Самопознанието - път към просветлението

063. Психологически причини за болестите

Печат

Психологически причини за болестите

 

 

Вече не само психолозите, но и лекарите казват, че всички болести са „от нерви“ (от ума), затова всяко заболяване трябва да се търси в психиката на човека. Когато е намерена и отстранена истинската причина за болестта, самата болест на физическо ниво прекратява съществуването си. По този начин може да се спестят не малко пари, време и усилия, и при това с достатъчна увереност, че заболяването няма да се върне.

В тази статия ще разгледаме различните причини за заболяванията и в крайна сметка ще намерим корена (източника) на всички болести. След това ще ви дам прост метод за оздравяване – физическо и психическо, който е подходящ за всички хора без изключение и винаги дава добър резултат.

Често се среща идеята, че причините за болестите са вътрешни и външни. Под вътрешните се подразбира наследственост, неоптимално състояние на психиката, нарушения в работата на ума, нарушение на дейността на органите и т.н. Към външните причини за болестите се отнасят микробите, паразитите, вирусите, негативното обкръжение, лошата екология, некачествена или развалена храна и т.н. В това разделяне на причините има смисъл, но малко по-късно ще разгледаме това по-задълбочено.

Причини за една или друга болест могат да се намерят много, и всяка от тях играе своята роля, затова в идеалния случай трябва да се отстранят всички и това значително ще ускори оздравяването. Ако болестта постоянно се връща, това говори само за едно – истинската причина не е била отстранена. Случва се медицинското лечение, което не докосва дълбоките, истински причини за възникване на болестта. Затова, покрай медицинското лечение, предлагам да разгледаме темата от гледна точка на концепцията, че всички болести имат психологически причини.

Физическите болести израстват от ума

Това не е просто теория. Това е нещо, което може да се провери, и което е многократно проверявано. Знания за дълбоките причини за болестите е имало винаги, и в нашия век на информационните технологии е достъпно на всеки. Например, такова знание може да се намери във Ведите, на което и частично се опира тази статия. Характерът на човека предразполага към едни или други заболявания и вие можете сами да проследите връзката на болестта с характера. Негативните мисли и емоции, които преобладават в човека, водят до определен кръг заболявания. Освен лошите мисли, емоции и характер, неправилното поведение също се явява непосредствена причина за развитието на болести.

Има известна формула: - начин на мислене –> начин на действие –> резултат. Ако е налице неправилно мислене (негативни мисли, неразумен егоизъм), то това автоматично води към неправилни действия и получаваме съответния негативен резултат. Променяйки своето мислене, забелязваме, че автоматично се променя начина на действие, и това автоматично води към други резултати, което се и отразява на здравето.

Невъзможно е да се промени резултатът, без да се промени начина на действие, не е ли така? А начина на действие трудно ще се промени, ако не се промени начина на мислене. Начинът на мислене също не е винаги лесно да се промени, но това е най-простото. Мисленето е най-лесно да се промени. Когато се променят преобладаващите мисли, се променят преобладаващите емоции, след това се променя характера, след това се променя начина на действие и нашият живот става по-добър, променя се резултатът. Възможно е, вече да сте се убедили в това, използвайки материалите на сайта. Ако не – то всичко е пред нас.

Как да отстраним психологическите причини за болестите

Например, вие искате да отстраните една или друга болест, и вече знаете какви мисли, емоции, черти на характера и постъпки са причина за нея (за това малко по-долу). Остава ви да изкорените неправилните мисли, което автоматично ще отстрани неправилните емоции и постъпки. Как да изкореним неправилните мисли? Има много начини за това. Добър метод са афирмациите (повторение на определени фрази), използвайки таблицата на болестите на Луиз Хей или други автори. Добре ще е, ако намерите списък на болестите и причините им, описани в аюрведа.

