вид. Целят свят съществува благодарение на динамиката на обмена – отдаване и получаване.

Хармонията в живота на човека възниква само тогава, когато двата потока – отдаване и получаване – са уравновесени.

За да получиш някаква енергия, трябва да я отдаваш. Само тогава е възможна циркулация на енергията. Задържането на някаква енергия (неотдаването й), води до нейния застой и затруднение в получаването на нови потоци от тази енергия.

Отдаването и получаването е това, върху което се строят всякакви отношения, и в сферата на отношенията може да се проследят тези потоци енергия и какво става с тях, когато се нарушава баланса. Всеки сам за себе си трябва да види и проанализира тези явления, за да разбере закона за обмена.

Що се отнася до парите – това е само една от многото жизнени енергии, на която хората придават прекалено голямо значение, което води до безсмислено натрупване и застой на тази енергия, което пък на свой ред, препятства притока на нова енергия на пари.

Законът на обмена в книгата на Дийпак Чопра се нарича „Закон за Дарението“, и неговата същност е такава: Отдавайки това, което самите ние искаме да получим, ние отваряме вратата за входящия поток на желаното.

Каквото отдаваш, това и получаваш. Колкото повече отдаваш, толкова повече и ще получиш. Но трябва да се отдава правилно, т.е. разумно. На това човек трябва да се научи.

Ако искаме внимание, трябва да оказваме внимание на другите.

Ако искаме позитивен живот, трябва да носим позитиви на другите.

Ако искаме успех, трябва да спомагаме за успеха на другите.

Ако искаме любов, трябва да даряваме любов на другите.

Ако искаме мъдрост, трябва да способстваме за това другите да получават мъдрост (да изучават, четат, работят над себе си).

Ако искаме проблеми и неприятности, трябва да създаваме проблеми и неприятности на другите.

Ако искаме щастие – трябва да правим другите щастливи (виж. Формулата на щастието)

Така функционира духовният закон на обмена.

Същото можем да кажем по повод на парите. Ако искаме пари, трябва да се научим правилно да ги отдаваме, т.е. да пожертваме за благи дела. Благотворителността  е отделна тема, достойна за внимателно изучаване, тъй като повечето хора нямат понятие какво означава благотворителност в действителност. Неправилната (неразумна, неблагостна) благотворителност не носи успех и щастие. Между другото, по тази тема има интересна лекция на Торсунов „Законът за пожертвуванията“, препоръчвам ви я, има я в интернет.

Колкото повече отдавате, толкова повече получавате. А получавайки повече, вие можете още повече да отдавате, и, следователно, още повече да получите. И така нататък. Така се постигат успех и щастие с помощта на знанията и приложението на закона на обмена.

Дийпак Чопра препоръчва да се използва духовният Закон за Обмена по следния начин:

- винаги подарявайте на околните подаръци, макар и цвете, картичка или нещо приятно на човека, предизвикващо радост и благодарност. Не трябва да се смята, че нематериалните подаръци, са по-лоши от материалните. Истинска ценност са духовните подаръци, тъй като те принасят полза и на този, който дарява и на този, който получава.

- приемайте от Живота неговите дарове – било то пеенето на птиците или слънчевата светлина, угощения с приятели, благодарността на някого, материалните и нематериални подаръци.

Тези, които „не могат да си позволят“ нещо да отдадат или получат в реалния живот, могат в началото да проработят тези теми на ниво ум, с помощта например на техниката за обработка на дуалностите, формулата на щастието или техниката на благодарността. Обработката на дуалностите ще ви помогне да се избавите от умствените блокажи, пречещи на свободното протичане на енергията през вас. А формулата на щастието и техниката на благодарността – това е и отдаване на духовни ценности, което само по себе си има силен ефект.

Трети закон на успеха и щастието – ЗАКОН ЗА КАРМАТА

Народът казва „Каквото излъчваш, това получаваш“, „Каквото посееш, това ще пожънеш“ и това показва причинно-следствените връзки, т.е. закона за кармата. Той е тясно свързан с предния закон и е негово продължение и допълнение.

Съгласно закона за кармата, всяка постъпка – добра, зла или неутрална – има своите последствия, които безусловно се отразяват на бъдещето  на човека, който ги е извършил. По този начин, човек създава своето бъдеще – чрез своите постъпки.

