Самопознанието - път към просветлението

083. Божествена хипноза

Печат

 Божествена хипноза

 

 

Какво е това Божествена Хипноза? Това е хипноза, благодарение на която във всеки човек има:

- чувство за отделност,

- отъждествяване с тялото, ума, емоциите,

- чувство за лична причинност (автономно авторство),

- усещане за свобода на избора,

- усещане за лична отговорност,

- усещане за  лична вина и лични заслуги,

и други Илюзии на живота .

Благодарение на Божествената Хипноза става целия този спектакъл, наречен от нас Живот или Игрите на Съзнанието .

Отделност, автономност, авторство и т.н. – това е видимост, която се възприема като реалност, – до тогава, докато има място Божествената Хипноза.

Животът е единен механизъм, всички части на който са напълно взаимосвързани и взаимозависими (пряко или косвено – няма значение).

Представете си механичен часовник, където всяко винтче (и всяка друга част на часовника) изпълнява своята функция, благодарение на което часовникът работи така, както е било замислено. А сега да разгледаме една от зъбчатките, която със своето въртене кара да се въртят другите. Изглежда така, сякаш тази зъбчатка е причина за въртенето на следващата, и следващата, и следващата, и т.н. Чрез този пример добре се вижда, че разглежданата зъбчатка макар и да върти следващата, сама не е причината за въртенето на следващата, тъй като самата нея нещо трябва да я завърти. Тя дори не е причина за собственото си въртене, а какво да се каже за следващите.

Така е и в света на хората, с много малка разлика. Посредством Божествената Хипноза всеки човек се снабдява с чувство за отделност, отъждественост с тялото и ума, чувство за лична причинност (автономно авторство), усещане за свобода на избора и отговорност, а след това – чувство за вина или гордост (в зависимост от това до какво резултати са довели „неговите лични“ действия).

Чрез Божествената Хипноза човек получава усещане за лично преживяване на живота, макар в действителност неговия живот да се преживява от Бог. Може да се каже, че Бог преживява живота на всеки човек, създавайки у всеки всичките тези илюзии. В действителност има само Бог (Единството – това е реалност ), а дуалността или множествеността са илюзия), преживяващ себе си като хора, зверове и всички останали форми на живот. Истинското Непроявено се проявява и преживява себе си като лъжливо Проявено.

Защо Проявеното се нарича лъжливо? Защото е преходно. Формите възникват, променят се и изчезват, раждат се, стареят и умират. Зад всичко това стои нещо Неизменно и Непроявено, от което възниква всичко и в което всичко изчезва.

Майя, Сън, Матрица, Илюзия, Филм – всички тези думи се използват в езотериката, за да се покаже, че Проявеното е временно, а това означава нереално в сравнение с това, благодарение на което Проявеното въобще може да съществува.

Има средство срещу Божествената Хипноза? Може ли тя да се отслаби или въобще да се отстрани? И да и не. Да – ако е Волята на Бог. И не – ако това е Волята на Бог. Лъжливото „аз“, искащо да отстрани Божествената Хипноза, само по себе си е част от Божествената Хипноза и, фактически, желае да отстрани само себе си.

Въпреки че и за това е Волята на Бога, това още не означава, че Бог ще продължи и ще отстрани Божествената Хипноза в близко време. За Бога няма правила, тъй като той играе Сам със Себе си посредством илюзорната множественост и на него не му трябва да отстранява или да оставя нещо да съществува.

В този разгорещен момент възникват много спорове и недоволства, неразбиране, несъгласия, обиди и т.н., но и против това Бог не възразява. За Него е приемливо всичко, тъй като Той е и всичко това, включително недоволството на своите милиарди "лъжливи аз-ове".

За този, който се е приближил плътно до проблема Божествена Хипноза, остава само да се опита да приеме Волята на Бога. За този, който не може да я приеме, има религии, практики и техники, които увеличават способността да се приеме всичко, което е. Например, това може да бъде работа с дуалностите , формулата на щастието, техниката на благодарността и много други методи и способи. Остава само да си пожелаем успех по този твърде нелек път!

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/bozhestvennyj_gipnoz/0-104

Превод Таня Т.

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019