Самопознанието - път към просветлението

086. Страхове, причините за тях, работа със страховете

Печат

Страхове, причините за тях, работа със страховете

 

 

Да поговорим за това  как да се избавим от страха.

Чувството за страх е познато на всеки човек без изключение, макар че страховете са различни. Някой е преследван от страха от тъмнината, височината или водата, някой се бои от болка, смърт или болест, в някого възниква страх от самота или обратно – страх от общуване. В човек може да има цял набор от страхове, които възникват периодично, а някой страх може да се проявява редовно или даже постоянно.

В лека степен страхът се проявява като безпокойство или тревога, а ярко и силно изразеният страх е известен като ужас – най-острата форма на страха. За да се избавим от страхове е нужно да разберем тяхната природа и  причината за възникването им.

Откъде се взимат страховете, каква е причината за тяхното появяване?

Естествено, могат да се назоват много причини за възникването на едни или други страхове, например, тежко психологично преживяване в детството или даже в предишни животи (което често обяснява детските страхове), когато човек е получил психична травма от един или друг вид, но такива причини са вторични, затова не винаги тяхното отстраняване помага да се избавим от страха.

Нужно ни е да разберем кое се явява първопричина за страховете, техен източник, кое лежи в тяхната основа.

По своята същност страхът означава заплаха от загуба, а да загубим можем само онова, с което се отъждествяваме или към което сме привързани.

Затова основната причина за всички страхове, безпокойства и тревоги се явява отъждествяването (отъждествяване с някого или нещо) и привързаността.

Отъждествяване – това е самоидентификация, т.е. чувството да си нещо или някой конкретен/но. Човек (като съзнание) се отъждествява с конкретно тяло, ум, професия, положение в семейството и обществото и с всички роли, които играе в социума.

Привързаност – това е чувство за близост и симпатия към някого или нещо, създаващо усещане за психически или физически комфорт.

Привързаността по своята същност означава зависимост и лишването на човека от обекта на привързност (загуба или заплаха от загуба) предизвиква у него неприятни емоции, в това число и безпокойство, тревоги и страхове.

Често тези две причини – отъждествяване и привързаност – вървят ръка за ръка, допълвайки и подсилвайки се взаимно, с което създават засилване на различните страхове. Избавяйки се от отъждествяванията и привързаностите, човек постепенно се избавя от всички страхове.

Отъждествяването като причина за страха

Когато човек се отъждествява с тялото, той се смята за този материален обект, който, както е известно на всички ни, рано или късно ще умре и затова възниква страх от смъртта. Поради отъждествяването с тялото възникват също и страхове от болест, болници, стоматолози, хирурзи, операции, старост и т.н. И колкото по-пълно човек се отъждествява с тялото, толкова по-силни са неговите страхове, защото тялото (за разлика от душата, т.е. от индивидулното съзнание) е подложено на влиянието на множество фактори от материалния свят, които могат да причинят болка, вреда, болест, инвалидност и смърт.

Отъждествяването с длъжността в службата предизвиква страх от загуба на тази длъжност. Отъждествяването с положението в обществото се явява причина за страха от загуба на това положение. Отъждествяването с ума принуждава да се притесняваме за своите умствени способности и натрупани знания за материалния свят (съвременната система на образование), повечето от които никога няма да ни потрябват.

Привързаността като причина за страховете

Човек по естетвен начин се привързва към семейството си, към приятелите, дейността си, работата, парите, материалните удобства и разнообразни обекти, които притежава. Привързайки се човек става в една или друга степен зависим от обекта на привързването, защото, разбира се, в него възниква страх от загуба, повреждане или влошаване на това, към което се е превързал.

Как да се избавим от страховете

Привързаността се явява причина на всички страхове, а свободата от страха означава отсъствие на привързаности и отъждествяване, и това е много високо духовно ниво, което може да се постигне посредством занимания с духовни практики, водещи към самопознание. Според работата със себе си човек постепенно се разтъждествява, освобождава от отъждествяването с тялото и ума си, с положението в обществото, ролите, които играе в живота и  съответно неговата привързаност към света отслабва. Това е най-добрият начин за избавяне от страховете. Познавайки себе си като душа или чисто съзнание (виж Природа на душата,човек започва да вижда истинското положение на нещата, поради което всички страхове просто се изпаряват  като призрачен утринен сън.

Откривайки истинската причина на своите страхове, човек може да я проанлизира, разгледа от различни страни и да я види като илюзия (отъждествяването и привързаността са илюзорни явления) – само тогава той придобива свобода от страха, който, базирайки се на илюзорните явления отъждествяване и привързаност, сам по себе си се явява илюзорен.

Познавайки себе си като чисто съзнание, вечно и неподвластно на каквито и да било материални проявления от този свят, човек отстранява всички причини за страховете. Разтъждествяването води до непривързаност и свобода.