Аз предлагам друг начин, който съдейки по личните си наблюдения и отзивите на хората, е по-бърз и ефективен от афирмациите. Това е работата с дуалностите (излизане извън пределите на ума), при което се засягат негативните мисли, явяващи се причини за болестите, и противоположните им позитивни, явяващи се причини за оздравяване. В тази техника негативните мисли позволяват да се задълбочите в причината за болестта, да я осъзнаете по-добре и щателно да я изследвате (това е полезно), а позитивните ви изтласкват в противоположното, създавайки предпоставка за оздравяване. Работейки подред с тези полюси на дуалността, вие изчиствате огромно количество ментален боклук, натрупал се в ума във връзка с болестта: неприятни спомени, идеи, представи, убеждения, усещания и емоции. И когато темата щателно е изчерпана, няма да има у вас психологически причини за болестта. Остава да отстраните външните фактори, предизвикващи или усилващи болестта. Преди да започнете да работите с дуалностите с цел отстраняване на психологическите причини на болестта, обезателно прочетете Предупреждение.

Разбира се, може да се използват и други подходящи методи – медитации, визуализации, йогийски упражнения и т.н. – всичко, което е подходящо за вас.

Отстраняване на външните причини за болестта

Външните фактори също могат пряко или косвено да усилват болестта. Лошата екология, негативното обкръжение (в това число и кръга на общуване), нелюбима работа, неразбории в къщи или на работното място и т.н. Не винаги точно може да се определи кои именно са външните фактори, които негативно влияят на здравето, и за начало важно е да се разбере самата същност, без да се навлиза в детайли.

Правилният дневен режим способства оздравяването. А таблицата за правилното хранене помага да се установи разумно хранене, което също дава забележим положителен ефект. Ако човек съблюдава тези две неща, то автоматично се неутрализират много други по-дребни причини за болестта.

Много важно е да се разбере влиянието на гуните на благостта, страстта и невежеството върху самочувствието и здравето на човека. Колкото повече в живота на човека има страст и невежество, толкова по-силно е предразположен към различни заболявания. И обратното – колкото повече благост, толкова по-малко е склонен да боледува. Внасяйки в живота си благост и отстранявайки страстта и невежеството, ние създаваме оптимални условия за добро самочувствие и здраве, болестите си отиват по-бързо.

Кармични причини за болестите

Ако сте се разболели, не бързайте да обвинявате други хора или фактори, независещи от вас, но оказващи ви влияние. Може да кажете, че „планетите така ми влияят, дори имах предупреждение в хороскопа си“. Да, планетите влияят, но влияят само в случай, че у нас има зацепка – т.е. има на какво да се влияе. Това е обширна тема, но същността е такава: планетите не са първопричина за болестите ни. Има нещо в нас, което привлича едни или други обстоятелства, ситуации, проблеми и болести – та нали нищо не е случайно

Ако началникът, съседът или член на семейството постоянно ви дразни и досажда, значи нещо вътре във вас отново и отново притегля тази ситуация. Да обвиняваш други хора (или обстоятелства) за своите проблеми и болести е път наникъде. Това означава, че истинската причина не е намерена и отстранена, затова ситуацията ще се повтаря отново и отново. Изкореняването на причините прекратява повтарящите се негативни събития.

Бих казал, че всички болести и неприятности имат кармични причини – по закона на кармата ви се връща това, за което някога ние сме били причина. По съдба ни се полага да получим обратно всичко, което сме направили в отношенията си с другите. По-подробно вижте в статията Карма и съдба. Безсмислено е да се оплакваме от съдбата и е вредно за здравето, а с кармата трябва да се работи, с което и се занимаваме тук.

Единствената причина за всички болести

И сега ще стигнем до най-главното – коя е най-дълбоката причина за всички проблеми и болести.

Каква е общата идея за съществуването на човека? Коя идея преобладава от самото раждане? В повечето случаи това е идеята „да живеем за себе си“ (егоизъм) – да живеем за собствените си удоволствия и наслаждение. Едва родило се, бебето вече хваща и придърпва към себе си всичко, до което се докопа. Идеята „да живеем за себе си“ създава обща посока на мисленето на човека – „аз, на мен, мое“, влияейки на формирането на характера, пораждайки реакции на ставащото, желания, мисли и постъпки.