Затова преди да извършим някаква постъпка, Дийпак Чопра препоръчва да се замислим: до какво ще доведе тя? Той дава прост начин да определим струва ли се да се извършва една или друга постъпка или действие, или не. Задавайки си въпроса „Ще донесе ли това действие щастие на мен и хората около мен, или не?“ трябва да се прислушаме в усещанията на тялото в областта на сърцето – възниква усещане на комфорт или дискомфорт. Ако сърцето реагира с усещане за комфорт, значи си струва да се извърши това действие.

В действителност човек от дъното на душата си знае какво е добро и какво е зло, но тази разумност често се провокира от неразумния егоизъм и невежеството на материалното съществуване и човек се води от своите емоции и желания, което в бъдещи го заставя да страда.

За да се разбере как работи закона за кармата, първото, което трябва да се направи е да се наблюдава собствения избор, който правим, решавайки да постъпим по един или друг начин. Трябва да се осъзнава момента на вземане на решение. След това трябва да се наблюдава до какво води. Когато човек прави добро, той веднага се чувства по-добре – това е трудно да не се забележи. Извършвайки зло, човек се чувства по-зле.

Чувствайки себе си добър човек (когато е направил добро) човек излъчва „високи вибрации“ и привлича хора със същите вибрации. Това има позитивни последствия, животът се подобрява по един или друг начин.

Четвърти духовен закон – ЗАКОН ЗА ХАРМОНИЯТА

В своята книга Дийпак Чопра го нарича по друг начин – „Закон за най-малкото усилие“, и същността му се свежда до това, че колкото повече усилия прилага човек, толкова по-малко хармония остава в него. Прилагай прекомерни усилия човек само напразно изразходва енергията си, тя не тече в това русло, което носи щастие и успех.

Почти всички усилия, прилагани от човека в материалния свят, възникват от егоизма, а всичко, което идва от егоизма, естествено, разрушава хармонията.

Много мъдреци казват: „Действайки с любов, вие получавате повече“. Когато човек действа с любов, той не чувства усилията, не чувства напрежение, няма умора, има хармония. Но когато човек започне да прилага излишни усилия (тъй като егото винаги иска повече, особено в материалния план), веднага хармонията намалява и всеки може да почувства това – намалява щастието, спокойствието, удовлетворението.

Законът за хармонията не означава да престанем да прилагаме всякакви усилия, той означава, че трябва да се стараем да не губим чувството за хармония.

Опитвайки се да заработи „всички пари на света“, да направи себе си по-велик в очите на другите, да построи грамаден дом и да го обзаведе по последна мода, човек постоянно изпуска момента сега, тъй като умът го тегли към илюзорното бъдеще, което може и никога да не се случи. Губейки момента сега, човек губи здраве, хармония, отношения и цялата красота на света, на който той може да се наслаждава просто разхождайки се из парка.

Много енергия се изразходва за поддържане на чувството за собствена важност, получаване одобрението на другите и удовлетворение на своите безкрайни материални желания, за които, по закона за кармата, човек трябва да плати по един или друг начин.

Дийпак Чопра изрежда три компонента на закона за хармонията: приемане, отговорност и откритост. Приемането означава да се приемат нещата такива каквито са. Отговорността означава никого да не обвиняваме, в това число и себе си, а възникващите проблеми да се смятат за благоприятни възможности и да се действа от тази гледна точка. Откритостта означава да престанете да отстоявате своята гледна точка, да не се опитвате да убеждавате никого, да бъдете гъвкав, и по този начин да хабите време и усилия. Тези три съставящи на закона за най-малкото усилие позволяват да се съхрани хармонията и да не се разпилява напразно енергия.

Пети духовен закон на успеха и щастието – ЗАКОН ЗА ВНИМАНИЕТО, ЖЕЛАНИЕТО И НАМЕРЕНИЕТО

Това, към което си насочваме вниманието, придобива значение, сила и влияние. Без внимание нищо не съществува, или, по-просто казано, няма влияние над нас. Това, на което преставаме да отделяме внимание, постепенно изчезва за нас.

Желаейки нещо, ние първо му отделяме внимание, придаваме му значение, става важно за нас. Но за да се осъществи желаното, е нужно намерение. Не достатъчно само едно голо желание. И просто да се мечтае също не е достатъчно.

Дийпак Чопра казва, че ако ние следваме всички останали духовни закони на успеха, то намерението само въплъщава желаното. Намерението, попадайки в благодатната почва на вниманието, е най-силната творяща сила, която организира изпълнението на желанията и дори не ни трябва да мислим за детайлите.

