Самопознанието - път към просветлението

078. Информационни вируси и тяхното лечение

Печат

Информационни вируси и тяхното лечение

 

 

Вирусите биват биологични, компютърни и информационни.

Четох интересна статия за много разпространен вирус „религия.exe“, но сега става дума не за религия или други разпространени типове вируси, защото това може да е нещо, което да се разпространи като вирус – чрез носители – разпространители.

Информационен вирус може да бъде всяка идея, представа, изказване, вярване, убеждение, – или техните системи, например, морална система морали или мироглед въобще.

Разпространението на  информационните вируси – е естествено явление, в няма нищо лошо, нито добро – от гледна точка на Живота като такъв. Но от гледна точка на човека един или друг вирус в един или друг момент се струва правилен или неправилен, разумен или неразумен, истинен или лъжлив, полезен или опасен. Но фактът си остава факт: това е информационен вирус и той върши своята работа, искате ли или не.

«Изпратете това писмо на щастието на 100 човека и на следващия ден вашият живот ще се промени невероятно! Аз опитах, работи! А ето един човек не го изпрати и с него се случи ……. (нещо много лошо), така че е опасно да се игнорира това писмо!“ Последното изречение явно е измислено за по-бързо разпространение на вируса сред хората, чийто имунитет е сработил против „лепката“. Това е логично – ако теб не те движи любовта, защо да не опитаме със страх? И току виж, че изведнъж сте реагирали на „тоягата“? Този, който не е за първа година в интернет, той е запознат с всякакви информационни епидемии.

„Нашата религия (името й) – е най-истинната, а всичко останало е от дявола!“

„Този продукт – е най-качествения“.

„Направете това – и ще станете богати/ здрави/ успешни“.

„Този бизнес – е най-бързия/ най-добрия/ най-полезния/ най-безопасния“

И така нататък.  

Животът буквално бъка от информационни вируси, и всеки човек е склонен към заразяване с един или друг тип или разновидност.

Те могат да бъдат опасни и безопасни, като това винаги е индивидуално. У някои хора определени вируси могат да присъстват просто като информация и не да не се използват, у други – същите вируси могат да предизвикат фанатизъм в всякакви проявления, което може действително да е опасно за човека-носител и дори за неговите близки.

Под действието на информационните вируси, които се просмукват в ума, човек може да започне да върши глупости, бидейки уверен в това, че действа разумно, правилно, и дори – за всеобщото благо. „Всички наоколо нищо не разбират от това, но аз зная много добре!“ По този начин, благодарение на информационните вируси животът на човека може много да се промени – както към по-добро, така и към по лошо.

Всички хора без изключение се заразяват и боледуват от информационни вируси; у всеки човек в един или друг отрязък от време има свой уникален набор от вируси.

Лечение на информационните вируси

Да, те могат да бъдат лекувани и често това дава добър резултат, който напълно оправдава усилията.

Например, избавяйки се от комплексите, ограничаващите убеждения, неверните представи, неправилното отношение към живота и т. н., човек става по-спокоен, по-уверен, по-позитивен, по-успешен, по-щастлив, и постига повече – там, където по-рано са му пречели информационните вируси. Така че „лечението“ в много случаи е полезно и продуктивно – съдейки по успехите и отзивите на практикуващите.  

Освен това, при избавление от информационните вируси, човек също се избавя и от натрупания негатив, който е възникнал поради дейността под въздействието на това зло. А ето и един огромен плюс в полза на „лечението“.

Методи за лечение на информационните вируси.

Най-интересното е, че един вирус може да бъде излекуван от друг вирус, ако, разбира се, правилно бъде подбран. Този метод на лечение съм нарекъл „обработка на дуалностите“ – това название точно отразява същността на метода.

Идеята е проста до идиотизъм, ясна, като бял ден, и очевидна, като самите противоположности на живота.

Методът на лечение на информационните вируси се състои в това, че на дадения вирус (идея, убеждение, представа, комплекс, правило и т.н.) се подбира противоположния по значение вирус, и след това се разглеждат (наблюдават, осъзнават, изследват) всеки от тях подред – дотогава, докато втория вирус не загуби своята истинност /привлекателност /важност /влияние. При това вторият информационен вирус (който е бил използван за лечение) не заразява ума на индивида, защото се неутрализира от първия, който лекуваме. Два противоположни вируса се неутрализират един друг, и в края на процедурата и двата губят значение и влияние. Това е както киселината неутрализира основата (или основата киселината) и тогава средата остава неутрална – противоположностите се намират в баланс. Може би, именно това Будда е нарекъл „средния път“

Няколко прости техники за лечение на информационни вируси и натрупания негатив, благодарение на тях, съм изложил в статията  обработка на дуалностите.

Който иска да опита, да прочете, моля, внимателно теорията и да я разбере, преди да започне работа.

Съмнявате се дали ви е нужно това? Доколко са безопасни такива методи? Как това работи и с какво да се започне? Прочетете отзиви и успехи на практикуващите, и обсъждането на тези техники на форума. Това не винаги е безопасно, затова следва внимателно да изучите статията „Предупреждения“. Например, ако сте психар, ярко изразен невротик, намирате се на границата на психологически срив или в дълбока депресия – тези методи са ви противопоказни за самостоятелно използване, намерете си психолог или приятел, който да е на ти с тази тема и ще може да ви помогне.

А на тези, които са решили да обявят истинска война на информационните вируси, препоръчва да прочетат преди това всички материали на сайта.

 

Хумор

ШРВИ – (обобщен термин) Шибана Реалистична Вирусна Информация, водеща болния до невменяем фанатизъм, изпълнен с много усложнения в живота и е потенциално опасно за носителя и за околните. Много трудно се лекува, когато стане хронична.

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/informacionnye_virusy_i_ikh_lechenie/0-99

Превод Таня Т.

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019