Борба със страха

Идеята за борба със страха в своята основа е неправилна, тъй като думата „борба” означава потискане на страховете със сила (няма значение по какъв начин), а това, което е потиснато, рано или късно изплува. Затова борбата със страховете не решава проблема, а само позволява за известно време да се притъпи, и то не винаги. Трябва да се откажем от идеята за борба, тъй като борбата само засилва двойствеността, прави я по-реална и по-влиятелна, довеждайки до нови неприятности, това не е начинът за освобождаване от страховете. За да се избавим от страха, е нужно не да го потискаме, а да го разберем, анализираме и видим в друга светлина – тогава той губи своята сила.

Работа със страховете с помощта на подробно изучаване на дуалностите

Има различни методи и начини за избавяне от страховете и един от тях, който в много случаи човек може да приложи самостоятелно, се нарича Обработка на дуалностите  - анализиране на дуалностите, т.е. работа с дуалността, с нейните два полюса.

Техниките за обработка на дуалностите може да помогнат да се избавим от всякакви страхове, безпокойства, тревоги и психологични проблеми, а също и от основните причини за страховете – отъждествяването и присързаността.

Например отъждествяването с тялото може да се разгледа като следната дуалност „Аз съм тяло – аз не съм тяло”, отъждествяването на ума – като „аз съм ум – аз не съм ум” и т.н. Ако обаче вие сте в  самото начало на духовната практика, работата с тези дуалности вероятно няма да доведе до пълно разтъждествяване, тъй като има още много други актуални дуалности. С други думи, преди този метод да започне да дава добри резултати е възможно да се наложи да се поработи с привързаността. А в повечето случаи се препоръчва да се започне работа именно със страховете, тъй като обикновено страховете са по-актуални за човека от привързаността и отъждествяването. Работата със страховете по метода на проиграване на дуалностите се провежда по същия начин, както и с всякакви  други обекти. Винаги трябва да се ръководим от правилото: РАБОТЕТЕ С ТОВА, КОЕТО Е АКТУАЛНО СЕГА. Работата с това, което в момента не е реално или актуално за вас (или е неправилно формулирано) може изобщо да не даде резултат и да предизвика разочарование от този метод и техники. Проиграването на дуалностите  е инструмент,  и като всеки инструмент трябва да се употребява навреме и правилно. А това е своего рода изкуство, на което можем да се научим само по пътя на използване на инструмента, разбира се след изучаване първо на теорията.

При работта със страховете може да се окаже необходимо да се разбие темата на съставни части и всяка от тях да се обработи отделно. Това се изисква в онези случаи, когато темата е достатъчно „дебела”, т.е. съдържа много заряд, негативен материал и обработването е тягостно и продължително.

Да разгледаме като пример дуалността „аз се страхувам да общувам – аз не се страхувам да общувам”. На човек с явно изразен страх от общуване се препоръчва да разложи тази дуалност на две съставящи (както е описано в статията „Оработка на дуалностите” и в обсъждането на тази статия във форума). По този начин, разделяйки страха от общуване, ние можем да получим примерно следния списък от дуалности за нашата работа:

Аз искам да общувам – аз не искам да общувам.

На мен ми харесва общуването – на мен не ми харесва общуването .

Аз мога да общувам нормално – аз не мога да общувам нормално.

За мен е важно какво ще помислят за мен – за мен не е важно какво ще помислят за мен.

Моето общуване ще се възприеме лошо – моето общуване няма да се възприеме лошо.

Аз съм добър събеседник – аз съм лош събеседник.

С мен на всички им е интересно – с мен на никого не е интересно.

и т.н.

Искам дебело да подчертая, че списъкът за всеки човек ще бъде различен, затова не бива този пример да се използва като шаблон, той е само за онагледяване. От готовия списък на дуалностите избирате онази, която за вас в момента е най-понятна и актуална, и работите с нея, както е описано в статията „Обработка на дуалностите”.

Този метод на избавяне от страховете не е основан на борбата, потискането или хитростите: той позволява да се разгледат и проанализират страховете от различни страни, което води до тяхното отслабване и изчезване (благодарение на осъзнатостта и приемането на това, което е), а не на потискането.

На хората, които не са в състояние да работят самостоятелно със страховете (особено със силните и натрапчиви страхове), се препоръчва да се обърнат към съответните специалисти.

Колкото по-малко страхове остават в човека, толкова по-ефективно ще могат да се обработват дуалностите.

А колкото по-малко са превързаностите в човека, толкова по-ефективно ще могат да се обработват отъждествяванията.

С всеки обработен страх, привързаност и отъждествяване, свободата и самопознанието са все по-близко и по-близко!

Успех на всички по този път, често нелесен, но, съдейки по личния си опит и отзивите на тези, които се занимават – истински.

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/strakhi_ikh_prichiny_i_rabota_so_strakhami/0-108

Превод: Петя Стоянова

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019