За изпълнението на желанията е важно да се знаят и прилагат три важни момента:

- намерението трябва да носи благо на всички

- трябва да се откажем от привързването към резултата

- не трябва да се отхвърля момента тук и сега

Само момента сега е реален, тъй като миналото е памет и спомени, а бъдещето е предугаждане и фантазия на ума, а настоящето е съзнание за това, което е. Тук и сега – това също е полето на потенциалните възможности. Силите, творящи реалността, не са в миналото и не са в бъдещето, те просто са – в това поле на потенциалните възможности, точно тук и сега. И тези сили са внимание, желание и намерение.

Вниманието трябва да е в настоящето, намерението трябва да е в настоящето и вие трябва да бъдете в момента сега. С настоящето не трябва да се борим или да го отхвърляме.

Макар и намерението да е насочено към бъдещето, не трябва да се привързваме към резултата, защото съсредоточавайки се върху резултата, се изпуска момента сега, започва фантазиране и намерението губи от силата си.

Авторът препоръчва придържане към следния шаблон:

1. „Влезте в пауза“, което означава да се съсредоточи вниманието в паузата между мислите. С други думи, да потънете в мълчание, да се върнете в центъра на своето същество, да пребивавате в своята природа.

2. Пребивавайки в пауза, осъзнавате желанието си и създавате намерението. Вие внедрявате своето намерение в благодатната почва на чистата потенциалност и по-нататък всичко става само – както пораства семето, посято в благодатна почва.

3. Продължавайте да осъзнавате своето истинско Аз, своята връзка с полето на чистата потенциалност. Не се опитвайте да оценявате или разглеждате гледните точки на другите. Също не се препоръчва да споделяте желанията си с тези, които не ги одобряват напълно.

4. Отказ от привързаност към резултата. Не да се отказвате от резултата, а да не се привързвате към конкретен детайлизиран резултат, позволявайки по този начин силата на намерението да изпълни желанието ви така, че да донесе благо за всички. Често вашите представи за идеалното всеобщо благо са грешни. По-добре да пребивавате в незнание и неопределеност по повод на конкретния резултат, който ще бъде постигнат от създаденото от вас намерение, и да се наслаждавате на всеки момент от живота, отколкото да се разочаровате после, виждайки, че детайлите не съответстват на желаното. Този момент е трудно да се разбере от тези, които желаят блага само за себе си и при такива хора дадения метод може изобщо да не сработи – по простата причина, че духовните закони не са разбрани или се използват за егоистични цели.

5. Създавайки намерението, отпуснете желанието и не мислете за подробностите по осъществяването  на желаното, вселената сама ще организира всички детайли по най-добрия начин.

Шести закон – ЗАКОН ЗА НЕПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ РЕЗУЛТАТА

Съгласно закона за непривързаността, за да получите желаното, трябва да се откажете от привързаността към него, към това, което искате да постигнете. Вие не се отказвате от желанието и намерението, вие се отказвате от привързаността към това, което искате да получите.

Висшето Аз е източник на всичко, което съществува и може да съществува в този свят. Привързаността към нещо , в това число и привързаността към резултата, намалява увереността във всемогъществото на своето висше Аз, като по този начин намалява неговата сила и творческата му способност да създава и да привлича желаното.

В основата на привързаността лежи незнанието за своята истинска природа (природата на душата – чистото неотъждествено съзнание), чувството на неувереност и страх. Не познавайки себе си, човек няма твърда почва под краката си, той е подложен на страх, безпокойство и неувереност, затова започва да гони външното – пари, материални неща, власт, комфорт, слава, смятайки, че тези второстепенни заместители на щастието ще му дадат увереност и стабилност. Така той се привързва към всички тези мимолетни неща, губейки творческата способност и силата на своето висше Аз.

Търсенето на увереност и стабилност във външния свят (материалния) е безполезно занятие, което препятства развитието, защото е привързаност към известното. Известното – това е миналото, и по този начин човек, привързан към миналото (т.е. към известното), действа по шаблона на миналото, като така губи много нови възможни варианти.

Изход от това е мъдростта на неопределеността, или незнанието, което означава пребиваване в неведомото, пребиваване в поле с всички възможни варианти. Това е непривързаност към миналото и бъдещето и тази непривързаност открива маса нови възможности за получаване нежеланото.