Мислите, емоциите, желанията и постъпките взаимодействат с околния свят, което влияе на физическото тяло, самочувствието и здравето като цяло. Физическото тяло е отражение и продължение на финото тяло на ума. Всички болести се зараждат и формират в ума, и само след това преминават на физическо ниво. А колкото до това как в ума се зараждат всички тези неща, имаме само една първопричина за проблемите и болестите – идеята да живеем за себе си, т.е. егоизма.

И така стигнахме до това, че егоизмът е единствената причина за всички болести. Различните егоистични мисли, желания и действия предизвикват съответните промени в тялото, а след това и болести. Отслабването и отстраняването на един или друг набор от егоистични мисли, желания и постъпки, може да отстрани причината за една или друга болест. Но това прилича на подрязването на клони на дърво с цел да се избавим от лошите плодове – болестта. Клоните с времето пак ще пораснат, ако не се работи с корена, който храни клоните, а именно това е егоизмът.

Най-простия начин за избавяне от единствената причина за всички болести това е Формулата на щастието. Чрез нея вие я изкоренявате от корен и ако я правите интензивно, редовно и достатъчно упорито, ще ви е обезпечен бърз и стабилен прогрес. Разбира се, това не е толкова бързо и интересно, както с помощта на някои други техники за просветление, но е винаги надеждно и полезно. И освен това няма никакви ограничения или особени условия за практикуване, което също е голям плюс.

Струва си да спомена още един доста универсален начин за изкореняване на егоизма – Техниката на благодарността. Когато благодарите на Бога (или Живота) за всичко, което е било, е и ще бъде, вие се избавяте от егото, чието проявление е не-приемане на което е. Приемането каквото е, е известно също като смирение  – това е отсъствие на егоизма.

Външни причини за възникване на егоизма (и неговите последствия)

Може да възникне въпрос: „Но нали има външни причини за възникване на егоизма?“, например, ние се раждаме в егоистично общество, където „по подразбиране“ преобладава идеята да се живее за себе си, което е и причината за възникването на егоизма ни. И значи, нашето его не е изначална причина за нашите болести.

Може да се назоват още много други, по-конкретни „външни причини“ за егоизма и да се задълбочим в тяхното разглеждане, но в това няма никакъв практически смисъл. Единствената възможност да се отстрани егото е да се започне да се отстранява, а не да се търсят причини отвън за неговото възникване. Хората, които търсят причини за своите проблеми и болести отвън, затъват още по-дълбоко в невежеството, и пътят назад може да се окаже много болезнен и дълъг. Няма никакви врагове, освен собственото его. А егоизмът и щастието са несъвместими.

Обобщение

Единственият начин да променим живота си към по-добро е да работим над себе си (а не над другите).

Най-простият подход за промяна на живота е да се започне с мислене. Мислите се променят най-лесно (в това ще помогне изучаването на мъдростта и работата над себе си на ниво ум). Характерът ще се промени след като се промени мисленето. Постъпките ще се променят след като се променят мисленето и характера. Резултатът ще се промени след промяната на постъпките и действията.

За да се избавим от проблемите, страданията и болестите, трябва да се избавим от егото.

Тази статия не трябва да се разглежда като медицинска препоръка. Аз не съм лекар и не давам съвети за лечение на болести. Работата над себе си на нивото на ума не отменя и не заменя назрялата необходимост от медицинска намеса.

Повече информация по темата може да се получи, прослушвайки например ведическите лекции. Мога да препоръчам семинара на Сребряков „Тайните на ума“. На сайта „Аудиоведа“ има много лекции от различни ведически лектори, в това число и на тема здраве.

Бъдете здрави и щастливи!

 

Анекдот

Две медицински сестри отиват сутринта на работа. Едната има голяма синина под окото.

- Какво ти е на лицето?

- Разбираш ли, мъжът ми ме буди сутринта, а аз го питам: „Ти от коя стая си?”

 

Източник: http://pro-svet.at.ua/index/psikhologicheskie_prichiny_boleznej/0-82

Превод Таня Т.

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019