За да се окаже човек в полето на всички възможности (в пространството на варианти), трябва да направи крачка в неизвестното, да премахне привързаността към миналото и бъдещето, т.е. да отсече привързаността към известното. Това по-лесно ще направят тези, които се занимават със самопознание и изследване на духовните закони на живота.

Когaто действате с привързаност, намерението ви е ограничено от твърдите шаблони на ума, няма гъвкавост, спонтанност и творчески способности да, а това много силно пречи на творческия процес на създаване на желаното. Установявайки определени рамки (детайли и маршрути на получаване на желаното), вие така губите много други възможни маршрути и детайли и така намалявате вероятността да получите желаното.

Прилагайки закона за непривързаността, трябва да се стараете да избягвате идеи и представи за това какъв трябва да бъде резултата и по какъв път трябва да се осъществи желанието.

Седми духовен закон на щастието и успеха – ЗАКОН ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Всеки човек на Земята има свое предназначение, всеки има някакъв уникален талант или способност заедно с уникален начин за тяхното изразяване и това предназначение и талант трябва да се разкрият и развиват. Талантите могат да бъдат няколко. Няма еднакви хора и има нещо, което вие правите по-добре от другите.

Също у вас има уникални потребности, и ако тях ги удовлетворява творческото проявление на таланта ви, това води към изобилие, успех и щастие.

Висшето Аз приема облик на човек, за да разкрие и използва талантите си за удовлетворяване на потребностите си, а една от най-важните потребности на душата е да носи благо на всички („всички“ означава „включвайки себе си“)

Затова, съгласно духовния закон за предназначението трябва да разкриете талантите си и да ги използвате за благото на всички живи същества. Тъй като всичко е едно (виж първия закон), само дейността за благото на всички може да донесе успех и щастие.

Законът за предназначението има три съставящи:

1. Всеки човек трябва да познае истинското си Аз, да се осъзнае като духовно същество, проявено в материалния свят. Без това не може да има щастие и истински успех.

2. Трябва да откриете и използвате таланта си. Има нещо, което вие можете да правите по-добре от когото и да било на земята. Използването на този талант ви дава истинско удовлетворение и носи щастие не само на вас, но и на околните хора.

3. Служене на човечеството. Вашите способности и таланти трябва да носят полза на този свят. Въпросът „какво ще ми даде това?“ трябва да замените с въпроса „каква полза ще донесе това на всички?“ или „с какво мога да бъда полезен на света?“. По този начин преминавате от егоизма, разочарованията и страданията към успеха, духовното удовлетворение и щастието.

Когато вие знаете кой сте в действителност, открили сте таланта си и го използвате за благото на цялото човечество (или за благото на своето непосредствено обкръжение), вие напълно реализирате закона за предназначението. Това е единственият път за постигане на успех, щастие и изобилие.

Дийпак Чопра препоръчва писмено да отговорите на два въпроса, изброявайки всички възможни отговори:

„Ако имахте всички пари на света и безкрайно време, с какво щяхте да се занимавате?“ И ако отговорите „С това, с което се занимавам и сега“, вие вече използвате закона за предназначението.

След това трябва да отговорите на втория въпрос: „Как мога да служа на човечеството по най-добрия начин?“ а след това да се възползвате от отговора си в реалния живот.

Трябва да откриете за себе си своята истинска Божествена природа, да използвате таланта си за благото на целия свят и това ще ви донесе успех, радост и щастие.

Когато носите полза на другите, удовлетворявайки духовните нужди на събратята си, в живота идват успеха, богатството и удовлетворението.

Вие започвате да виждате Живота като чудесно проявление на Божественото – постоянно, от миг към миг. Всеки миг се изпълва с красота, радост и тържество на духа и само тогава вие познавате истинския смисъл на живота.

 

Анекдот:

Двама свещеника стоят на пътя до табела с огромен надпис: „Спрете, краят вече е близо“. Покрай тях с голяма скорост прелита товарна кола и шофьорът й крещи:

- Сектанти, ще ми паднете вие!

Товарната кола се скрива зад завоя и се чува грохот и силно бълбукане.

Единият свещеник казва на другия:

- Май си прав, трябваше да напишем по-простичко: „Мостът е разрушен“.

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/dukhovnye_zakony_uspekha_i_schastja_dipak_chopra/0-109

Превод Таня Т.

 

Книгата „Седемте духовни закона на успеха“ на Дийпак Чопра  може да изтеглите от тук – цък-цък

 

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019